Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - wzór

Tutaj znajdziesz wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika i pracodawcy, kreator tego dokumentu oraz praktyczne wskazówki.

Chcesz szybko i skutecznie rozwiązać umowę o pracę? Obawiasz się, że o czymś zapomnisz i Twoje wypowiedzenie będzie nieważne?

 

Nie martw się, z naszymi wskazówkami szybko przygotujesz poprawne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika i pracodawcę
 • kreator online, w którym stworzysz ten dokument i pobierzesz go w PDF
 • wskazówki, kiedy i w jakiej formie rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem
 • porady, jak napisać poprawne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 

Chcesz od razu rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. O czym musisz wiedzieć, rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę możesz rozwiązać:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • po upływie czasu, na który była zawarta.

 

Czym jest jednak samo „rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”? Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy „każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem” i “rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia”.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest więc rozwiązaniem umowy poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jakie dokładnie reguły obowiązują w przypadku tego sposobu zakończenia współpracy?

 

Przede wszystkim określony okres wypowiedzenia. Poniżej przedstawiliśmy jego wymiary w zależności od rodzaju umowy.

 

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na okres próbny

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

Wypowiedzenie musisz więc złożyć odpowiednio wcześniej. Kiedy?

 

Przykład I: Masz 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś 16 listopada. Okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od 1 grudnia i zakończy się wraz z końcem tego miesiąca.

 

Przykład II: Masz 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś w środę 18 listopada. Okres wypowiedzenia musi zakończyć się w sobotę, więc potrwa do soboty 5 grudnia.

 

Przykład III: Masz 3-dniowy okres wypowiedzenia. Zacznie się on naliczać następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — dodatkowe informacje

 

W przeciwieństwie do pracownika pracodawca ma obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Powinien on również poinformować pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy.

 

Jednocześnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem ewentualny brak zgody przełożonego nie ma znaczenia prawnego (jest to oświadczenie jednostronne). Wypowiedzenie nie może zostać odrzucone.

 

Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy:

 

 • Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 • Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 • W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze (w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia) lub 3 dni robocze (w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia).

 • W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Więcej informacji znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl tutaj (dla pracodawcy) i tutaj (dla pracownika).

 

Zajrzyj także do naszego poradnika: Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

4. Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

 

Rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem, powinieneś przygotować formalny dokument (czyli wypowiedzenie).

 

Umowę o pracę można wypowiedzieć także ustnie — takie oświadczenie również będzie skuteczne. Jest to jednak naruszenie przepisów formalnych i w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. Bezpieczniej więc jest zachować formę pisemną. I dodatkowo podpisać dokument własnoręcznie.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — co powinno znaleźć się w dokumencie?

 

 • aktualna data i miejscowość, w której przygotowałeś podanie
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • informacja o powodach rozwiązania umowy i prawie do odwołania się do sądu pracy (w przypadku pracodawcy, który rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • formułka do potwierdzenia odbioru podania

 

Rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem, przede wszystkim bądź skrupulatny. Uważaj na literówki w danych osobowych, a także dokładnie sprawdź, czy nie pomyliłeś się, podając poszczególne daty.

 

Pamiętaj również o wpisaniu dopasowanych do odbiorcy zwrotów grzecznościowych. W ten sposób okażesz szacunek i pozostawisz po sobie dobre wrażenie.

 

Może Cię również zainteresować:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Średnia: 4.2 (5 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły