Moje konto
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - Wzór [PDF]

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - Wzór [PDF]

Sprawdź okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Poznaj aktualne zasady. Zobacz wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z omówieniem.

Umowa o pracę na czas określony ma taki sam okres wypowiedzenia jak umowa o pracę na czas nieokreślony. W obu przypadkach wynosi on 2 tygodnie — jeśli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc — jeśli pracował ponad pół roku lub 3 miesiące, w przypadku ponad trzyletniego okresu zatrudnienia. 

 

Jeśli potrzebny Ci wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, dostaniesz go tutaj w formacie PDF i DOC. Dowiesz się też kiedy możesz go użyć.

 

W tym artykule znajdziesz ponadto:

 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony 
 • dokładne omówienie druku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • wyjaśnienie, kiedy, w jaki sposób i z jakimi skutkami pracownik i pracodawca mogą wypowiedzieć tę umowę.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — wzór pisma

 

Warszawa, 06.10.2020

 

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 WarszawaWypowiedzenie umowy o pracę

 

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia 1.10.2018 roku w Warszawie pomiędzy Janem Tomczykiem a firmą ABCXYZ z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące. 

 

Z poważaniem

…………………….

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — wzór doc i PDF (pobierz tutaj)

 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — zasady

 

Umowa o pracę na czas określony ma zawsze jakiś okres wypowiedzenia. Według Kodeksu pracy wynosi on 2 tygodnie, jeśli czas zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy lub miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż pół roku. Trzy miesiące wypowiedzenia pracownikom zatrudnionym dłużej niż 3 lata. 

 

Ale zacznijmy od podstaw. Warto, żebyś wiedział, że umowę o pracę na czas określony może być rozwiązana:

 • za porozumieniem stron
 • przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

Jeśli pracownik i pracodawca ustalają wspólnie, że kończą współpracę, mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Wtedy przygotowuje się odpowiedni dokument (zobacz: Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór), a strony (czyli Ty i Twój pracodawca) go podpisują.

 

Dwa pozostałe przypadki dotyczą wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron — chodzi o pracodawcę lub pracownika. Zacznijmy od tego pierwszego. 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę

 

Jeśli pracodawca wręcza Ci wypowiedzenie (zawsze należy zachować formę pisemną), nie masz właściwie innej możliwości niż pogodzić się z jego decyzją. Tym bardziej że wypowiedzenia umowy terminowej pracodawca nie musi uzasadniać. 

 

Umowa na czas określony (jak sama nazwa wskazuje) kończy się konkretną datą. Właśnie tego dnia, który zapisany jest w umowie, pracodawca zakończy z Tobą współpracę. Bez względu na to, czy chodzi o to, czy nie spełniłeś jego oczekiwań jako pracownik, czy musi ciąć koszty, czy po prostu się nie dogadujecie.

 

Jeśli w umowie o pracę jest zapisany okres wypowiedzenia, pracodawca musi się go trzymać (wyjątek stanowi sytuacja, w której firma ogłasza upadłość). Jednak są przypadki, w których szef może wręczyć Ci wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym (to inna nazwa wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia).

 

Taka sytuacja może nastąpić w przypadku (art. 52 Kodeksu pracy):

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych — np. pracownik nie przestrzega przepisów BHP, nie zachowuje tajemnicy służbowej, nie stawia się w pracy 
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

W takim przypadku pracodawca musi uzasadnić na piśmie powody zwolnienia.

Wskazówka: Jeśli pracodawca wadliwie sformułował wypowiedzenie o pracę na czas określony (np. wręczył je gdy pracownica była w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego), możesz zgłosić roszczenie o przywrócenie do pracy (art. 50 § 3 kp).

Przeczytaj też: Zwolnienie dyscyplinarne (dyscyplinarka) — konsekwencje i powody

 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika

 

Chcesz wypowiedzieć umowę o pracę, która została zawarta na czas określony? Przede wszystkim przygotuj to pismo samodzielnie lub w naszym kreatorze.

 

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony bez zachowania okresu wypowiedzenia, możesz to zrobić, jeśli (art. 55 Kodeksu pracy):

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Przeczytaj też: Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP?

 

3. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?

 

Pisanie pism urzędowych, w tym wypowiedzeń, nie należy do najłatwiejszych. To dlatego proponujemy Ci skorzystanie z naszego kreatora, który stworzy dowolne pismo w kilka minut. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony możesz stworzyć bez bólu i stresu.

 

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w pisaniu wypowiedzenia:

 

 1. Dane osobowe i kontaktowe pracownika oraz pracodawcy to podstawa.

 

Pamiętaj o tym, że wypowiedzenie o pracę na czas określony powinno zawierać, podobnie jak w CV, dane osobowe — Twoje i pracodawcy. Pamiętaj, żeby umieścić tam swój telefon oraz e-mail, a także nazwę stanowiska. Nie zapomnij również o zamieszczeniu imienia i nazwiska pracodawcy oraz pełnego adresu firmy.

 

 1. Każde pismo urzędowe, a zwłaszcza wypowiedzenie, musi zawierać datę złożenia pisma.

 

Bardzo ważna jest zawarcie w piśmie daty złożenia pisma. To nie tylko wymóg formalny. Skoro mówimy o umowie o pracę na czas określony, konkretny dzień złożenia wypowiedzenia gra tu kluczową rolę. 

 

 1. W wypowiedzeniu trzeba wskazać wszystkie dane dotyczące umowy.

 

Kolejna ważna kwestia to dane dotyczące umowy, którą wypowiadasz. Musisz wskazać datę podpisania umowy, termin wypowiedzenia oraz strony, które umowę zawarły. Tak jak to prezentujemy we wzorze powyżej.

 

 1. Istotny jest również odpowiedni zwrot grzecznościowy na końcu pisma.

 

Dopilnuj tego, aby dokument zawierał odpowiedni zwrot grzecznościowy, a pod nim Twój podpis. Poniżej zaplanuj miejsce, w którym pracodawca potwierdzi fakt otrzymania Twojego wypowiedzenia. Tak, jak to widzisz we wzorze powyżej. 

 

 1. Najlepiej, jeśli złożysz wypowiedzenie na piśmie.

 

Jeśli wypowiadasz umowę pisemnie, musisz własnoręcznie popisać się na dokumencie, a potem zanieść lub wysłać go pocztą do pracodawcy. Art. 30 § 3 kp zaleca pisemną formę wypowiedzenia, ale równocześnie nie stwierdza, że wypowiedzenie ustne jest nieważne. 

 

Na sam koniec — chcemy pokazać Ci więcej funkcji naszego kreatora. Jeśli szukasz nowej pracy, możesz szybko stworzyć w nim zarówno CV, jak i list motywacyjny.

 

Zajrzyj także do naszych poradników:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o prace na czas okreslony
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły