Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Umowa o pracę na okres próbny: opis, wzór, wypowiedzenie

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Przed podpisaniem umowy o pracę musisz wiedzieć, jakiego rodzaju dokument podpisujesz i jakie są Twoje prawa oraz obowiązki.

Szczególnie jeśli masz pracować na podstawie umowy na okres próbny, która jest podstawową wersją umowy o pracy.

W tym artykule znajdziesz:

 • najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny
 • wzór umowy o pracę na okres próbny
 • zasady wypowiedzenia umowy na okres próbny.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1. Umowa na okres próbny — co musisz wiedzieć?

Zgodnie z Kodeksem pracy „umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy”.

Oznacza to, że umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie na 3 miesiące. W niektórych przypadkach można jednak zrobić to ponownie. Kiedy?

 • Jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
 • Po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

Ponadto po nowelizacji Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r. umowa na okres próbny może zostać zawarta:

 • na 1 miesiąc, jeśli okres zatrudnienia pracownika, planowany po jej wygaśnięciu, ma trwać do 6 miesięcy
 • na 2 miesiące, jeśli planowany okres zatrudnienia wynosi od 6 do 12 miesięcy
 • na 3 miesiące, jeśli planowany okres zatrudnienia wynosi co najmniej rok.

W ramach umowy o pracę na okres próbny pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego (L4) czy też bezpłatnej opieki zdrowotnej. Zatrudnienie na podstawie umowy na okres próbny wlicza się również do stażu pracy.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny obowiązuje również minimalne wynagrodzenie. Najniższa krajowa wynosi 4242 zł zł brutto (od stycznia 2024 r.) i 4300 zł brutto (od lipca 2024 r.) .

Warto wiedzieć: Umowy na okres próbny nie można zawrzeć z młodocianym.

Umowa na okres próbny a ciąża

Jeśli umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu. 

Kobieta zatrudniona na umowie na okres prawny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale pozostaje bez prawa do urlopu macierzyńskiego.

Może Cię także zainteresować:

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Umowa o pracę na okres próbny — wzór

Umowa na okres próbny powinna być przygotowana na piśmie. Należy w niej wskazać strony umowy, datę zawarcia, zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia. W dokumencie trzeba też jasno wskazać, że chodzi o umowę o pracę na okres próbny.

Jak wygląda to w praktyce? Zobacz przykład poniżej.

Wzór umowy o pracę na okres próbny

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY


zawarta w Warszawie dnia 16.04.2021 między 

 1. Firmą XYZ z siedzibą przy (adres) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (REGON i NIP), zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Martę Nowak

a

 1. Janem Tomczykiem zamieszkałym przy (adres), (PESEL) zwanym dalej Pracownikiem.

§1

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący 3 miesiące od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. na stanowisku specjalisty ds. marketingu.

 2. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z zarządzaniem kampaniami marketingowymi firmy, a w szczególności:
 1. Przygotowywanie i wysyłka materiałów prasowych.
 2. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z dziennikarzami.
 3. Prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych.
 4. Analiza i optymalizacja kampanii reklamowych.

§2

 1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły siedzibę Firmy XYZ pod adresem (adres).

§3

 1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił 8 godzin dziennie w średnio 5-dniowym tygodniu pracy.

§4

 1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest 04.05.2021 r.

§5

 1. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto za miesiąc.

 2. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie do 10. dania miesiąca przelewem na wskazane przez Pracownika konto bankowe.

§6

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

(podpis pracodawcy)

(podpis pracownika)

Może Cię również zainteresować: Umowa zlecenie — wzór i najważniejsze informacje

3. Umowa na okres próbny — wypowiedzenie

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od tego, na ile czasu została ona zawarta.

Zgodnie z informacjami w rządowym serwisie biznes.gov.pl okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu lub otrzymaniu wypowiedzenia. W przypadku tygodnia/tygodni, musi zakończyć się w sobotę. Jeśli więc złożyłeś wypowiedzenie np. w środę 14.04.2021, a Twój okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień, to skończy on obowiązywać w sobotę 24.04.2021.

Czy jest możliwe wypowiedzenie natychmiastowe umowy na okres próbny?

Umowa na okres próbny może być również rozwiązana za porozumieniem stron (z ustalonym wspólnie innym okresem wypowiedzenia lub bez niego) oraz bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) lub z winy pracodawcy (art. 55 Kodeksu pracy).

Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku: Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Może Cię także zainteresować:

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: umowa o prace na okres probny
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Wojciech Martyński jest ekspertem kariery, pisarzem oraz redaktorem prowadzącym InterviewMe, cytowanym m.in. przez Gazetę Prawną, Bankiera, Wyborczą, Interię, Infor, Wirtualną Polskę, INNPoland i Puls Biznesu. Jako absolwent politologii i dziennikarstwa, od ponad 12 lat działa w mediach i marketingu. Od 2017 r. pomaga naszym czytelnikom znaleźć wymarzoną pracę i rozwijać ich kariery, przygotowując artykuły poradnikowe oraz opiniotwórcze badania i raporty. Tworząc własne materiały oraz redagując treści innych autorów, kieruje się redakcyjnymi wytycznymi InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły