Moje konto
Odprawa emerytalna 2021: wysokość [Wlicza się składki ZUS?]

Odprawa emerytalna 2021: wysokość [Wlicza się składki ZUS?]

Zobacz, czym jest odprawa emerytalna, ile wynosi i komu przysługuje. Sprawdź, które grupy zawodowe dostaną najwyższą odprawę emerytalną.

Co to jest odprawa emerytalna?

 

Odprawa emerytalna to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi, który kończy pracę zawodową i odchodzi na emeryturę. Należy się każdemu pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę ustał stosunek pracy. Wysokość odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Tak stanowi Kodeks Pracy, który pozwala jednak pracodawcy ustalić inną kwotę. 

 

Jest tylko jeden warunek — wysokość odprawy emerytalnej nie może być mniejsza niż miesięczna pensja pracownika. 

 

Kodeks Pracy szczegółowo określa zasady dotyczące odprawy emerytalnej, ale nie musisz czytać skomplikowanych przepisów, bo wszystko wyjaśnimy w tym artykule. 

 

Zebraliśmy tu też najważniejsze informacje na temat odprawy emerytalnej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. 

 

Po lekturze poniższego tekstu będziesz wiedzieć: 

  • komu przysługuje odprawa emerytalna
  • kiedy pracodawca ma wypłacić odprawę emerytalną
  • jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej 
  • ile wynosi odprawa emerytalna.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

cv

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1

Odprawa emerytalna — wysokość świadczenia według Kodeksu Pracy (Podstawa prawna)

 

Nie wiesz jak to właściwie jakie zasady dotyczące odprawy emerytalnej obowiązują w Twojej firmie?

 

Zapytaj w dziale HR.

 

Wszystkie wynikające z Kodeksu Pracy ustalenia związane z wysokością odprawy emerytalnej, znajdują się w wewnętrznych regulaminach firm, czyli w takich dokumentach jak Układ zbiorowy pracy lub Regulamin wynagradzania

 

Możliwe, że Twój pracodawca zdecydował się wypłacać osobom odchodzącym na emeryturę świadczenie większe niż 1-miesięczna pensja. 

 

Ale jest jeszcze coś. I w tym przypadku nie ma już żadnych wyjątków: 

 

Odprawę emerytalną można dostać tylko raz. 

 

Chodzi o to, że jeśli podejmiesz pracę będąc już na emeryturze, po zakończeniu współpracy z daną firmą ponownej odprawy już nie dostaniesz. Nie można bowiem pobrać tego świadczenia dwukrotnie. 

Ciekawostka:Jeśli zdarzy się tak, że pracujesz na kilku etatach jednocześnie i właśnie nadeszła chwila Twojego przejścia na emeryturę, dostaniesz pieniężną odprawę emerytalną od każdego z pracodawców. 

Kiedy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną?

 

Odprawę emerytalną wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. 

 

To dlatego wraz z ostatnią pensją dostaniesz również dodatkowe pieniądze. W zależności od firmy może to być wartość miesięcznego lub kilkumiesięcznego wynagrodzenia.

 

Możesz być pewien, że odprawę dostaniesz wraz z przejściem na emeryturę. Jeśli Twój pracodawca będzie ociągał się z wypłaceniem Ci odprawy emerytalnej, czeka go grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Odprawa emerytalna a składki ZUS?

 

Dobra wiadomość jest tak, że odprawa emerytalna nie jest opodatkowana. To oznacza, że w praktyce dostaniesz więcej pieniędzy, niż wynosi Twoja miesięczna pensja. 

 

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej? Dokładnie tak samo, jak wyliczając ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Nie jest to łatwy rachunek, ale możesz być pewien, że w dziale kadr wysokość Twojej odprawy zostanie obliczona precyzyjnie. 

 

Jesteś starszy niż większość pracowników w Twojej firmie? Może zaciekawi Cię artykuł: Kim są milenialsi, pokolenie X, Y, Z i baby boomers [Pokolenia w pracy]?

 

2

Komu należy się odprawa emerytalna?

 

Jak już było wspomniane wcześniej, odprawę emerytalną dostanie każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nabył prawo do emerytury. 

 

Ważne, żebyś wiedział również, że odprawa emerytalna przysługuje Ci bez względu na rodzaj umowy (na czas określony/nieokreślony) oraz rodzaj etatu (praca na pół etatu, cały itd.). 

 

Poza tym odprawę emerytalną wypłaca się zarówno osobom, które odchodzą na emeryturę powszechną, jak i wcześniejszą. 

 

Niestety, ominie ona osoby będące na świadczeniu emerytalnym.

 

Kiedy odprawa emerytalna się nie należy? 

 

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma znaczenia, w jaki sposób zakończył się Twój stosunek pracy przed odejściem na emeryturę. Bez względu na to, czy Ty rozwiązałeś umowę o pracę, czy pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie, czy było to porozumienie stron — odprawa emerytalna i tak Ci się należy. 

 

Są jednak sytuacje, w których otrzymanie odprawy nie jest oczywiste. 

Do niedawna w orzecznictwie dominował pogląd, że w przypadku ustania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę z winy pracownika, odprawa nie należy się. Jednak w uchwale 7 sędziów z 28 czerwca 2017 r. (III PZP 1/17) Sąd Najwyższy stwierdził, że rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej.

Co prawda orzeczenie dotyczyło pracowników samorządowych, ale z pewnością na tę uchwałę mogą powoływać się również inni pracownicy (nie tylko samorządowi), żądając wypłacenia odprawy, pomimo tego, że zostali zwolnieni dyscyplinarnie.
Dorota Drążkiewicz-Wenzelradca prawny

Odprawa emerytalna nie należy się również osobom zatrudnionym na umowie zleceniu lub umowie o dzieło

 

Więcej na temat wypowiadania umowy o pracę znajdziesz w tym artykule: Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron + wzór wypowiedzenia

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3

Odprawa emerytalna nauczyciela

 

Zgodnie z Kartą nauczyciela, odprawa emerytalna nauczyciela, jest wyższa, niż odprawa emerytalna wynikająca z Kodeksu Pracy. Przysługuje nauczycielom, u których ustał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę i może mieć wysokość dwu- lub trzymiesięcznej pensji. 

 

Wyjaśnijmy to.

 

Niektóre grupy zawodowe są uprzywilejowane, a ich odprawa emerytalna jest większa niż pracowników innych sektorów. Jedną z nich są właśnie nauczyciele. 

 

Wszystko sprowadza się do stażu pracy:

 

Wymiar odprawy emerytalnej nauczycieli 

 

  1. Jeśli nauczyciel ma staż pracy mniejszy niż 20 lat, przysługuje mu odprawa emerytalna, która jest równowartością dwumiesięcznej pensji.
  2. Jeśli nauczyciel ma staż pracy większy niż 20 lat, przysługuje mu odprawa emerytalna, która jest równowartością trzymiesięcznej pensji.

 

Brzmi dobrze, prawda? Jeśli chcesz zostać nauczycielem, skorzystaj z tych porad: Praca dla nauczycieli — oferty pracy. Jak wygląda praca nauczyciela? 

 

4

Odprawa emerytalna pracownika samorządowego

 

Inną grupą zawodową, która jest uprzywilejowana ze względu na wysokość odprawy emerytalnej, są pracownicy samorządowi. 

 

Odprawa emerytalna w budżetówce jest bowiem wyższa niż np. w prywatnej firmie. 

 

Tak jak w przypadku nauczycieli, o jej wysokości decyduje staż pracy. Wygląda to tak:

 

Wymiar odprawy emerytalnej pracownika samorządowego

 

  1. Staż pracy większy niż 10 lat — odprawa emerytalna w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia.
  2. Staż pracy większy niż 15 lat — odprawa emerytalna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
  3. Staż pracy większy niż 20 lat — odprawa emerytalna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

 

Odprawa emerytalna po 40 latach pracy nazywana jest nagrodą jubileuszową i przysługuje pracownikom urzędów państwowych, samorządów, służby cywilnej i budżetówki, a także nauczycielom, niektórym pracownikom uczelni publicznych oraz górnikom.

 

Nagroda jubileuszowa to dodatek do odprawy emerytalnej, czyli można ją otrzymać poza zwykłą kilkukrotnością pensji.

 

Tej ostatniej grupie, czyli górnikom, po 40 latach przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości trzykrotnej pensji. Po 45 latach pracy mogą oni otrzymać aż 350% wynagrodzenia.

 

Bez względu jednak na to, w jakim sektorze pracujesz, emerytura może wcale nie oznaczać dla Ciebie końca pracy zawodowej. Jeśli chcesz zatrudnić się, będąc na emeryturze, przeczytaj: Praca dla emeryta nie tylko w domu + Jak napisać CV emeryta

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą na forum poniżej. Spotkała Cię niestandardowa sytuacja w związku z wypłatą odprawy emerytalnej? Opowiedz o tym.

Oceń mój artykuł: odprawa emerytalna
Średnia: 4.4 (123 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły