Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Rozwiązanie umowy o pracę - wzór, porady, Kodeks pracy

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Porzucenie pracy z dnia na dzień wiąże się z określonym, niekiedy dotkliwymi konsekwencjami. Aby ich uniknąć, należy rozwiązać umowę o pracę zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie pracy.

O jakie przepisy chodzi? Za chwilę się tego dowiesz.

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór rozwiązania umowy o pracę
 • kreator online, w którym stworzysz ten dokument i pobierzesz go w PDF
 • wskazówki, jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę zgodnie z Kodeksem pracy
 • porady, jak napisać poprawne podanie o rozwiązanie umowy o pracę.

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

1. Rozwiązanie umowy o pracę — wzór

rozwiazanie umowy o prace

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Rozwiązanie umowy o pracę — najważniejsze informacje

Przede wszystkim musisz wiedzieć, w jaki sposób powinieneś rozwiązać umowę o pracę. Masz bowiem 4 możliwości. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • na mocy porozumienia stron
 • z upływem czasu, na który została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (z zachowaniem okresu wypowiedzenia)

W tym przypadku obowiązuje Cię określony w Kodeksie pracy okres wypowiedzenia, dlatego nie możesz zwolnić się z dnia na dzień.

Poniżej dokładnie rozpisaliśmy okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju i długości umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony — długość okresu wypowiedzenia

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny — długość okresu wypowiedzenia

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

Jak dokładnie wyliczyć, kiedy zakończy się okres wypowiedzenia? Zobacz przykłady poniżej.

 1. Miesięczny okres wypowiedzenia. Masz 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś 17 listopada. Okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od 1 grudnia i zakończy się wraz z końcem tego miesiąca.

 2. Tygodniowy okres wypowiedzenia. Masz 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś w środę 18 listopada. Okres wypowiedzenia musi zakończyć się w sobotę, więc potrwa do soboty 5 grudnia.

 3. Okres wypowiedzenia liczony w dniach. Masz 3-dniowy okres wypowiedzenia. Zacznie się on naliczać następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek podania przyczyny jej rozwiązania. Powinien on również poinformować pracownika o prawie do odwołania się do sądu pracy.

Ponadto w tym przypadku ewentualny brak zgody przełożonego nie ma znaczenia prawnego i wypowiedzenie pracownika nie może zostać odrzucone (jest to oświadczenie jednostronne).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia)

W tym przypadku okres wypowiedzenie nie obowiązuje i umowa o pracę zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

W takiej sytuacji należy wskazać przyczyny rozwiązania umowy i muszą zostać spełnione określone przesłanki. Jakie?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy może nastąpić w razie: 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy może nastąpić:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Więcej informacji znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl tutaj (dla pracodawcy) i tutaj (dla pracownika).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W tym przypadku umowę o pracę można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym lub po ustaleniu innego niż standardowy okresu wypowiedzenia. Podawanie powodu rozwiązania umowy nie jest konieczne.

Warto wiedzieć, że w tym przypadku należy odpowiedzieć na propozycję rozwiązanie umowy — zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika. W ten sposób można wyrazić (lub nie) zgodę na proponowane warunki.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

3. Rozwiązanie umowy o pracę - jak przygotować poprawne pismo?

Rozwiązując umowę o pracę, powinieneś przygotować formalny dokument. Zasady jego tworzenia opisaliśmy poniżej.

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę? Najważniejsze informacje:

 • aktualna data i miejscowość
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka do potwierdzenia odbioru podania.

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, uważaj na błędy i literówki — przede wszystkim w danych osobowych oraz datach (są one kluczowe przy wyliczaniu okresu wypowiedzenia).

Warto również zastosować dopasowane do odbiorcy zwrotów grzecznościowych, aby pozostawić po sobie dobre wrażenie.

Być może słyszałeś, że umowę o pracę można wypowiedzieć także ustnie. To prawda — takie oświadczenie również będzie skuteczne. Jest to jednak naruszenie przepisów formalnych. Oznacza to, że w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. Dlatego zdecydowanie lepiej zachować formę pisemną.

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace
Średnia: 5 (5 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Wojciech Martyński jest ekspertem kariery, pisarzem oraz redaktorem prowadzącym InterviewMe, cytowanym m.in. przez Gazetę Prawną, Bankiera, Wyborczą, Interię, Infor, Wirtualną Polskę, INNPoland i Puls Biznesu. Jako absolwent politologii i dziennikarstwa, od ponad 12 lat działa w mediach i marketingu. Od 2017 r. pomaga naszym czytelnikom znaleźć wymarzoną pracę i rozwijać ich kariery, przygotowując artykuły poradnikowe oraz opiniotwórcze badania i raporty. Tworząc własne materiały oraz redagując treści innych autorów, kieruje się redakcyjnymi wytycznymi InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły