Moje konto
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika: wzór, porady

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika: wzór, porady

Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę i pobierz wzór za darmo. Sprawdź, jakiej długości okres wypowiedzenia Ci przysługuje oraz jak wypełnić dokument po angielsku.

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na przedłożeniu pisma przez jedną ze stron, które skutkuje zakończeniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronne — może je więc zainicjować zarówno pracownik, jak i pracodawca.

  

Kodeks Pracy (Art. 30) mówi, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za porozumieniem stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu, na który była zawarta lub wraz z ukończeniem pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Wiem—

 

Odejście z pracy może wydawać się tak skomplikowane jak ta definicja.

 

I wiązać się z dużym stresem.

 

Szczególnie jeśli chęć zmiany wynika z konfliktu z przełożonym lub współpracownikiem.

 

Chcesz, aby cały proces przebiegł szybko i stosunkowo bezboleśnie. Jednocześnie zależy Ci na tym, aby warunki odejścia z pracy były dla Ciebie jak najkorzystniejsze.

 

W tym artykule znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, dowiesz się, jak szybko je uzupełnić, a także, o czym pamiętać, aby nie popełnić błędu i odejść z firmy na własnych warunkach.

 

Szukasz właśnie nowej pracy? Pomoże Ci w tym skuteczne CV oraz list motywacyjny! W naszym kreatorze znajdziesz gotowe szablony do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

wypowiedzenie umowy o pracę

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

W tym artykule:

 

 • pobierzesz za darmo wzór wypowiedzenia umowy o pracę w DOC i PDF
 • sprawdzisz, jakiej długości okres wypowiedzenia Ci przysługuje
 • dowiesz się, czy podczas okresu wypowiedzenia możesz wykorzystać urlop lub przebywać na zwolnieniu lekarskim
 • sprawdzisz, jak wypowiedzieć umowę z powodu przejścia na emeryturę
 • znajdziesz wskazówki, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku

 

1

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wzór do pobrania

 

Według przepisów nie masz obowiązku składać wypowiedzenia w konkretnej formie. Jednak zdecydowanie powinieneś zrobić to pisemnie. Dlaczego?

 

Brak pisemnego oświadczenia może mieć swoje konsekwencje, np. w przypadku sporu z pracodawcą, kiedy musisz udowodnić fakt złożenia wypowiedzenia.

 

Po co więc dodatkowo komplikować sobie ten nieprzyjemny proces? Poniżej znajdziesz wskazówki, jak poprawnie napisać wypowiedzenie.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - jakie informacje w nim zawrzeć?

 

 • miejscowość i data
 • dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • nagłówek (np. “Wypowiedzenie umowy o pracę”)
 • informacja o tym, jaką umowę wypowiadasz i jaki jest okres wypowiedzenia
 • zwrot grzecznościowy i podpis
 • miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis pracodawcy

 

Darmowy wzór wypowiedzenia dla pracownika możesz zobaczyć i pobrać w DOC oraz PDF tutaj

 

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika — darmowy wzór do pobrania i uzupełnienia w DOC oraz PDF (tutaj)

 

2

Okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę — sprawdź, jaki Ci przysługuje

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony zależy od jej rodzaju i czasu, który przepracowałeś. Ten okres wynosi:

 

 • 2 tygodnie — jeśli byłeś pracownikiem krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc — jeśli przepracowałeś co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy
 • 3 miesiące — jeśli byłeś zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

 

Inaczej wygląda to w przypadku umowy na okres próbny. Dlatego zanim zdecydujesz się wypowiedzieć umowę o pracę, sprawdź, jaki okres wypowiedzenia przysługuje Ci według Kodeksu pracy.

 

Szczegóły znajdziesz w poniższych tabelkach.

 

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Na ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie


Możesz się teraz zastanawiać, od którego dnia liczy się okres wypowiedzenia i jaki termin będzie dla Ciebie najlepszy na rozwiązanie umowy.

 

Zależy to od długości okresu wypowiedzenia. Jest kilka możliwości:

 

 1. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach. W tym przypadku pierwszym dniem okresu wypowiedzenia jest 1. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś wypowiedzenie. Przykład: Złożyłeś wypowiedzenie 13 marca, więc okres wypowiedzenia zaczyna się 1 kwietnia.

 

 1. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach. W tej sytuacji okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszej soboty, która następuje po złożeniu wypowiedzenia i zawsze kończy się w sobotę (po 1 lub 2 tygodniach). Przykład: Złożyłeś wypowiedzenie we wtorek 13 marca, więc okres wypowiedzenia będzie liczony od soboty 17 marca.

 

 1. Okres wypowiedzenia liczony w dniach. Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia, które następuje po dniu, w którym złożyłeś wypowiedzenie. Do 3-dniowego okresu wypowiedzenia niestety wliczają się także soboty (chyba że jest to sobota ustawowo wolna od pracy). Przykład: Złożyłeś wypowiedzenie w środę 14 marca, więc 3-dniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od czwartku 15 marca i zakończy się w sobotę 17 marca.

 

Wskazówka: Pamiętaj, że 1 miesiąc okresu wypowiedzenia liczy się od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego (liczba dni w danym miesiącu nie ma znaczenia).

 

Umowę o pracę możesz rozwiązać również w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Możesz to zrobić w dwóch przypadkach:

 

 1. Kiedy pracodawca ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki (np. stosuje mobbing).

 2. Lekarz wydał zaświadczenie, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie, a pracodawca w określonym terminie nie przeniósł Cię na inne stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom i stanowi zdrowia.

 

Oczywiście wypowiadając umowę o pracę w trybie natychmiastowym musisz opisać powód jej rozwiązania. Możesz do tego użyć naszego druku. Jego treść zmień według poniższej formułki.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

 

Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy rozwiązuje umowę o pracę zawartą dnia (data) w (miejscowość) pomiędzy (nazwa pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika) bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przyczyną rozwiązania umowy jest: (uzasadnienie).

 

Jakie mogą być przykładowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy? Chodzi np. o ośmieszanie, groźby, izolowanie pracownika, lekceważenie i ignorowanie, poniżanie, szykanowanie, zachowania o podtekście seksualnym, zlecanie bezsensownych czynności niezwiązanych z obowiązkami pracownika, wydawanie krzywdzących opinii, czy też przedmiotowe traktowanie

 

Dodatkowo masz możliwość zastosować tzw. wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tym przypadku możesz ustalić warunki wypowiedzenia (np. rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia) wspólnie z pracodawcą, zaproponować własne warunki lub przyjąć ofertę pracodawcy.

 

Oczywiście w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, zarówno pracownik jak i pracodawca mogą nie przyjąć warunków drugiej strony. Wtedy stosuje się zasady standardowego wypowiedzenia.

 

Chcesz odejść z pracy z klasą? Z naszego artykułu dowiesz się, jak pozostawić po sobie dobre wrażenie: “Jak zmienić pracę? Jak pożegnać się z firmą i odejść z pracy z klasą?” (czytaj).

 

Planujesz zmienić pracę? Przeczytaj: Podanie o pracę: wzór DOC, jak napisać [+ bez doświadczenia] (czytaj).

 

3

Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop, zwolnienie lekarskie i emerytura

 

W tej części artykułu dowiesz się, czy w czasie okresu wypowiedzenia możesz wykorzystać urlop lub przebywać na zwolnieniu lekarskim.

 

Sprawdzisz również, czy musisz składać wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop

 

Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania zaległego urlopu w czasie okresu wypowiedzenia, ostatnie słowo należy do pracodawcy.

 

Chociaż w okresie wypowiedzenia masz obowiązek wykorzystać przysługujący Ci urlop wypoczynkowy, to zgodę na niego musi wydać pracodawca.

 

Jeśli pracodawca nie zgodzi się na udzielenie Ci zaległego urlopu, będzie musiał wypłacić ekwiwalent pieniężny.

 

Z drugiej strony, pracodawca może też wysłać Cię na urlop bez wniosku urlopowego, a nawet Twojej zgody!

 

Pracodawca decyduje więc, czy chce udzielić Ci urlopu, czy też wypłacić ekwiwalent pieniężny. Może też połączyć obie formy.

 

Przykład: Masz zaległe 17 dni urlopu wypoczynkowego, a Twój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (w tym 10 dni roboczych). Pracodawca wysyła Cię na urlop na cały okres wypowiedzenia. Dodatkowo będzie musiał Ci wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 7 dni.

 

Pamiętaj też, że pracodawca nie może Ci wręczyć wypowiedzenia, kiedy przebywasz na urlopie wypoczynkowym lub urlopie związanym z rodzicielstwem.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy, w czasie okresu wypowiedzenia przysługuje Ci taki sam zasiłek chorobowy, jak przed wypowiedzeniem.

 

Co więcej, z zasiłku chorobowego możesz skorzystać także wtedy, gdy niezdolność do pracy wystąpiła… już po rozwiązaniu stosunku pracy! Muszą jednak być spełnione dwa warunki:

 

 1. Niezdolność do pracy powstała najpóźniej 14 dni od ustania zatrudnienia lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy w razie chorób zakaźnych lub innych, których objawy chorobowe pojawiają się po okresie dłuższym niż 14 dni.
 2. Niezdolność do pracy trwała co najmniej przez 30 dni.

 

Pamiętaj też, że pracodawca nie może wypowiedzieć Twojej umowy, jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub opiekujesz się chorym członkiem rodziny.

 

Ta zasada nie obowiązuje, jeśli po odebraniu wypowiedzenia, jeszcze tego samego dnia udasz się do lekarza i otrzymasz zwolnienie lekarskie na ten sam dzień. W takiej sytuacji wypowiedzenie uznaje się za wręczone skutecznie.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę

 

W tym przypadku sprawa jest prosta. Jeśli nabyłeś uprawnienia do emerytury, umowę możesz rozwiązać za porozumieniem stron lub po prostu składając wypowiedzenie.

 

Z kolei pracodawca nie może wypowiedzieć umowy świeżo upieczonemu emerytowi, jeśli jedyną przyczyną jej rozwiązania byłoby uzyskanie przez niego uprawnień emerytalnych.

 

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie z powodu przejścia na emeryturę, możesz skorzystać z naszego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę.

 

4

Wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku - co musisz wiedzieć?

 

Przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku możesz bazować na polskim wzorze.

 

Powinieneś jednak pamiętać o kilku zasadach i zwrotach, dzięki którym Twój dokument będzie w pełni profesjonalny.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku - główne zasady i zwroty:

 

 1. Zacznij od zwrotu grzecznościowego (np. Dear Mr / Ms + nazwisko adresata).

 

 1. Jeśli przygotowujesz wypowiedzenie umowy o pracę dla zagranicznego pracodawcy, warto napisać kilka zdań o powodzie rezygnacji i podziękować za współpracę. Przykładowe powody wypowiedzenia: “I have been offered the position in another company” (Otrzymałem ofertę pracy w innej firmie), “Due to my personal problems I am not in a position to continue to work” (Ze względu na problemy osobiste, nie będę w stanie kontynuować pracy).

 

 1. Zachowaj styl formalny i oficjalny język, podziel tekst na akapity.

 

 1. Zakończ dokument według wzoru:

 

Sincerely,

Twoje imię i nazwisko / Podpis

 

Najlepiej skorzystaj z naszego poradnika, który wyjaśni Ci, jak napisać wypowiedzenie po angielsku i z jakim wyprzedzeniem je złożyć: ”Letter of Resignation: How to Write a Two Weeks Notice?”.

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o prace wzor
Średnia: 3.9 (342 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły