Moje konto

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Data wersji: 11 kwietnia 2019

 

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Bold LLC i Auxiliant sarl („Usługodawca", „my") i zapoznanie się z jej ofertą. Poniższy dokument („Zasady polityki prywatności") jest udostępniany w celach informacyjnych i objaśnia praktyki zarządzania informacjami w Internecie oraz dostępne opcje wyboru dotyczące zbierania i używania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub zbieranych w witrynach należących do rodziny witryn objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności, a także w innych powiązanych witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych Usługodawcy („aplikacje mobilne"), usługach, narzędziach i innych aplikacjach objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności (w całości „Witryna"). Ta Witryna jest zarządzana przez BOLD LLC. Informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników Witryny jest BOLD LLC, City View Plaza II, Suite 6000, 48 Road 165, Guaynabo, Puerto Rico 00968.

 

Zasady polityki prywatności — ważne informacje

Proszę również przeczytać pełną wersję Zasad polityki prywatności

 

Zebrane dane osobowe

 

Technologie śledzenia (pliki cookie)

 

Użycie i przechowywanie

 

Ujawnianie informacji

 

Wybór informacji

 

Opcje dostępu i przeglądania

 

Powiadomienia dotyczące aktualizacji

 

Użytkownicy z terenu Europejskiego Obszaru Gospodraczego: Informacja

dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Kontakt

 

 

Zasady polityki prywatności — pełna wersja

 

Data wersji: 11 kwietnia 2019

 

1. Zakres i zgoda

Usługodawca to witryna internetowa oferująca osobom prywatnym funkcje tworzenia życiorysów i listów motywacyjnych, testy kierunku kariery, informacje o wynagrodzeniach oraz inne produkty i usługi wspomagające rozwój ich kariery. Korzystanie z Witryny nie gwarantuje otrzymania ofert zatrudnienia. Nie gwarantujemy również, że pracodawcy znajdą wykwalifikowanych pracowników za pośrednictwem tej Witryny. Korzystanie z Witryny oznacza zawarcie umowy z Usługodawcą. Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych, Usługodawca jest odpowiedzialny za administrowanie jego danymi. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie jednoznacznej zgody na zbieranie, używanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych, tak jak zostało to opisane w niniejszych Zasadach polityki prywatności.

 

2. Zbierane informacje

a) Informacje dotyczące rejestracji, produktów i konta: Użytkownik może przeglądać Witrynę, nie ujawniając swojej tożsamości ani żadnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru telefonu komórkowego, informacji o karcie kredytowej lub dotyczących kontaktu). Zarejestrowanie konta w Witrynie, opublikowanie życiorysu, utworzenie konta e-mail przy użyciu naszej platformy lub korzystanie z niektórych produktów i usług (np. kont e-mail w Witrynie, Kreatora CV, sprawdzania życiorysu, poradnika dotyczącego życiorysów, Kreatora listu motywacyjnego, porad dotyczących listów motywacyjnych, funkcji idealnego życiorysu, przeglądania i pisania życiorysu, usług dotyczących życiorysów oraz wyszukiwania ofert pracy) oznacza wyrażenie zgody na rezygnację z anonimowości i ujawnienie naszej firmie danych osobowych. Zarejestrowanie konta lub korzystanie z niektórych produktów i usług, utworzenie profilu lub życiorysu, wyszukiwanie lub nabywanie produktów, utworzenie konta e-mail lub używanie naszej Witryny w inny sposób może powodować udostępnienie określonych informacji niepublicznych (np. nazwy użytkownika i adresu e-mail). Może być także konieczne udostępnienie informacji o płatności (np. danych karty kredytowej, imienia i nazwiska oraz adresu do rozliczeń), aby umożliwić nabywanie produktów. Dane osobowe będą skojarzone tylko z profilem/kontem osoby zalogowanej jako zarejestrowany użytkownik.

b) Informacje używane do odpowiadania na zlecenia: Istnieje możliwość udostępnienia danych osobowych, które będą używane do wysyłania biuletynów i innych informacji wybranych przez użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące rezygnowania z komunikacji z naszą firmą można znaleźć poniżej, w sekcji zatytułowanej Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych oraz ich przeglądanie i zmienianie.

c) Informacje z mediów społecznościowych: Możemy udostępniać usługi, które umożliwiają uzyskiwanie dostępu do Witryny za pomocą danych logowania do serwisów zewnętrznych. Mogą być także dostępne usługi umożliwiające udostępnianie informacji na zewnętrznych witrynach internetowych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google Plus, Twitter itd.

Użytkownik łączący konto w naszej Witrynie z zewnętrznymi witrynami mediów społecznościowych lub korzystający z niej z poziomu tych witryn przyjmuje do wiadomości, że w ten sposób może zezwalać nam na uzyskiwanie stałego dostępu do określonych informacji przechowywanych w witrynach mediów społecznościowych (np. profilu publicznego, listy znajomych, osób śledzonych i śledzących użytkownika, zdjęć, adresu e-mail, daty urodzin, historii zatrudnienia i edukacji, zainteresowań, miejsca zamieszkania, opinii na tematy religijne i polityczne, witryny internetowej, opisu osoby i polubionych elementów, a także dat urodzin, historii edukacji, opisów i polubionych elementów znajomych użytkownika). Możemy również otrzymywać inne informacje (np. na temat przeglądanej zawartości lub reklam w obrębie tej zawartości, które mogły zostać wyświetlone lub kliknięte itd.), które zostały wygenerowane w trakcie korzystania z Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych o oglądaniu przez niego materiałów wideo lub pozyskiwanie informacji na ten temat z zewnętrznych witryn mediów społecznościowych przez dwa lata lub do czasu wycofania zgody. Informacje, do których uzyskujemy dostęp z zewnętrznych witryn mediów społecznościowych, mogą być różne w zależności od witryny i są kontrolowane za pomocą ustawień prywatności użytkownika w danej witrynie i jego zgody. Utworzenie powiązania konta zarządzanego przez podmiot zewnętrzny z kontem Usługodawca i zezwolenie nam na dostęp do tych informacji oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, używanie i przechowywanie informacji z tych witryn internetowych zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad polityki prywatności.

d) Informacje o innych osobach/zapraszanie znajomych: Od czasu do czasu użytkownik może udostępniać dane osobowe innych osób, aby zaprosić je do korzystania z oferty Usługodawcy. Zapraszanie znajomych jest zawsze opcjonalne. Użytkownik potwierdza otrzymanie zgody od znajomych na udostępnienie ich danych osobowych Usługodawcy. Usługodawca użyje tych informacji tylko w celu wysłania jednorazowej wiadomości e-mail zapraszającej znajomych do skorzystania z Witryny i nie będzie przechowywać tych danych do żadnych innych celów, chyba że znajomy zdecyduje się skorzystać z jej usług.

e) Informacje z innych źródeł: Informacje, które zbieramy, mogą być łączone z informacjami ze źródeł zewnętrznych (takich jak dane demograficzne, dotyczące nawigacji lub dodatkowe informacje kontaktowe), które są pozyskiwane zgodnie z prawem.

f) Informacje publikowane przez użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem: Niniejsza Witryna zawiera sekcje publikowania, w których można udostępniać informacje o sobie (np. poziom wykształcenia, stopnień naukowy lub zainteresowania dotyczące kariery, cele kariery, kierunek studiów, historia zatrudnienia, życiorys, opisy stanowisk pracy) lub opinie na temat naszych produktów i usług. Można również przesłać swoje zdjęcie do umieszczenia w życiorysie w witrynie internetowej. Dodatkowo publikowana zawartość i rekomendacje umożliwiają nam poznanie opinii użytkowników.

g) Informacje o użyciu technicznym: Gdy użytkownik korzysta z niniejszej Witryny, informacje o użyciu są przesyłane do nas z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia dostępowego. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób Witryna jest używana, w tym jakie materiały wideo są oglądane („informacje o użyciu"). W celu gromadzenia informacji o użyciu korzystamy z technologii śledzenia (obejmują one pliki cookie, pliki cookie flash, internetowe sygnały nawigacyjne/pliki GIF, skrypty osadzone, ETagi/pamięć podręczną przeglądarki) Technologie śledzenia mogą być używane w różnorodnych celach, w tym następujących:

Funkcjonalnie niezbędne. Możemy stosować technologie śledzenia wymagane na potrzeby administrowania systemem w celu uniemożliwienia oszukańczej działalności, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lub udostępnienia funkcjonalności koszyka. Do korzystania z funkcjonalnie niezbędnych technologii śledzenia nie jest wymagane uzyskanie zgody użytkownika.

Związane z wydajnością. Pliki cookie lub inne technologie śledzenia mogą być używane do oceniania wydajności usług online. Proces ten należy do naszych praktyk analitycznych umożliwiających ulepszanie zawartości oferowanej za pośrednictwem tych usług.

Związane z funkcjonalnością. Możemy używać technologii śledzenia, aby na przykład ustalić, czy użytkownik odwiedzał daną witrynę internetową wcześniej, czy robi to po raz pierwszy, i jakie funkcje najbardziej go interesują.

Związane z ukierunkowanymi ofertami. Możemy korzystać z technologii śledzenia w celu dostarczania zawartości (w tym reklam) związanej z zainteresowaniem użytkownika naszą usługą online i witrynami innych podmiotów na podstawie interakcji użytkownika z naszymi reklamami i materiałami. Ponadto możemy śledzić zawartość, do której użytkownik uzyskuje dostęp (w tym wyświetlane materiały wideo). Więcej informacji na ten temat oraz opcje rezygnacji. można znaleźć poniżej.

Możemy również gromadzić informacje o haśle użytkownika podczas logowania, a także informacje o komputerze i (lub) połączeniu. Podczas niektórych wizyt możemy także używać narzędzi programowych, aby mierzyć i gromadzić informacje o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na pewnych stronach i informacje o interakcjach na stronach.

Naszym celem jest zbieranie i używanie tylko tych informacji, które są niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów biznesowych w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika i ulepszenia obsługi i działania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na śledzenie materiałów wideo oglądanych za pośrednictwem Witryny lub zewnętrznych mediów społecznościowych przez dwa lata. Więcej informacji na temat używania technologii śledzenia i plików cookie można znaleźć w Sekcji 7 niniejszych Zasad polityki prywatności i klikając tutaj.

 

3. Użycie i przechowywanie

a) Zarządzanie naszą Witryną: Zebrane informacje oraz dane kont e-mail utworzonych na naszej platformie przy użyciu funkcji Boldmail są używane do (i) odpowiadania na zlecenia; (ii) zapewniania obsługi klienta (np. w celu realizowania złożonych zamówień na produkty, rozwiązywania sporów i problemów z kontem/profilem lub Witryną, administrowania konkursem, loterią lub promocją bądź dostarczania — na życzenie użytkownika — informacji podmiotom zewnętrznym, takim jak potencjalni pracodawcy, firmy zajmujące się wyszukiwaniem ofert pracy, zewnętrzne witryny internetowe lub inne usługi związane z karierą); (iii) personalizowania zawartości Witryny, w tym reklamy ukierunkowanej lub reklamy związanej z pracą, która naszym zdaniem będzie najbardziej interesująca dla użytkownika; (iv) udoskonalania Witryny; (v) udostępniania użytkownikom informacji o ich kontach; (v) zapewniania użytkownikom dostępu do bezpiecznego i efektywnego środowiska dostosowanego do ich potrzeb.

b) Analizowanie i agregowanie informacji innych niż dane osobowe: Zagregowane informacje o naszych użytkownikach i dane inne niż osobowe są używane do analizowania zachowania Witryny i użytkowników oraz przygotowywania raportów zbiorczych.

c) Zapobieganie oszustwom: Informacje z Witryny są używane do zwalczania, wykrywania i badania oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i działań potencjalnie zakazanych lub nielegalnych, a także egzekwowania naszych Warunków korzystania.

d) Komunikowanie się z użytkownikiem i podmiotami zewnętrznymi na życzenie użytkownika: Dane osobowe są używane do kontaktowania się z użytkownikiem w celu zarządzania jego kontem i Witryną, stosowania wybranych preferencji komunikacji i zapewniania mu dostępu do innych usług zgodnie z jego życzeniami, tak jak jest to przedstawiane podczas zbierania informacji. Możemy również używać tych danych do kontaktowania się z użytkownikiem w innych celach zgodnych z prawem. W przypadku korzystania z niektórych usług wspomagających rozwój kariery informacje udostępnione przez użytkownika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, takim jak (i) redaktorzy życiorysów; (ii) pracodawcy i rekruterzy, którzy mogą kontaktować się z użytkownikiem w sprawie możliwości zatrudnienia; (iii) pracodawcy poszukujący kandydatów i/lub (iii) inni dostawcy usług związanych z karierą.

e) Dane mobilne: Informacje zebrane w Witrynie podczas uzyskiwania dostępu do niej za pomocą urządzenia przenośnego mogą być używane do wszystkich celów zdefiniowanych w niniejszych Zasadach polityki prywatności. Mogą one na przykład umożliwić nam udostępnianie usług opartych na lokalizacji, takich jak reklama, wyników wyszukiwania i innej spersonalizowanej zawartości, zgodnie z obowiązującym prawem oraz warunkami i postanowieniami mającymi zastosowanie do rynku aplikacji mobilnych i ustawień terminala mobilnego.

Informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do naszych działań. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych śledzenia materiałów wideo przez maksymalny czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawne — do dwóch lat po zamknięciu konta lub do wycofania zgody na śledzenie materiałów wideo.

f) Monitorowanie poczty e-mail: Usługodawca może za zgodą użytkownika uzyskiwać dostęp do wiadomości e-mail, może je wysyłać, przeglądać i ograniczać dla dowolnego konta poczty e-mail utworzonego u Usługodawcy, w zależności od własnego uznania i za zgodą użytkownika, który w takiej sytuacji nie będzie oczekiwał traktowania swoich wiadomości jako prywatnych.

 

4. Opcje dostępne dla użytkownika

a) Rezygnowanie z otrzymywania wiadomości promocyjnych. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikacji promocyjnej bądź wycofać wyrażoną zgodę (jeśli była ona wymagana), na przykład na udostępnianie informacji podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych, można kliknąć kartę „Moje konto", a następnie kliknąć karty „Moje ustawienia" i „Preferencje". Można również kliknąć link anulowania subskrypcji w stopce dowolnej wiadomości e-mail lub biuletynu. Inny sposób to wysłanie wiadomości przez nasz formularz kontaktowy.

b) Aktualizowanie, usuwanie lub zmienianie życiorysu lub listu motywacyjnego. Aby zmienić lub usunąć życiorysy lub listy motywacyjne, należy zalogować się do konta Usługodawca, kliknąć karty „Życiorys" i „List motywacyjny", a następnie wybrać opcję edytowania lub usunięcia.

c) Ustawienia prywatności Witryny. Informacje ujawniane w trakcie pracy z Witryną mogą być publiczne i ponownie przekazywane przez nas lub dowolny podmiot zewnętrzny, który będzie przeglądać profil użytkownika lub publikowane przez niego informacje. Preferencje innych usług Usługodawcy można zmieniać, postępując zgodnie z instrukcjami z Sekcji 8 lub kontaktując się z nami, jak to opisano w Sekcji 15. Należy pamiętać, że Usługodawca nie jest odpowiedzialna za używanie ani kopiowanie umieszczanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem informacji publicznych, które są ogólnodostępne i mogą być pobierane przez podmioty zewnętrzne.

d) Wiadomości administracyjnych nie można usunąć. Nie można zrezygnować z otrzymywania administracyjnych wiadomości e-mail (np. wiadomości dotyczących transakcji lub zmian zasad) wysyłanych na zarejestrowane konto.

e) Dezaktywowanie lub usuwanie zawartości/konta użytkownika. Aby zlecić dezaktywację lub usunięcie konta, można zalogować się do konta, a następnie kliknąć karty „Moje ustawienia" i „Omówienie". Inny sposób to wysłanie wiadomości przez nasz formularz kontaktowy. W przypadku zlecenia anulowania lub usunięcia konta użytkownika odpowiednia zawartość, w tym życiorys i profile, nie będzie już dostępna dla właściciela konta ani widoczna dla użytkowników z poziomu aplikacji Usługodawca. Jeśli jednak dowolne elementy tej zawartości, w tym dane osobowe właściciela konta, były już przeglądane przez inne osoby przy użyciu aplikacji Usługodawcy, nie jesteśmy w stanie usunąć tych informacji z ich systemów. W przypadku dezaktywowania konta lub zlecenia usunięcia konta z poziomu aplikacji Usługodawca będą przechowywane następujące informacje: dzienniki, informacje, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości, dane inne niż osobowe oraz archiwalna kopia tych informacji. Dostępu do tej kopii nie może uzyskać ani użytkownik, ani podmioty zewnętrzne korzystające z aplikacji Usługodawca. Natomiast może ona być używana przez naszą firmę do celów prowadzenia dokumentacji oraz innych celów wewnętrznych, w tym do egzekwowania Zasad polityki prywatności oraz celów związanych z demografią, sprawozdawczością i badaniami do czterech lat od momentu złożenia zlecenia usunięcia danych.

f) Ramy czasowe i podmioty zewnętrzne. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby realizować zlecenia użytkowników jak najszybciej, należy jednak pamiętać, że niektóre zlecone zmiany mogą nie zostać wprowadzone natychmiast. Nie ponosimy odpowiedzialności — chyba że jest to wymagane przez prawo — za informowanie podmiotów zewnętrznych (w tym bez ograniczeń: zewnętrznych dostawców usług, potencjalnych pracodawców, witryn z ogłoszeniami o pracę, z którymi kontaktujemy się za zgodą użytkownika w jego imieniu, ani partnerów strategicznych i marketingowych), którym już udostępniliśmy dane użytkownika, o żadnych zmianach zleconych zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za usuwanie (ani zlecanie usuwania) informacji z baz danych i dokumentacji tych podmiotów.

 

5. Ujawnianie

Informacje zbierane w Witrynie mogą być udostępniane następującym jednostkom:

a) Rodzina firm Usługodawcy. Zbierane informacje o użytkowniku mogą być udostępniane firmom z rodziny firm Usługodawcy, a także ich i naszym oddziałom i podmiotom stowarzyszonym oraz dostawcom zewnętrznym. Informacje mogą być ujawniane w celu: (i) zapewniania dostępu do spójnej zawartości i usług (np. rejestracja, transakcje, możliwości związane z zatrudnieniem lub edukacją, analiza, obsługa klienta); (ii) wspierania wykrywania i zwalczania działań potencjalnie nielegalnych, naruszeń naszych zasad, oszustw i/lub naruszeń bezpieczeństwa danych; (iii) ułatwiania podejmowania decyzji dotyczących produktów, witryn, aplikacji, usług i narzędzi Usługodawcy lub innych firm, a także komunikacji z nimi. Członkowie naszej rodziny firm będą korzystać z tych informacji w celu wysyłania użytkownikowi komunikacji marketingowej, a użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail tego typu

b) Dostawcy usług i inne podmioty zewnętrzne. Informacje o użytkowniku mogą zostać udostępnione dostawcom usług, z którymi nasza firma jest związana umową i którzy pomagają nam w przeprowadzaniu operacji biznesowych (między innymi: dochodzenia dotyczące oszustw, pobieranie należności, przetwarzanie płatności oraz operacje i analiza witryny. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, informacje mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom i witrynom internetowym zamieszczającym ogłoszenia o pracy/poświęconym karierze zawodowej.

c) Inne jednostki na prośbę użytkownika. Inne podmioty zewnętrzne, do których możemy wysyłać informacje na wyraźną prośbę użytkownika (np. redaktorzy życiorysów, pracodawcy, rekruterzy lub zewnętrzne witryny internetowe zamieszczające ogłoszenia o pracy bądź inne podmioty, o których użytkownik zostanie otwarcie powiadomiony i wyrazi jawną zgodę na korzystanie ze świadczonych przez nie usług). Użytkownik może w Witrynie wyrazić zainteresowanie innymi usługami lub zarejestrować się, aby z nich korzystać. W takiej sytuacji prośba użytkownika zostanie spełniona, co oznacza, że firmy świadczące te usługi bądź inne jednostki działające w ich imieniu otrzymają od nas informacje o użytkowniku.

d) Organy ścigania i egzekwowania prawa. Organy ścigania i egzekwowania prawa, agencje rządowe lub upoważnione podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie związane z dochodzeniem kryminalnym lub rzekomą nielegalną działalnością bądź jakąkolwiek inną działalnością, która może spowodować pociągnięcie naszej firmy, użytkownika lub innej osoby korzystającej z usług Usługodawca do odpowiedzialności prawnej. W takich sytuacjach zostaną ujawnione tylko informacje stosowne i niezbędne do dochodzenia lub zapytania, takie jak imię i nazwisko, miasto, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historia identyfikatora użytkownika, adres IP, skargi dotyczące oszustw i wszystkie inne informacje, które naszym zdaniem będą pomocne w danym dochodzeniu. Informacje mogą być również ujawniane innym podmiotom, jeśli jest to wymagane przez prawo.

e) Przejęcie kontroli nad firmą — nowi właściciele. Inne jednostki biznesowe, jeśli firma zostanie połączona z taką jednostką lub przez nią przejęta. W takiej sytuacji dołożymy uzasadnionych starań, aby w nowej jednostce biznesowej stosowano niniejsze Zasady polityki prywatności danych osobowych użytkownika.

f) Sieci reklamowe. Nasza firma może współpracować z innymi podmiotami w Witrynie w celu przygotowywania i udostępniania reklam, zbierania danych, przygotowywania raportów, mierzenia odpowiedzi na reklamy, analizy witryny oraz dostarczania odpowiednich wiadomości marketingowych i reklam. Te podmioty zewnętrzne mogą przeglądać i edytować oraz konfigurować własne technologie śledzenia/pliki cookie. Używanie takich technologii przez podmioty zewnętrzne podlega ich własnym zasadom polityki prywatności i nie jest objęte niniejszymi Zasadami polityki prywatności. Firmy te mogą również uzyskiwać informacje o innych aplikacjach pobranych na urządzenie przenośne, odwiedzanych witrynach internetowych oraz informacje o użytkowniku lub jego urządzeniu w celu analizowania i oferowania anonimowej reklamy ukierunkowanej w Witrynie i poza nią. Dodatkowe informacje na temat zewnętrznych serwerów reklamowych w Witrynie oraz możliwości rezygnowania z otrzymywania reklamy ukierunkowanej od firm tego typu można znaleźć na stronie http://www.aboutads.info/choices/ Zawiera ona informacje o określonych firmach, z których usług możemy korzystać w celu zamieszczania reklam w naszej Witrynie.

g) Firmy zajmujące się aplikacjami mobilnymi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z poziomu urządzenia przenośnego lub aplikacji mobilnej, jego informacje mogą być udostępniane operatorom sieci komórkowych, systemom operacyjnym i platformom.

 

6. Informacje udostępniane przez użytkownika w Witrynie.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Usługodawcy (takich jak publikowanie życiorysu, tworzenie profilu, powiadomienia o ofertach pracy), które umożliwiają mu lub Usługodawcy w jego imieniu publikowanie informacji w witrynach zewnętrznych (np. witrynach internetowych, tablicach ogłoszeniowych, osobistych adresach URL), i jeśli użytkownik publikuje informacje lub zawartość, na przykład zdjęcia, albo udziela się we wspólnotach i na forach internetowych, użycie niniejszej Witryny z poziomu witryn mediów społecznościowych, wtyczek lub innych aplikacji — w zależności od ustawień prywatności — może spowodować upublicznienie tych informacji w Internecie. Nie możemy zapobiec dalszemu używaniu tych informacji. Niektóre witryny mediów społecznościowych oferują ustawienia prywatności, dzięki którym można wybierać dane do udostępnienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących prywatności w witrynach zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami polityki prywatności i warunkami korzystania z tych witryn — nasza firma nie kontroluje tych praktyk.

a) Inne usługi. Korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny umożliwia Usługodawcy utworzenie uniwersalnego zgłoszenia na podstawie informacji wprowadzonych w Witrynie. Takie zgłoszenie będzie widoczne dla potencjalnych pracodawców pilnie poszukujących kandydatów do pracy, a także dla innych osób odwiedzających Witrynę. Z tego względu profil użytkownika w Witrynie może być publicznie dostępny. Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do profilu do tylko zarejestrowanych użytkowników — należy w tym celu w Witrynie wykonać instrukcje dotyczące tego ustawienia. Użytkownik wyraża zgodę na to, że pracodawcy i Usługodawca będą używać podanych informacji kontaktowych do wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości SMS, i rozumie, że ta zgoda nie jest warunkiem uzyskania dostępu do Witryny lub usług Usługodawcy. Mogą obowiązywać opłaty dotyczące wiadomości i danych.

 

7. Technologie śledzenia (pliki cookie)

Jeśli użytkownik korzysta z Witryny, nasza firma i jej partnerzy biznesowi mogą stosować technologie śledzenia do udoskonalania środowiska użytkownika i dostosowywania naszych ofert.

Oto kilka dodatkowych istotnych kwestii dotyczących używania przez nas technologii śledzenia (plików cookie), o których należy wiedzieć:

Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii w naszych usługach internetowych można znaleźć w niniejszych Zasadach polityki prywatności i Zasadach dotyczących technologii śledzenia.

 

8. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych oraz ich przeglądanie i zmienianie

Zarejestrowani członkowie mogą przeglądać i zmieniać dane osobowe w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do swoich kont w Witrynie (klikając karty Moje konto). Dane osobowe należy zaktualizować jak najszybciej po ich zmianie lub po tym, jak staną się niedokładne. Niektóre informacje z zamkniętych kont mogą być przechowywane i używane, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu zapobiegania oszustwom, pomagania w dochodzeniach, rozstrzygania sporów, analizowania programów i rozwiązywania powiązanych problemów, egzekwowania przestrzegania Warunków korzystania lub wykonywania innych czynności dozwolonych przez prawo. Podobnie w przypadku zawieszenia konta lub członkostwa bądź ich wygaśnięcia możemy przechowywać niektóre informacje uniemożliwiające ponowną rejestrację.

 

9. Powiadomienie dla mieszkańców stanu Kalifornia

a) Sekcja 1798.83 kodu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code Section 1798.83), znana również jako prawo „Shine The Light", umożliwia naszym klientom mieszkającym w tym stanie wysyłanie zlecenia i uzyskiwanie od nas listy danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, a także nazw i adresów tych podmiotów. Takie zlecenie może być przekazane tylko raz na rok i jest wolne od opłat. Aby przekazać takie zlecenie, należy skontaktować się z nami przez nasz formularz kontaktowy. Treść każdego zlecenia powinna zawierać frazę „Your California Privacy Rights", a także imię i nazwisko, adres z nazwą ulicy, miasto, stan i kod pocztowy. W treści zlecenia należy podać informacje wystarczające nam do potwierdzenia, że zlecenie faktycznie odnosi się do danego użytkownika. Użytkownik musi udowodnić, że jest mieszkańcem Kalifornii, i podać aktualny adres zamieszkania w tym stanie, na który będziemy mogli wysłać odpowiedź. Uwaga: zlecenia przekazywane telefonicznie bądź wysyłane pocztą lub faksem nie będą akceptowane. Nasza firma nie jest również odpowiedzialna za zlecenia nieprawidłowo oznakowane, wysłane z błędami lub zawierające niekompletne informacje.

b) Sekcja 22575(b) kodu dotyczącego firm i profesji stanu Kalifornia (California Business & Professions Code), wraz ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r., stanowi, że mieszkańcy Kalifornii mają prawo wiedzieć, jak Usługodawca reaguje na ustawienia „Nie śledź" („Do Not Track") w przeglądarce. Usługodawca aktualnie nie podejmuje żadnych czynności, aby zareagować na sygnały „Nie śledź" („Do Not Track"), ponieważ jednolity standard technologiczny nie został jeszcze opracowany. Kontynuujemy zapoznawanie się z nowymi technologiami i dopuszczamy możliwość wdrożenia standardu, jeśli taki zostanie utworzony.

 

10. Powiadomienie dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Usługodawca przestrzega przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych

Osobowych („RODO”). W związku z tym zapewnia użytkownikom z terenu EOG

poszanowanie wszelkich praw dot. danych osobowych i prywatności, wynikających z odpowiednich przepisów w takim zakresie, w jakim wskazane przepisy mają zastosowanie, w tym zapewnia w szczególności: (i) prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe; (ii) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iv) prawo do przenoszenia danych; oraz (v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@intervieweme.pl Aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, możemy, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych, poprosić o podanie niezbędnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych

osobowych i prawa do prywatności użytkowników z terenu EOG w zakresie danych osobowych, które przekazujemy poza EOG do kraju, w stosunku do którego komisja nie wydała decyzji stwierdzającej, że dany kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Więcej informacji na temat międzynarodowego transferu danych znajduje się w rozdziale 15.

 

W niektórych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługodawca nie będzie w stanie lub też nie będzie zobowiązany do spełnienia części lub wszystkich zgłoszonych żądań. Uprzejmie informujemy, że mamy prawo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem lub pobrać rozsądną opłatę pieniężną w przypadku zgłoszenia żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, na przykład ze względu na swój ustawiczny charakter. Jednocześnie informujemy o prawie do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w Unii Europejskiej.

 

Przedstawicielem administratora jest Auxiliant S.à.r.l. 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luksemburg.

 

Podanie danych jest opcjonalne (dobrowolne), ale może mieć wpływ na możliwość świadczenia przez nas Usług. Na przykład, jeśli nie podasz pełnych danych, nie zawsze będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje żądanie w stosownym czasie.

 

11. Podmioty zewnętrzne

Nasza Witryna może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, a Usługodawca może udostępniać usługi, które będą wymagać przekazania informacji do tego typu witryn na potrzeby wyszukiwania ofert pracy dla użytkownika. Nasza firma nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych zewnętrznych witryn internetowych.

 

12. Bezpieczeństwo

Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Firma dokłada uzasadnionych starań, aby zastosowano odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i uniemożliwienie ich utraty, nieprawidłowego używania, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia lub zmodyfikowania. Odpowiedzialność za podanie dokładnych danych osobowych spoczywa na użytkowniku.

 

13. Ochrona prywatności dzieci

Niniejsza Witryna jest witryną adresowaną do ogólnego odbiorcy i nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej lat 13. Na naszych witrynach internetowych, w aplikacjach, usługach i narzędziach nie są świadomie zbierane żadne dane osobowe użytkowników z tej grupy wiekowej.

Jeśli w naszej witrynie internetowej rejestruje się osoba w wieku poniżej ustawowego progu pełnoletności, zakładamy, że rejestracja została przeprowadzona pod nadzorem rodzica lub opiekuna, który wyraził zgodę na rejestrację w Witrynie lub w usługach oraz na przetwarzanie danych w wyniku tej rejestracji.

 

14. Transfer międzynarodowy

Nasza firma prowadzi działalność międzynarodową i wiele naszych systemów komputerowych jest rozmieszczonych na całym świecie. Z tego względu dane osobowe mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, w których ochrona danych i regulacje dotyczące prywatności mogą oferować inny poziom zabezpieczeń niż w Unii Europejskiej i innych częściach świata. Utworzenie profilu/konta oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i/lub przetwarzanie danych osobowych oraz użycie technologii śledzenia/plików cookie zgodnie z niniejszymi Zasadami polityki prywatności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach.

 

15. Powiadomienia dotyczące aktualizacji

Od czasu do czasu niniejsze Zasady polityki prywatności mogą być aktualizowane. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o istotnych zmianach sposobu postępowania z danymi osobowymi (w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w Stanach Zjednoczonych) w postaci powiadomień zamieszczanych w Witrynie. Zalecane jest częste sprawdzanie, czy w Witrynie znajdują się powiadomienia o aktualizacjach.

 

16. Kontakt z nami

Jeśli nie znaleziono odpowiedzi na pytania w zasobach online, można wysłać wiadomość przez nasz formularz kontaktowy lub napisać do nas na adres Auxiliant sarl, 1A, rue Thomas Edison, L-445 Strassen, Luxembourg lub BOLD LLC City View Plaza II, Suite 6000, 48 Road 165, Guaynabo, Puerto Rico 00968.