Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony - wzór, porady

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony - wzór, porady

Tutaj znajdziesz wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony wraz z omówieniem, a także porady, jak poprawnie wypowiedzieć umowę.

Masz umowę o pracę na czas określony, ale chciałbyś rozstać się z pracodawcą już teraz? Pamiętaj, że obowiązuje Cię tzw. okres wypowiedzenia. 

 

Musisz też wiedzieć, w jaki sposób poprawnie rozwiązać umowę o pracę na czas określony. Na szczęście to bardzo proste!

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór rozwiązania umowy o pracę na czas określony
 • kreator online, w którym szybko przygotujesz ten dokument i pobierzesz go w PDF
 • wyjaśnienie, jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę na czas określony
 • wskazówki, jak przygotować poprawne podanie o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

 

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony?Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — o czym musisz wiedzieć?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę na czas określony możesz rozwiązać na 4 sposoby:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • na mocy porozumienia stron
 • z upływem czasu, na który została zawarta.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem

 

W tym przypadku musisz złożyć wypowiedzenie i przepracować tzw. okres wypowiedzenia. Jego długość jest zależna od rodzaju umowy oraz czasu zatrudnienia. Przedstawiliśmy to w tabelce poniżej.

Okres wypowiedzenia dla umowy na czas określony w 2020 i 2021 roku

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

Jak oblicza się okres wypowiedzenia w poszczególnych przypadkach?

 

Jeśli masz np. 1-miesięczny okres wypowiedzenia, a wypowiedzenie złożyłeś 19 listopada, okres wypowiedzenia będzie liczony od 1 grudnia i zakończy się wraz z końcem tego miesiąca.

Jeślimasz 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a wypowiedzenie złożyłeś w czwartek 19 listopada, okres wypowiedzenia potrwa do soboty 5 grudnia (musi bowiem zakończyć się w sobotę).

 

W przypadku umowy o pracę na czas określony pracownik i pracodawca nie muszą podawać przyczyny zakończenia współpracy. Wypowiedzenie nie może również zostać odrzucone (jest to bowiem oświadczenie jednostronne).

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za porozumieniem stron

 

Wybierając to rozwiązanie, strony umowy mogą rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym lub ustalić inny niż standardowy okres wypowiedzenia. W tym przypadku podawanie powodu również nie jest wymagane.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony za porozumieniem stron należy odpowiedzieć na propozycję pracownika lub pracodawcy i wyrazić (lub nie) zgodę na zaproponowane warunki.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym)

 

W tym przypadku umowę o pracę rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym (okres wypowiedzenia nie obowiązuje). 

 

W tej sytuacji należy wskazać przyczyny rozwiązania umowy i muszą zostać spełnione określone przesłanki. Wypisaliśmy je poniżej.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę (bez wypowiedzenia) może nastąpić w przypadku:

 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez pracownika (bez wypowiedzenia) może nastąpić:

 

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Za „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków” przez pracodawcę można uznać np.: poniżanie bądź ośmieszanie pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną, całkowite zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia, szykanowanie ze względu na przekonania polityczne lub religijne, złośliwą odmowę udzielenia urlopu wypoczynkowego, czy też nakazanie kobiecie w ciąży świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej.

 

Dodatkowe informacje znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl:

 • rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez pracownika (tutaj)
 • rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę (tutaj) i (tutaj)

 

Warto wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać (nie więcej jednak niż za 3 miesiące).

 

Jeśli przepisy naruszył pracownik, pracodawcy również przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa na czas określony miała trwać (nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia).

 

Pamiętaj, że nie możesz po prostu odejść z pracy z dnia na dzień. Tutaj dowiesz się, czym to grozi: Konsekwencje porzucenia pracy

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — jak napisać oświadczenie?

 

Słyszałeś, że umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć ustnie? Teoretycznie takie oświadczenie będzie skuteczne. Jest to jednak naruszenie przepisów formalnych, co oznacza, że w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. 

 

Dlatego zdecydowanie powinieneś zachować formę pisemną. Co musi się znaleźć w takim oświadczeniu?

 

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — najważniejsze elementy

 

 • aktualna data i miejscowość
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka do potwierdzenia odbioru podania

 

Uważaj na literówki, a przede wszystkim — błędy w datach. Ich poprawność jest niezbędna do wyliczenia okresu wypowiedzenia. Bądź uważny również przy wpisywaniu danych osobowych i kontaktowych.

 

Warto też używać zwrotów grzecznościowych — w ten sposób pozostawisz po sobie dobre wrażenie.

 

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły