Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - wzór

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Praca ma szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie lub pracodawca źle Cię traktuje?

A może Twój pracownik świadomie działa na niekorzyść firmy?

Pamiętaj, że zarówno pracownik, jak i pracodawca w określonych sytuacjach może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym
 • kreator online, w którym wygodnie przygotowujesz takie wypowiedzenie i pobierzesz je w PDF
 • wyjaśnienie, kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym
 • porady, jak napisać poprawne wypowiedzenie.

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

1. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika — wzór

rozwiazanie umowy o prace w trybie natychmiastowym

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym — na jakich zasadach jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym (inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) polega na rozwiązaniu umowy poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia. Umowa przestaje więc obowiązywać od razu.

W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę — zarówno na czas określony, nieokreślony, jak również na okres próbny.

W tego typu oświadczeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca dodaje również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Zgodnie z prawem, aby móc wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym, muszą zostać spełnione określone przesłanki wskazane w Kodeksie pracy. Przedstawiliśmy je poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę jest możliwe w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

O ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków możemy mówić, gdy obecne są poniższe trzy elementy:

 • bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego)
 • naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy
 • zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo.

Pracodawca oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (nazywane też zwolnieniem dyscyplinarnym) może wręczyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

W przypadku braku winy pracownika (np. jest on niezdolny do pracy na skutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, będąc zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy) może je wręczyć po upływie miesiąca.

Dodatkowe informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika jest możliwe:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę to np.:

 • poniżanie bądź ośmieszanie pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną
 • całkowite zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia
 • szykanowanie pracownika ze względu na przekonania polityczne lub religijne
 • złośliwa odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • nakazanie kobiecie w ciąży świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej.

W praktyce to pracownik decyduje, czy dana okoliczność jest w jego ocenie ciężkim naruszeniem przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków i czy z tego powodu chce rozwiązać umowę o pracę.

Również pracownik musi złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym w ciągu miesiąca od momentu, kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązków przez pracodawcę.

Dodatkowe informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

Jeśli chcesz poznać inne tryby wypowiedzenia umowy o pracę, zajrzyj do naszych poradników:

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

3. Jak napisać wypowiedzenie o pracę w trybie natychmiastowym? Omówienie wzoru

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być dostarczone w formie pisemnej. Zarówno w przypadku pracodawcy, jak i pracownika.

Teoretycznie ustne rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym również jest skuteczne. Jednak w razie sporu będzie trzeba wykazać, że umowa rzeczywiście została wypowiedziana ustnie. Nie warto więc ryzykować!

Jak zatem napisać takie oświadczenie?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym — co powinno zawierać?

 • miejscowość i aktualną datę
 • imię i nazwisko pracownika, numer telefonu, profesjonalny adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • imię, nazwisko i stanowisko adresata wypowiedzenia oraz nazwę i adres firmy
 • nagłówek (np. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • treść wypowiedzenia, w której podaje się datę zawarcia umowy o pracę, jej strony oraz przyczynę rozwiązania umowy
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (w przypadku oświadczenia pracodawcy)
 • zwrot grzecznościowy (np. „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”) i podpis (także własnoręczny)
 • miejsce do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

Tak sformułowane oświadczenie możesz wręczyć:

 • osobiście
 • przez osobę upoważnioną do działania w sprawach z zakresu prawa pracy (posiadając odpowiednie pełnomocnictwo)
 • wysłać przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w dniu, w którym odbiorca odbierze przesyłkę).

Przygotowując wypowiedzenie, bądź szczególnie uważny przy wpisywaniu danych personalnych i kontaktowych oraz dat.

Pamiętaj, że nie warto porzucać pracy bez dotrzymania tych formalności! O konsekwencjach zachowania piszemy tutaj: Porzucenie pracy — co Ci grozi? 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o prace w trybie natychmiastowym
Średnia: 4.1 (10 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Wojciech Martyński jest ekspertem kariery, pisarzem oraz redaktorem prowadzącym InterviewMe, cytowanym m.in. przez Gazetę Prawną, Bankiera, Wyborczą, Interię, Infor, Wirtualną Polskę, INNPoland i Puls Biznesu. Jako absolwent politologii i dziennikarstwa, od ponad 12 lat działa w mediach i marketingu. Od 2017 r. pomaga naszym czytelnikom znaleźć wymarzoną pracę i rozwijać ich kariery, przygotowując artykuły poradnikowe oraz opiniotwórcze badania i raporty. Tworząc własne materiały oraz redagując treści innych autorów, kieruje się redakcyjnymi wytycznymi InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły