Moje konto
Wypowiedzenie umowy o pracę - Wzór darmowy [PDF i DOC]

Wypowiedzenie umowy o pracę - Wzór darmowy [PDF i DOC]

Każdą umowę o pracę można rozwiązać. Zobacz, jak wygląda wzór wypowiedzenia o pracę przez pracownika, przez pracodawcę i za porozumieniem stron (w DOC i PDF).

Wypowiedzenie umowy o pracę to pismo, składane przez jedną ze stron, które skutkuje zakończeniem umowy. Stroną wypowiadającą umowę o pracę może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Co więcej — wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bądź bez niego. 

 

W skrócie — zanim złożysz wypowiedzenie, musisz zapoznać się z kilkoma zasadami. Wyjaśnimy je w prosty sposób (autorzy ustaw nie dbają o to, by jasno się wypowiedzieć). 

 

A jeśli dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy, dowiesz się, jak sprawdzić, czy na pewno chce Cię zwolnić zgodnie z prawem. 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak poprawnie napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • co zrobić, gdy otrzymasz wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy
 • jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

szablon cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę (PDF i DOC) — Wzór do pobrania

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

 

Dane pracodawcyWYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘWypowiadam umowę o pracę zawartą …………….................................…………. (data zawarcia umowy) w......................………………………. (miejscowość zawarcia umowy) pomiędzy

……………………………………… (nazwa pracodawcy), a ……………….........……… (imię i nazwisko

pracownika), z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego ……………………..

(długość okresu wypowiedzenia).

 

Z poważaniem,

……………………..

Podpis pracownika

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

…………………………….

Podpis pracodawcy

 

Za darmo do pobrania: Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór PDF oraz Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór DOC.

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? 

 

Na początek małe zastrzeżenie — wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika może być złożone ustnie lub pisemnie. Natomiast jeśli pracodawca nie dotrzyma formy pisemnej wypowiedzenia, grożą mu za to kary. 

 

Pamiętaj jednak, że to bardzo ważne, by mimo wszystko złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie. Musisz mieć dowód (w postaci pisemnego podpisu pracodawcy), że Twoja informacja o wypowiedzeniu umowy o pracę została przyjęta. 

 

Oto, co musi się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę:

 • miejscowość i data
 • dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • nagłówek (np. “Wypowiedzenie umowy o pracę”)
 • informacja o tym, jaką umowę wypowiadasz i jaki jest okres wypowiedzenia
 • zwrot grzecznościowy i podpis
 • miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis pracodawcy.

 

Odchodzisz z pracy i będziesz szukał nowego zajęcia? Przeczytaj: Jak napisać CV online? [Wszystko o pisaniu CV]

 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

Kodeks Pracy (Art. 30) mówi, że rozwiązanie umowy o pracę może wyjść zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Jeden z nich proponuje warunki zakończenia umowy, a druga strona się na nie godzi. W ten sposób powstaje porozumienie.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje w terminie, który uzgodnią ze sobą pracodawca i pracownik. Jednym słowem — nie trzeba w tym wypadku przestrzegać ustalonego wcześniej terminu. 

 

A teraz bardzo ważna kwestia— 

 

Jeśli dostaniesz od pracodawcy na piśmie wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, musisz na nie odpowiedzieć. Jeśli nie odpowiesz pisemnie na propozycję rozwiązania umowy — oznacza to, że nie zgadzasz się na zaproponowane warunki. 

 

Podobnie w przypadku pracodawcy — jeśli dostanie on od pracownika wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, i dopisze na nim „Wyrażam zgodę”, dodając swój podpis i datę, oznacza to, że zgadza się na zaproponowane przez pracownika warunki wypowiedzenia. 

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

 

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. miejscowość i data
 2. dane pracownika
 3. dane pracodawcy
 4. prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania
 5. data i podpis.

 

W wypowiedzeniu o pracę za porozumieniem stron musi się znaleźć akapit o tym, w jaki sposób obie strony (czyli Ty i pracodawca) zgadzacie się rozwiązać umowę o pracę. Trzeba również wspomnieć o warunkach, na jakich będziesz świadczył pracę na rzecz pracodawcy do czasu rozwiązania umowy. 

 

Oto wypowiedzenie umowy o pracę — przykład dla wersji w porozumieniem stron:

 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron — Wzór DOC i PDFMiejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

 

Dane pracodawcyRozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stronRozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartej w dniu ..........................r.

pomiędzy......……………………(dane pracodawcy) a………………(dane pracownika).

 

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem .......................r.

Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy /

będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 

……………………...……

(podpis pracownika) 

……….…………………… 

(podpis pracodawcy)

 

Za darmo do pobrania:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

 

Zamierzasz odejść z pracy? Musisz poinformować o tym swojego pracodawcę (nie chcesz przecież dopuścić się porzucenia pracy). W stanach Zjednoczonych składa się w takich przypadkach resignation letter — w Polsce pisze się wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

 

Oczywiście musisz trzymać się warunków swojej umowy o pracę, którą podpisałeś z pracodawcą. To, co w niej zawarte jest święte, więc jeśli nie chcesz trafić do zawodowego piekła, upewnij się, że złożyłeś u pracodawcy pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. 

 

Uwaga: Pracownik może ponieść karę, jeśli wypowiada umowę o pracę bezzasadnie. Natomiast jeśli wypowiesz umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec Ciebie (pracownika), przysługuje Ci odszkodowanie. O powodach wypowiedzenia o pracę przez pracownika mówi art. 55 Kodeksu Pracy

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika (wzór darmowy w DOC i PDF)

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

 

Dane pracodawcy

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘWypowiadam umowę o pracę zawartą ………………………. (data zawarcia umowy) w

………………………. (miejscowość zawarcia umowy) pomiędzy

……………………………………… (nazwa pracodawcy), a ……………………… (imię i nazwisko

pracownika), z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego ……………………..

(długość okresu wypowiedzenia).

 

Z poważaniem,

……………………..

Podpis pracownika

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

…………………………….

Podpis pracodawcy

 

Za darmo do pobrania: 

 

Chcesz odejść z pracy z klasą? Z naszego artykułu dowiesz się, jak pozostawić po sobie dobre wrażenie: Jak zmienić pracę? Jak pożegnać się z firmą i odejść z pracy z klasą? (czytaj).

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

 

Jak już wiesz, umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Co zrobić, jeśli otrzymasz od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę? Przede wszystkim musisz wiedzieć, czy wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Możesz przecież zostać zwolniony bezprawnie i wtedy masz prawo odwołać się do sądu pracy.

 

Przede wszystkim, jeśli pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie, sprawdź, czy zachował termin wypowiedzenia, który zależy od rodzaju Twojej umowy o pracę. Opisujemy tę kwestię dokładnie w kolejnym rozdziale.

 

Po drugie, w treści wypowiedzenia umowy o pracę od pracodawcy musisz znaleźć informacje o: 

 • długości trwania okresu wypowiedzenia
 • terminie rozwiązania umowy o pracę
 • przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie (w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony).

 

Jeśli nabroiłeś w pracy, przeczytaj koniecznie: Zwolnienie dyscyplinarne (wilczy bilet) — konsekwencje dla pracownika.

 

5. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony 

 

To już pewnie wiesz, ale dla jasności małe przypomnienie: jeśli umowa o pracę zawarta jest na czas określony, to jej zakończenie wypada w dniu ustania stosunku pracy, który został wyznaczony w dokumencie (czyli umowie o pracę). Czas trwania umowy o pracę na czas określony to maksymalnie 33 miesiące. 

 

Natomiast — jeśli umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu Twojego zatrudnienia u danego pracodawcy.

 

Okres wypowiedzenia dla umowy na czas określony w 2020 r.

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony zależy od rodzaju umowy i czasu, który przepracowałeś. Ten okres wynosi: 

 • 2 tygodnie — jeśli byłeś pracownikiem krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc — jeśli przepracowałeś u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące — jeśli byłeś zatrudniony przez co najmniej 3 lata. 

 

Inaczej wygląda to w przypadku umowy na okres próbny. Dlatego, zanim zdecydujesz się wypowiedzieć umowę o pracę, sprawdź, jaki okres wypowiedzenia przysługuje Ci według Kodeksu pracy. Szczegóły znajdziesz w poniższych tabelkach. 

 

Umowa na czas określony i nieokreślony

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Umowa na okres próbny

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika wygląda dokładnie tak samo, jak pokazaliśmy w pierwszym wzorze. 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz jeszcze jakieś pytania? Wiesz już, jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadaj pytania na forum poniżej artykułu, a chętnie na nie odpowiem.

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o prace wzor
Średnia: 3.97 (374 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły