Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: wzór do pobrania [PDF]

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Znalazłeś lepszą pracę i chcesz natychmiast rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą? A może zależy Ci na tym, aby spokojnie przepracować cały okres wypowiedzenia?

W zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, musisz wybrać odpowiedni rodzaj podania o rozwiązanie umowy o pracę.

W tym artykule znajdziesz:

 • przykładowy wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę (także za porozumieniem stron)
 • wyjaśnienie, kiedy i na jakich zasadach składa się podanie o rozwiązanie umowy o pracę
 • praktyczne wskazówki, jak napisać taki dokument
 • kreator online, w którym stworzysz podanie o rozwiązanie umowy o pracę (i pobierzesz wzór w PDF).

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę w 5 minut tutaj.

Stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę teraz

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

1. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia — wzór

podanie o rozwiazanie umowy o prace

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — wzór

podanie o rozwiazanie umowy o prace

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

3. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę — rodzaje i najważniejsze zasady

Musisz pamiętać, że rozwiązując umowę z pracodawcą, należy stosować się do określonych przepisów. Jakich?

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę możesz rozwiązać:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • po upływie czasu, na który była zawarta.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

W tym przypadku Twoja umowa wygasa wraz z końcem ustawowego okresu wypowiedzenia. Jaka jest jego długość? To zależy.

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na okres próbny

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

Dodatkowe wskazówki na temat okresu wypowiedzenia znajdziesz w rządowym serwisie gov.pl.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

W tym przypadku Twoja umowa o pracę wygasa ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji w podaniu należy wskazać przyczyny wypowiedzenia.

Aby rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia było możliwe, muszą zostać spełnione określone przesłanki, a strona składająca wypowiedzenie powinna spełnić warunki wskazane w Kodeksie pracy. Jakie?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W przypadku tego sposobu rozwiązania umowy o pracę wspólnie z pracodawcą ustalacie moment, w którym wygaśnie Twój kontrakt. Data nie musi pokrywać się z końcem ustawowego okresu wypowiedzenia.

Ten rodzaj rozwiązania umowy nie wymaga formy pisemnej, jednak jest ona zdecydowanie wskazana.

Rozwiązanie umowy o pracę po upływie czasu, na który była zawarta

W tym przypadku nie musisz składać podania. Umowa po prostu straci ważność wraz z jej datą końcową.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę

Jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny i chce zacząć pobierać emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę (a także złożyć wniosek do ZUS-u).

Zasady rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę nie różnią się jednak niczym od standardowych przepisów, które opisaliśmy wcześniej. Co więcej, w podaniu nie musisz nawet informować, że rozwiązanie umowy ma związek z przejściem na emeryturę.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

4. Jak napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę?

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, musisz pamiętać o określonych, formalnych zasadach.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę — co musi się w nim znaleźć?

 • aktualna data i miejscowość, w której przygotowałeś podanie
 • Twoja dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Podanie o rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku podania o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka dla pracodawcy, do potwierdzenia odbioru podania

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, przede wszystkim bądź skrupulatny. Uważaj na literówki w danych osobowych, podaj prawidłowe informacje o firmie i dokładnie sprawdź, czy wpisałeś poprawne daty.

Zadbaj też o odpowiednie zwroty grzecznościowe, takie jak „Zwracam się z prośbą”, „Z poważaniem” itp. W ten sposób okażesz pracodawcy szacunek i zostawisz po sobie dobre wrażenie.

W podaniu nie musisz podawać powodu rozwiązania umowy. Wyjątek stanowi tylko podanie o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (o czym wspominamy wcześniej).

Z drugiej strony pracodawca ma obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. W takiej sytuacji powinien Cię również poinformować o Twoim prawie odwołania się do sądu pracy.

Pamiętaj też, że podanie o rozwiązanie umowy o pracę powinieneś złożyć w wersji papierowej — osobiście lub pocztą. Dokument musi zawierać Twój odręczny podpis. 

Co ciekawe, umowę o pracę możesz wypowiedzieć także… ustnie. Takie oświadczenie również będzie skuteczne. Należy jednak wiedzieć, że jest to naruszenie przepisów formalnych i w razie sporu pracownik będzie musiał wykazać, że ustnie wypowiedział umowę o pracę. Tak więc zdecydowanie lepiej zachować formę pisemną.

Dodatkowo warto wiedzieć, że w przypadku podania o rozwiązanie umowy ewentualny brak zgody przełożonego nie ma znaczenia prawnego (jest to oświadczenie jednostronne). Jeśli zastosowałeś się do opisanych przez nas zasad, Twoje wypowiedzenie nie może zostać odrzucone.

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Piszesz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i masz dodatkowe pytania? Możesz zadać je w komentarzu pod artykułem. Chętnie Ci pomożemy!

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: podanie o rozwiazanie umowy o prace
Średnia: 4 (9 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Wojciech Martyński jest ekspertem kariery, pisarzem oraz redaktorem prowadzącym InterviewMe, cytowanym m.in. przez Gazetę Prawną, Bankiera, Wyborczą, Interię, Infor, Wirtualną Polskę, INNPoland i Puls Biznesu. Jako absolwent politologii i dziennikarstwa, od ponad 12 lat działa w mediach i marketingu. Od 2017 r. pomaga naszym czytelnikom znaleźć wymarzoną pracę i rozwijać ich kariery, przygotowując artykuły poradnikowe oraz opiniotwórcze badania i raporty. Tworząc własne materiały oraz redagując treści innych autorów, kieruje się redakcyjnymi wytycznymi InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły

List motywacyjny bez doświadczenia — jak napisać? [Wzór]

List motywacyjny bez doświadczenia — jak napisać? [Wzór]

Dowiedz się, jak napisać list motywacyjny bez doświadczenia, aby pracodawca zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną. W artykule znajdziesz m.in. wzór listu dla osoby bez doświadczenia oraz przykłady do wpisania. Poznasz też 7 porad, dzięki którym Twój list zainteresuje pracodawcę.