Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika - wzór i porady

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika - wzór i porady

Tutaj znajdziesz wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, kreator online tego pisma i porady, jak skutecznie rozwiązać umowę.

Odejście z pracy często wiąże się z dużym stresem.

 

Aby wszystko poszło gładko i po Twojej myśli, musisz dokładnie znać zasady rozwiązania umowy o pracę przez pracownika.

 

Nie martw się, za chwilę wszystko Ci wyjaśnimy!

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
 • kreator, w którym stworzysz ten dokument online i pobierzesz druk w PDF
 • wyjaśnienie, jak pracownik może rozwiązać umowę o pracę zgodnie z Kodeksem pracy
 • wskazówki, jak poprawnie napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

 

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace przez pracownika

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Sposoby rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

 

Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Musisz więc wybrać ścieżkę dopasowaną do Twojej sytuacji.

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

 

 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

 

Czym się one różnią? Poniżej dokładnie to opisaliśmy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika

 

Ta ścieżka pozwala zakończyć współpracę na warunkach określonych przez obie strony — pracownika i pracodawcę. Dzięki temu możesz np. rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub skracając jego długość.

 

W tym przypadku wymaga się:

 • zgody obu stron na rozwiązanie umowy
 • wspólnego podpisania dokumentu, który potwierdza termin i zasady rozwiązania współpracy.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik nie musi podawać powodu zakończenia współpracy. Należy jednak pamiętać, aby opisać zasady i termin zakończenia współpracy.

 

Pamiętaj również, że pracodawca powinien wyrazić (lub nie) zgodę na warunki zaproponowane w podaniu o rozwiązanie umowy o pracę.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika

 

W tym przypadku obowiązuje Cię określony okres wypowiedzenia. Nie możesz więc zwolnić się z dnia na dzień (czyli w trybie natychmiastowym).

 

Warto wiedzieć, że ten sposób rozwiązania umowy nie wymaga od pracownika podawania przyczyny zakończenia współpracy, ani zgody przełożonego (jest to oświadczenie jednostronne). Poza tym w ten sposób można rozwiązać umowę w każdym momencie trwania stosunku pracy.

 

Jaki okres wypowiedzenia Cię obowiązuje? To zależy.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia jest uzależniony od rodzaju i długości umowy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na czas określony i nieokreślony

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na okres próbny

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

 

Jak dokładnie wyliczyć, kiedy zakończy się Twój okres wypowiedzenia?

 

Miesięczny okres wypowiedzenia

 

Masz 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś 17 listopada. Okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od 1 grudnia i zakończy się wraz z końcem tego miesiąca.

Tygodniowy okres wypowiedzenia

 

Masz 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś w środę 18 listopada. Okres wypowiedzenia musi zakończyć się w sobotę, więc potrwa do soboty 5 grudnia.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

 

Masz 3-dniowy okres wypowiedzenia. Zacznie się on naliczać następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

 

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym) jest możliwe w dwóch przypadkach:

 

 1. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (i pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia oraz kwalifikacje zawodowe).

 2. Gdy pracodawca dopuści się wobec pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

 

Czym jest wspomniane „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków” przez pracodawcę? Może być to np.:

 • poniżanie bądź ośmieszanie pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną
 • całkowite zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia
 • szykanowanie pracownika ze względu na przekonania polityczne lub religijne
 • złośliwa odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • nakazanie kobiecie w ciąży świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej.

 

Co ważne, pracownik na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miesiąc od dnia, kiedy dowiedział się, że pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki.

 

W oświadczeniu pracownik musi wskazać, że rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym i podać powód zakończenia współpracy.

 

Dodatkowe informacje znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

 

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — jak przygotować poprawne oświadczenie

 

Rozwiązując umowę o pracę, powinieneś przygotować pisemne oświadczenie.

 

Teoretycznie, umowę o pracę możesz wypowiedzieć także ustnie. Jest to jednak naruszenie przepisów formalnych i w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. Nie warto więc ryzykować!

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — co powinno znaleźć się w dokumencie?

 

 • aktualna data i miejscowość
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualna formułka dla pracodawcy do potwierdzenia przyjęcia pisma

 

Przygotowując oświadczenie, bądź uważny (szczególnie przy wpisywaniu danych osobowych oraz dat, które są niezbędne do wyliczenia okresu wypowiedzenia).

 

Zadbaj również o zwroty grzecznościowe — w ten sposób pozostawisz po sobie dobre wrażenie.

 

Pracujesz na podstawie umowy zlecenia? Zajrzyj do poradnika: Wypowiedzenie umowy zlecenia

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace przez pracownika
Średnia: 4.71 (7 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły