Moje konto
Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak liczyć, ile wynosi?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak liczyć, ile wynosi?

Tutaj dowiesz się, jaki jest okres wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy o pracę, jak liczyć okres wypowiedzenia i co się do niego wlicza.

Na pewno nie raz widziałeś w amerykańskich filmach, jak szef mówi „You’re fired!” i z dnia na dzień (a właściwie z minuty na minutę) zwalnia pracownika. Na szczęście polscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę są przed takimi sytuacjami prawnie chronieni. Służy temu okres wypowiedzenia umowy, który chroni również pracodawcę.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaki jest okres wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy o pracę
 • jak liczyć okres wypowiedzenia (przykłady)
 • co wlicza się do stażu pracy przy obliczaniu okresu wypowiedzenia.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę — ile wynosi?

 

Wypowiadając umowę o pracę, musisz liczyć się z tym, że zgodnie z Kodeksem pracy będzie obowiązywał Cię okres wypowiedzenia. Jest to czas, który pracownik musi przepracować już po złożeniu wypowiedzenia.

 

Porzucenie pracy z dnia na dzień może mieć poważne konsekwencje, o czym piszemy w artykule: Porzucenie pracy — skutki zwolnienia z dnia na dzień

 

Jaki jest okres wypowiedzenia? Zależy to od rodzaju umowy oraz czasu pracy w danej firmie.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia można skrócić, wydłużyć lub całkiem z niego zrezygnować rozwiązując umowę za porozumieniem stron. 

 

Może się również zdarzyć, że współpraca zostanie zerwana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), np. w sytuacji, gdy pracownik działa na szkodę firmy.

 

Dodatkowo zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że:

 • w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca
 • w przypadku, gdy był zatrudniony ponad 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata — do 3 miesięcy.

 

Zajrzyj również do naszych poradników:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Jak liczyć okres wypowiedzenia?

 

Wiele osób zastanawia się, od którego momentu liczy się okres wypowiedzenia i kiedy dobiega on końca. Wyjaśniamy to poniżej na konkretnych przykładach.

 

Miesięczny okres wypowiedzenia

 

Jeśli masz 1-miesięczny okres wypowiedzenia i wypowiedzenie złożyłeś 15 lutego, to okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od kolejnego miesiąca (1 marca) i zakończy się 31 marca.

 

Jeśli masz 3-miesięczny okres wypowiedzenia i wypowiedzenie złożyłeś 15 lutego, to okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od kolejnego miesiąca (1 maja) i zakończy się 31 maja.

 

W tym przypadku nie ma znaczenia, czy dzień rozpoczęcia lub zakończenia okresu wypowiedzenia wypada w dzień wolny od pracy.

 

Tygodniowy okres wypowiedzenia

 

W tym przypadku okres wypowiedzenia zawsze musi zakończyć się w sobotę.

 

Jeśli więc masz 1-tygodniowy okres wypowiedzenia i wypowiedzenie złożyłeś w poniedziałek 15 lutego, to okres wypowiedzenia rozpocznie się w niedzielę 21 lutego i zakończy w sobotę 27 lutego.

 

Przy 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia, data jego zakończenia wypadnie w kolejną sobotę.

 

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

 

W tym przypadku okres wypowiedzenia jest naliczany od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia.

 

Jeśli więc złożyłeś wypowiedzenie w poniedziałek 15 lutego, to okres wypowiedzenia zacznie się naliczać we wtorek 16 lutego i zakończy się w czwartek 18 lutego.

 

Do okresu wypowiedzenia liczonego w dniach nie wliczają się niedziele oraz dni świąteczne.

 

Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli w czasie trwania okresu wypowiedzenia pracownik nabywa prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, należy zastosować właśnie nowy, dłuższy okres.

 

Dodatkowe wskazówki znajdziesz w poradniku Państwowej Inspekcji Pracy tutaj.

 

Może Cię także zainteresować:

 

3. Okres wypowiedzenia a okres pracy u danego pracodawcy. Co wlicza się do stażu pracy?

 

Przy wyliczaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę uwzględnia się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Co ważne, od 22 lutego 2016 r. nie mają już znaczenia przerwy między poszczególnymi okresami zatrudnienia.

 

Nie ma też znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym czy też niepełnym wymiarze czasu.

 

Warto mieć również świadomość, że do czasu pracy u pracodawcy wlicza się również okres przebywania na zwolnieniu czy też urlopie wychowawczym.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy do okresu zatrudnienia wlicza się także „okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23¹, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika”.

 

Pracujesz na podstawie umowy zlecenia? Zajrzyj tutaj: Wypowiedzenie umowy zlecenia

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: okres wypowiedzenia
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły