Moje konto
Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: wzór do pobrania [PDF]

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: wzór do pobrania [PDF]

Tutaj znajdziesz wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę wraz z omówieniem, a także kreator online, w którym stworzysz i pobierzesz podanie w PDF.

Znalazłeś lepszą pracę i chcesz natychmiast rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą? A może zależy Ci na tym, aby spokojnie przepracować cały okres wypowiedzenia?

 

W zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, musisz wybrać odpowiedni rodzaj podania o rozwiązanie umowy o pracę.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • przykładowy wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę (także za porozumieniem stron)
 • wyjaśnienie, kiedy i na jakich zasadach składa się podanie o rozwiązanie umowy o pracę
 • praktyczne wskazówki, jak napisać taki dokument
 • kreator online, w którym stworzysz podanie o rozwiązanie umowy o pracę (i pobierzesz wzór w PDF).

 

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę teraz

 

1. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia — wzór

 

podanie o rozwiazanie umowy o prace

 

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — wzór

 

podanie o rozwiazanie umowy o prace

 

Zobacz inne wzory, stwórz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę — rodzaje i najważniejsze zasady

 

Musisz pamiętać, że rozwiązując umowę z pracodawcą, należy stosować się do określonych przepisów. Jakich?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę możesz rozwiązać:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • po upływie czasu, na który była zawarta.

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 

W tym przypadku Twoja umowa wygasa wraz z końcem ustawowego okresu wypowiedzenia. Jaka jest jego długość? To zależy.

 

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na okres próbny

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

Dodatkowe wskazówki na temat okresu wypowiedzenia znajdziesz w rządowym serwisie gov.pl.

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

W tym przypadku Twoja umowa o pracę wygasa ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji w podaniu należy wskazać przyczyny wypowiedzenia.

 

Aby rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia było możliwe, muszą zostać spełnione określone przesłanki, a strona składająca wypowiedzenie powinna spełnić warunki wskazane w Kodeksie pracy. Jakie?

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

W przypadku tego sposobu rozwiązania umowy o pracę wspólnie z pracodawcą ustalacie moment, w którym wygaśnie Twój kontrakt. Data nie musi pokrywać się z końcem ustawowego okresu wypowiedzenia.

 

Ten rodzaj rozwiązania umowy nie wymaga formy pisemnej, jednak jest ona zdecydowanie wskazana.

 

Rozwiązanie umowy o pracę po upływie czasu, na który była zawarta

 

W tym przypadku nie musisz składać podania. Umowa po prostu straci ważność wraz z jej datą końcową.

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę

 

Jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny i chce zacząć pobierać emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę (a także złożyć wniosek do ZUS-u).

 

Zasady rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę nie różnią się jednak niczym od standardowych przepisów, które opisaliśmy wcześniej. Co więcej, w podaniu nie musisz nawet informować, że rozwiązanie umowy ma związek z przejściem na emeryturę.

 

Dodatkowe informacje znajdziesz w naszym poradniku: Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

4. Jak napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę?

 

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, musisz pamiętać o określonych, formalnych zasadach.

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę — co musi się w nim znaleźć?

 

 • aktualna data i miejscowość, w której przygotowałeś podanie
 • Twoja dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Podanie o rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku podania o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka dla pracodawcy, do potwierdzenia odbioru podania

 

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, przede wszystkim bądź skrupulatny. Uważaj na literówki w danych osobowych, podaj prawidłowe informacje o firmie i dokładnie sprawdź, czy wpisałeś poprawne daty.

 

Zadbaj też o odpowiednie zwroty grzecznościowe, takie jak „Zwracam się z prośbą”, „Z poważaniem” itp. W ten sposób okażesz pracodawcy szacunek i zostawisz po sobie dobre wrażenie.

 

W podaniu nie musisz podawać powodu rozwiązania umowy. Wyjątek stanowi tylko podanie o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (o czym wspominamy wcześniej).

 

Z drugiej strony pracodawca ma obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. W takiej sytuacji powinien Cię również poinformować o Twoim prawie odwołania się do sądu pracy.

 

Pamiętaj też, że podanie o rozwiązanie umowy o pracę powinieneś złożyć w wersji papierowej — osobiście lub pocztą. Dokument musi zawierać Twój odręczny podpis. 

 

Co ciekawe, umowę o pracę możesz wypowiedzieć także… ustnie. Takie oświadczenie również będzie skuteczne. Należy jednak wiedzieć, że jest to naruszenie przepisów formalnych i w razie sporu pracownik będzie musiał wykazać, że ustnie wypowiedział umowę o pracę. Tak więc zdecydowanie lepiej zachować formę pisemną.

 

Dodatkowo warto wiedzieć, że w przypadku podania o rozwiązanie umowy ewentualny brak zgody przełożonego nie ma znaczenia prawnego (jest to oświadczenie jednostronne). Jeśli zastosowałeś się do opisanych przez nas zasad, Twoje wypowiedzenie nie może zostać odrzucone.

 

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Piszesz podanie o rozwiązanie umowy o pracę i masz dodatkowe pytania? Możesz zadać je w komentarzu pod artykułem. Chętnie Ci pomożemy!

Oceń mój artykuł: podanie o rozwiazanie umowy o prace
Średnia: 3.88 (8 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły

List motywacyjny bez doświadczenia — jak napisać? [Wzór]

List motywacyjny bez doświadczenia — jak napisać? [Wzór]

Dowiedz się, jak napisać list motywacyjny bez doświadczenia, aby pracodawca zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną. W artykule znajdziesz m.in. wzór listu dla osoby bez doświadczenia oraz przykłady do wpisania. Poznasz też 7 porad, dzięki którym Twój list zainteresuje pracodawcę.