Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Aneks do umowy o pracę [wzór]: zmiana pensji lub stanowiska

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

W umowie o pracę znajdują się wszystkie warunki zatrudnienia.

Gdy podpiszesz dokument — klamka zapadła — zgadzasz się na określone wynagrodzenie, czas trwania umowy czy wymiar pracy, które zaproponował pracodawca. Ale—

Pisemne ustalenia dotyczące stosunku pracy można zmodyfikować, jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że np. zmieniasz stanowisko, albo otrzymujesz podwyżkę. Służy do tego aneks do umowy o pracę.

Ten artykuł opisuje w szczegółach:

 • kiedy sporządza się aneks do umowy o pracę
 • od kiedy obowiązuje aneks do umowy o pracę
 • jak napisać aneks do umowy o pracę.

Nasz kreator CV pozwala Ci wprowadzać zmiany w dokumencie, kiedy tylko chcesz.  Wypróbuj kreator CV teraz.

Stwórz CV teraz

cv

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1. Aneks do umowy o pracę — co to jest i kiedy się go sporządza?

Aneks do umowy o pracę to nic innego jak zmiana warunków umowy. Musi być sporządzony na piśmie.

Mówi o tym wyraźnie artykuł 29 Kodeksu pracy. Jest co najmniej kilka takich przypadków, w których dokument należy poprawić.

Może się to stać w sytuacji:

 • objęcia przez pracownika nowego stanowiska
 • korekty wysokości pensji
 • zmiany wymiaru czasu pracy.

Jak ta operacja się odbywa? Ponieważ aneks do umowy o pracę to zgodne oświadczenie woli, zarówno Ty, jak i pracodawca musicie złożyć podpisy pod korektą dokumentu.

Nie może być tak, że pracodawca dokonuje zmian, sporządza aneks i po prostu Cię o tym informuje.

Co więcej, pracownik ma oczywiście prawo nie zgodzić się na proponowaną przez szefa korektę. Tym samym, bez jego podpisu, umowa pozostaje niezmienna.

Wskazówka: Aneks do umowy o pracę można sporządzić również w czasie, gdy pracownik jest w tak zwanym okresie ochronnym. Ta uwaga dotyczy np. kobiet w ciąży, osób w wieku przedemerytalnym, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Aneks do umowy o pracę — co powinien zawierać?

Jeśli pracodawca i pracownik decydują się na aktualizację umowy o pracę, w aneksie powinny się znaleźć następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia umowy
 • oznaczenie dokumentu
 • strony umowy
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz od kiedy obowiązuje
 • opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce
 • zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy się nie zmieniają
 • podpisy i pieczątki stron.

Dopiero tak przygotowany dokument zyskuje moc sprawczą.

W tym artykule przeczytasz o innym dokumencie, który podpisuje się w związku z procesem rekrutacji: Kwestionariusz osobowy — jak wypełnić? [RODO, instrukcja, wzór].

2. Aneks do umowy o pracę — wzór

Zamiast się rozpisywać, po prostu pokażemy Ci wzór aneksu do umowy o pracę.

Oto on:

Wzór aneksu do umowy o pracę (druk)........................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

.....................................

(miejscowość i data)

....................................

(numer REGON-EKD)


ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr ........... do umowy o pracę zawartej w dniu ........................ r. między ........................................................................ (imię i nazwisko pracodawcy) a ............................................................................................ (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

 1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia ...................................... r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę:

.......................................................................................................................

(tutaj będą wpisane nowe warunki umowy o pracę)

 1. Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.
...........................................

(data i podpis pracownika)

......................................

(podpis pracodawcy)


Jeśli pracodawca i pracownik, zamiast zmieniać umowę o pracę, chcą do niej dodać nowe postanowienia, w aneksie powinien znaleźć się np. taki zapis: Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy paragraf 9, w brzmieniu: (tu treść zmiany).

Aneks do umowy o pracę — od kiedy obowiązują nowe warunki umowy?

Nowe warunki umowy wprowadzone aneksem do umowy o pracę obowiązują:

 • natychmiast po podpisaniu umowy

lub

 • w dniu, który obie strony ustalą i zapiszą w aneksie.

Jeśli chcesz wiedzieć, w jakim trybie umowa o pracę może zostać przez pracownika zerwana, przeczytaj: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór + wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Na wszelki wypadek przygotuj profesjonalne CV. Użyj kreatora CV i stwórz profesjonalny dokument.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

3. Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia

Wszystkie zmiany w umowie o pracę wymagają sporządzenia aneksu. Również każda informacja o korekcie wynagrodzenia powinna być przedstawiona pracownikowi pisemnie w formie aneksu do umowy.

Podpis osoby, której dotyczy zmiana pensji jest konieczny, żeby nowe warunki umowy o pracę zaczęły obowiązywać.

Oto przykład zapisu, który powinien się znaleźć w aneksie do umowy o pracę, zmieniającym wynagrodzenie pracownika.

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia za pracę będą obowiązywały następujące warunki:

– wynagrodzenie brutto będzie wynosić …............................... zł

Oto kolejny przykład:

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem 1 maja 2018 r. we wspomnianej umowie o pracę zmianie ulega punkt mówiący o wysokości wynagrodzenia.

Od tego dnia przyjmuje on następujące brzmienie: Pracownicy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) miesięcznie oraz dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie.

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. 


Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia minimalnego 

Zmiana płacy minimalnej nie zawsze oznacza, że pracodawca musi zaproponować pracownikowi aneks do umowy do pracy. Jest on potrzebny wtedy, gdy w umowie o pracę zapisana jest konkretna kwota wynagrodzenia. Natomiast jeśli zapis w umowie brzmi minimalne wynagrodzenie, nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy.

Rozmowa o podwyżce dopiero przed Tobą? Przeczytaj porady eksperta, a osiągniesz założony cel: Negocjacja podwyżki — jak rozmawiać z szefem o pieniądzach?

4. Aneks do umowy o pracę — zmiana stanowiska

Teraz sytuacja, w której awansujesz. Twoje stanowisko się zmienia i tym samym trzeba też wprowadzić zmiany w umowie o pracę.

Zresztą ten przypadek nie dotyczy wyłącznie awansu, bo przecież możesz po prostu obejmować nowe obowiązki, przenosić się do innego działu, czy nawet degradować swoją obecną pozycję (jeśli nie chcesz już np. być na świeczniku).

W umowie o pracę często występuje szczegółowy zapis dotyczący zakresu obowiązków pracownika. Jeśli on się zmienia — pora na korektę dokumentu.

Nie trzeba wtedy zrywać obowiązującej dotychczas umowy. Właśnie w tym celu sporządza się aneks do umowy o pracę.

A może czeka Cię awans na stanowisko wyższego szczebla? Zobacz, jak rozwinąć skróty opisujące popularne stanowiska: CEO, CFO, CTO, COO — co to znaczy po polsku? [+zakres obowiązków].

5. Aneks do umowy o pracę — zmiana etatu

Jeśli zmienia się Twój wymiar etatu, nie jest konieczne sporządzanie nowej umowy o pracę. Tu również wystarczy dodać aneks do obowiązującej umowy. I, tak jak we wszystkich powyższych przypadkach, powinno to odbywać się na zasadzie porozumienia stron.

Wskazówka: Propozycja dokonania zmian w umowie o pracę, a zatem sporządzenie aneksu do umowy, może wyjść zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika.

Porozumienie zmieniające

To pojęcie, które można usłyszeć zamiennie z aneksem do umowy o pracę. Znaczy dokładnie to samo.

W tym miejscu — już na sam koniec, warto zaznaczyć, że porozumienie zmieniające/aneks do umowy o pracę nie może:

 • ustalić wynagrodzenia niższego niż najniższa krajowa
 • przedłużyć umowy zawartej na czas określony na kolejny okres, żeby uniknąć konieczności podpisania umowy na czas nieokreślony.

A jeśli Twój pracodawca proponuje Ci podpisanie niekorzystnych zmian w Twojej umowie i zaczynasz myśleć o nowej pracy—

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Może Cię także zainteresować:

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem związanym z podpisywaniem aneksu do umowy o pracę, dodaj komentarz na forum poniżej.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Oceń mój artykuł: aneks do umowy o prace
Średnia: 4.68 (34 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Marta jest ekspertką kariery i autorką artykułów, w których odkrywa tajniki pisania CV, przechodzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobywania cennych kwalifikacji oraz rozwijania kariery zawodowej. Jej porady były cytowane m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, a także serwisach Money.pl, Interia i Wirtualna Polska. Od 2018 roku Marta bada i opisuje strategie pisania CV, zapewniając czytelnikom łatwy dostęp do wiedzy na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Artykuły jej autorstwa poparte są badaniami i ankietami, a także zgodne z procesem redakcyjnym InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły