Moje konto
Aneks do umowy o pracę [wzór]: zmiana pensji lub stanowiska

Aneks do umowy o pracę [wzór]: zmiana pensji lub stanowiska

Sprawdź obecnie obowiązujące zasady sporządzania aneksu do umowy o pracę. Zobacz, jak powinien wyglądać zapis o zmianie wynagrodzenia, stanowiska lub wymiaru Twojej pracy.

W umowie o pracę znajdują się wszystkie warunki zatrudnienia.

 

Gdy podpiszesz dokument — klamka zapadła — zgadzasz się na określone wynagrodzenie, czas trwania umowy czy wymiar pracy, które zaproponował pracodawca.

 

Ale—

 

Pisemne ustalenia dotyczące stosunku pracy można zmodyfikować, jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że np. zmieniasz stanowisko, albo otrzymujesz podwyżkę.

 

Służy do tego aneks do umowy o pracę.

 

Ten artykuł opisuje w szczegółach:

 

 • kiedy sporządza się aneks do umowy o pracę
 • od kiedy obowiązuje aneks do umowy o pracę
 • jak napisać aneks do umowy o pracę.

Nasz kreator CV pozwala Ci wprowadzać zmiany w dokumencie, kiedy tylko chcesz.  Wypróbuj kreator CV teraz.

 

cv

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1

Aneks do umowy o pracę — co to jest i kiedy się go sporządza?

 

Aneks do umowy o pracę to nic innego jak zmiana warunków umowy.

 

Musi być sporządzony na piśmie.

 

Mówi o tym wyraźnie artykuł 29 Kodeksu pracy.

 

Jest co najmniej kilka takich przypadków, w których dokument należy poprawić.

 

Może się to stać w sytuacji:

 

 • objęcia przez pracownika nowego stanowiska
 • korekty wysokości pensji
 • zmiany wymiaru czasu pracy.

 

Jak ta operacja się odbywa?

 

Ponieważ aneks do umowy o pracę to zgodne oświadczenie woli, zarówno Ty, jak i pracodawca musicie złożyć podpisy pod korektą dokumentu.

 

Nie może być tak, że pracodawca dokonuje zmian, sporządza aneks i po prostu Cię o tym informuje.

 

Co więcej—

 

Pracownik ma oczywiście prawo nie zgodzić się na proponowaną przez szefa korektę. Tym samym, bez jego podpisu, umowa pozostaje niezmienna.

 

Wskazówka: Aneks do umowy o pracę można sporządzić również w czasie, gdy pracownik jest w tak zwanym okresie ochronnym. Ta uwaga dotyczy np. kobiet w ciąży, osób w wieku przedemerytalnym, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego.

 

Aneks do umowy o pracę — co powinien zawierać?

 

Jeśli pracodawca i pracownik decydują się na aktualizację umowy o pracę, w aneksie powinny się znaleźć następujące elementy:

 

 • data i miejsce zawarcia umowy
 • oznaczenie dokumentu
 • strony umowy
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz od kiedy obowiązuje
 • opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce
 • zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy się nie zmieniają
 • podpisy i pieczątki stron.

 

Dopiero tak przygotowany dokument zyskuje moc sprawczą.

 

W tym artykule przeczytasz o innym dokumencie, który podpisuje się w związku z procesem rekrutacji: Kwestionariusz osobowy — jak wypełnić? [RODO, instrukcja, wzór 2020].

2

Aneks do umowy o pracę — wzór

 

Zamiast się rozpisywać, po prostu pokażemy Ci wzór aneksu do umowy o pracę.

 

Oto on:

Wzór aneksu do umowy o pracę (druk)

 ........................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

 

.....................................

(miejscowość i data)

 

....................................

(numer REGON-EKD)


ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr ........... do umowy o pracę zawartej w dniu ........................ r. między ........................................................................ (imię i nazwisko pracodawcy) a ............................................................................................ (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

 

 1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia ...................................... r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę:

.......................................................................................................................

(tutaj będą wpisane nowe warunki umowy o pracę)

 

 1. Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.
...........................................

(data i podpis pracownika)

 

......................................

(podpis pracodawcy)


Jeśli pracodawca i pracownik, zamiast zmieniać umowę o pracę, chcą do niej dodać nowe postanowienia, w aneksie powinien znaleźć się np. taki zapis:

 

Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy paragraf 9, w brzmieniu: (tu treść zmiany).

 

Aneks do umowy o pracę — od kiedy obowiązują nowe warunki umowy?

 

Nowe warunki umowy wprowadzone aneksem do umowy o pracę obowiązują:

 

 • natychmiast po podpisaniu umowy

 

lub

 

 • w dniu, który obie strony ustalą i zapiszą w aneksie.

Jeśli chcesz wiedzieć, w jakim trybie umowa o pracę może zostać przez pracownika zerwana, przeczytaj: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór + wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

 

Na wszelki wypadek przygotuj profesjonalne CV. Użyj kreatora CV i stwórz profesjonalny dokument.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

 

3

Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia

 

Wszystkie zmiany w umowie o pracę wymagają sporządzenia aneksu.

 

Również każda informacja o korekcie wynagrodzenia powinna być przedstawiona pracownikowi pisemnie w formie aneksu do umowy.

 

Podpis osoby, której dotyczy zmiana pensji jest konieczny, żeby nowe warunki umowy o pracę zaczęły obowiązywać.

 

Oto przykład zapisu, który powinien się znaleźć w aneksie do umowy o pracę, zmieniającym wynagrodzenie pracownika.

 

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia za pracę będą obowiązywały następujące warunki:

 

– wynagrodzenie brutto będzie wynosić …............................... zł

 

Oto kolejny przykład:

 

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem 1 maja 2018 r. we wspomnianej umowie o pracę zmianie ulega punkt mówiący o wysokości wynagrodzenia.

 

Od tego dnia przyjmuje on następujące brzmienie: Pracownicy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) miesięcznie oraz dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie.

 

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. 


Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia minimalnego 

 

Zmiana płacy minimalnej nie zawsze oznacza, że pracodawca musi zaproponować pracownikowi aneks do umowy do pracy. Jest on potrzebny wtedy, gdy w umowie o pracę zapisana jest konkretna kwota wynagrodzenia. Natomiast jeśli zapis w umowie brzmi minimalne wynagrodzenie, nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy.

 

Rozmowa o podwyżce dopiero przed Tobą? Przeczytaj porady eksperta, a osiągniesz założony cel: Negocjacja podwyżki — jak rozmawiać z szefem o pieniądzach?

 

4

Aneks do umowy o pracę — zmiana stanowiska

 

Teraz sytuacja, w której awansujesz.

 

Twoje stanowisko się zmienia i tym samym trzeba też wprowadzić zmiany w umowie o pracę.

 

Zresztą ten przypadek nie dotyczy wyłącznie awansu, bo przecież możesz po prostu obejmować nowe obowiązki, przenosić się do innego działu, czy nawet degradować swoją obecną pozycję (jeśli nie chcesz już np. być na świeczniku).

 

W umowie o pracę często występuje szczegółowy zapis dotyczący zakresu obowiązków pracownika. Jeśli on się zmienia — pora na korektę dokumentu.

 

Nie trzeba wtedy zrywać obowiązującej dotychczas umowy. Właśnie w tym celu sporządza się aneks do umowy o pracę.

 

A może czeka Cię awans na stanowisko wyższego szczebla? Zobacz, jak rozwinąć skróty opisujące popularne stanowiska: CEO, CFO, CTO, COO — co to znaczy po polsku? [+zakres obowiązków].

 

5

Aneks do umowy o pracę — zmiana etatu

 

Jeśli zmienia się Twój wymiar etatu, nie jest konieczne sporządzanie nowej umowy o pracę.

 

Tu również wystarczy dodać aneks do obowiązującej umowy.

 

I, tak jak we wszystkich powyższych przypadkach, powinno to odbywać się na zasadzie porozumienia stron.

 

Wskazówka: Propozycja dokonania zmian w umowie o pracę, a zatem sporządzenie aneksu do umowy, może wyjść zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika.

 

Porozumienie zmieniające

 

To pojęcie, które można usłyszeć zamiennie z aneksem do umowy o pracę.

 

Znaczy dokładnie to samo.

 

W tym miejscu — już na sam koniec, warto zaznaczyć, że porozumienie zmieniające/aneks do umowy o pracę nie może:

 

 • ustalić wynagrodzenia niższego niż najniższa krajowa
 • przedłużyć umowy zawartej na czas określony na kolejny okres, żeby uniknąć konieczności podpisania umowy na czas nieokreślony.

 

A jeśli Twój pracodawca proponuje Ci podpisanie niekorzystnych zmian w Twojej umowie i zaczynasz myśleć o nowej pracy—

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Może Cię także zainteresować:

 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem związanym z podpisywaniem aneksu do umowy o pracę, dodaj komentarz na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: aneks do umowy o prace
Średnia: 4.63 (24 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły