Moje konto
Wypowiedzenie umowy zlecenia 2021: wzór do pobrania w PDF

Wypowiedzenie umowy zlecenia 2021: wzór do pobrania w PDF

Składanie wypowiedzenia to dosyć stresujący moment. Nawet jeśli nie możesz się doczekać rozstania z pracodawcą.

 

Zastanawiasz się, jak zachowa się Twój szef i czy na pewno dopełniłeś wszystkich formalności?

 

Spokojnie — przeczytaj ten poradnik, aby ograniczyć stres związany z odejściem z pracy. Zobacz wzór wypowiedzenia umowy zlecenia i dobrze przygotuj się do jego złożenia.

 

Dzięki temu ten nieprzyjemny proces przebiegnie sprawniej, nie będziesz musiał poprawiać dokumentu, ani martwić się reakcją pracodawcy.

 

W tym artykule dowiesz się:

 • jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy zlecenia (wzór)
 • co koniecznie musi znaleźć się w jego treści
 • kiedy możesz złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia i czy musisz podać jego przyczyny
 • czy na umowie zlecenia przysługuje okres wypowiedzenia
 • jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1

Wypowiedzenie umowy zlecenia — wzór (z podaniem ważnych przyczyn i zachowaniem okresu wypowiedzenia)

 


wzór wypowiedzenia umowy zlecenia

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj. 

 

2

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? Co musi się w nim znaleźć? Omówienie wzoru

 

Jak widzisz we wzorze powyżej, wypowiedzenie umowy zlecenia musi spełnić określone wymogi formalne. Jakie?

 

Wypowiedzenie umowy zlecenie — co musi zawierać?

 • miejsce i datę złożenia wypowiedzenia
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pracownika wypowiadającego umowę zlecenia (lub nazwa i adres siedziby)
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania (lub nazwę i adres siedziby) pracodawcy przyjmującego wypowiedzenie
 • dane umowy zlecenia, która jest wypowiadana (data i miejsce jej zawarcia, informacje o stronach, które ją zawarły i ewentualnie jej numer)
 • podpis pracownika składającego wypowiedzenie

 

Jakie jeszcze dodatkowe elementy mogą znaleźć się wypowiedzeniu umowy zlecenia? 

 

Jeśli w treści umowy został uwzględniony okres wypowiedzenia, podaj informację, czy zostaje on zachowany i jaka jest jego długość.

 

Umowę zlecenia można także wypowiedzieć „z ważnych powodów”. Jeśli się na to decydujesz, podaj te przyczyny w treści dokumentu. Więcej na ten temat dowiesz się w następnym punkcie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy na umowie zlecenie? Zajrzyj do naszego poradnika: Umowa zlecenie w pigułce — jakie składki, co z urlopem i ubezpieczeniem, czy wlicza się do stażu pracy? 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3

Kiedy wypowiedzieć umowę zlecenie? Czy musisz podać przyczyny wypowiedzenia?

 

Zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i z efektem natychmiastowym.

 

Dotyczy to zarówno umowy zlecenia na czas określony i nieokreślony.

 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 • dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom
 • jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, dający zlecenie powinien także naprawić szkodę (jeśli taka powstała)
 • gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę (jeśli taka powstała)
 • nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (taki zapis w umowie będzie nieważny z prawnego punktu widzenia).

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia — powody

 

O jakie „ważne powody” chodzi?

 

Niestety w kodeksie cywilnym nie znajdziemy katalogu takich ważnych przyczyn. W tej kwestii rozstrzyga dopiero sąd. 

 

Jednak wśród ważnych powodów można wymienić np.:

 • zmianę sytuacji życiowej
 • chorobę osoby, która wypowiada umowę
 • zmianę w prawie
 • zmianę miejsca zamieszkania
 • istotną zmianę w sposobie wykonania zlecenia
 • uargumentowaną utratę zaufania
 • nieotrzymanie zaliczki lub ustalonego wynagrodzenia.

 

Warto jednak wiedzieć, że rozwiązanie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym jest stosowane rzadko (i raczej tylko w sytuacjach, gdy nie jest związane z konsekwencjami odszkodowawczymi). 

 

Ponadto, umowa zlecenie zostaje uznana za zakończoną także w momencie wykonania jej przedmiotu. Wówczas nie jest wymagane wypowiedzenie.

 

Warto też wiedzieć, że w umowie zlecenia niedopuszczalny jest zapis o całkowitym wykluczeniu możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Zgodnie z przepisami Ty lub zleceniodawca (pracodawca) zawsze musicie mieć prawo wypowiedzenia umowy.

 

Chcesz dowiedzieć się, na jakich zasadach wypowiada się umowę o pracę? Wszystkie różnice i niezbędne informacje znajdziesz w artykule: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór do pobrania i praktyczne wskazówki.

 

4

Wypowiedzenie umowy zlecenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia — kiedy jest możliwe?

 

W umowie zlecenie (lub w aneksie do niej) może się znaleźć zapis o ustanowieniu okresu wypowiedzenia.

 

Okres wypowiedzenia może być ustalony w dniach, miesiącach, a nawet latach. Teoretycznie powinien być on jednak adekwatny do długości trwania umowy. 

 

Najczęściej okres wypowiedzenia umowy zlecenia liczony jest w miesiącach (np. 1, 2 lub 3 miesiące).

 

Okres wypowiedzenia przy umowie zlecenie liczy się od następnego dnia po jego złożeniu. Jeśli więc złożyłeś wypowiedzenie np. 10 września, okres wypowiedzenia zacznie się on naliczać od 11 września.

 

Warto wiedzieć: W prawie nie istnieje pojęcie „wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron”, ponieważ wypowiedzenie jest jednostronne i nie jest tutaj wymagane żadne „porozumienie”. Z kolei „rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron” jest tautologią, ponieważ nie da się „rozwiązać” umowy bez porozumienia stron (wówczas jest to odstąpienie od umowy zlecenia lub właśnie wypowiedzenie).

 

Myślisz o odejściu z pracy z dnia na dzień, bez składania wypowiedzenia? Dowiedz się, z jakimi konsekwencjami się to wiąże: Porzucenie pracy a wynagrodzenie, urlop i świadectwo pracy. Co Ci grozi?

 

5

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno być wręczone w takiej formie, w jakiej została zawarta sama umowa. Dlatego zazwyczaj jest to forma pisemna.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno być dostarczone w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. Jest to wystarczające i odmowa przyjęcia dokumentu nie będzie miała znaczenia.

 

Dlatego najlepszą formą doręczenia wypowiedzenia jest przekazanie dokumentu osobiście lub jeśli jest to niemożliwe — przesłanie pocztą lub kurierem z potwierdzeniem odbioru.

 

W tym wypadku nie warto ryzykować i wysyłać wypowiedzenia umowy zlecenia mailem czy też ustalać tej kwestii ustnie.

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Wypowiadałeś już kiedyś umowę zlecenie i chcesz pomóc innym czytelnikom? Podziel się swoją historią, obserwacjami i wskazówkami w komentarzu poniżej!

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy zlecenia
Średnia: 4.44 (50 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły