Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Umowa o pracę na czas określony 2024 [Wzór, zasady, limity]

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Umowa o pracę na czas określony nie jest tym wymarzonym rodzajem umowy. Co dalej po upływie czasu zapisanego w dokumencie? Czy pracodawca przedłuży ze mną współpracę? Jak długo można to przeciągać, zanim dostanę kredyt zaufania w postaci umowy bez limitu czasowego?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda wzór umowy o pracę na czas określony
 • czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, gdy pracownica jest w ciąży
 • ile urlopu przysługuje na umowie na czas określony.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

Umowa o pracę na czas określony — Wzór 2024

…........….................................

 (miejscowość i data)

UMOWA O PRACĘ

zawarta na czas określony od ……............. do …...................:

…........................................................................................................................

(nazwa firmy)

............................................................................................................................

(adres)

............................................................................................................................

(NIP oraz wpis do KRS/CEIDG) reprezentowaną przez:

…..........................................................., zwanym dalej Pracodawcą a

….........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.............................................................................................................................

(adres zamieszkania)

..............................................................................................................................

(PESEL)

zwanym dalej Pracownikiem.

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
 1. a) rodzaj pracy: ….........................................................................................
 2. b) miejsce wykonywania pracy:......................................................................
 3. c) wymiar czasu pracy:..................................................................................
 4. d) wynagrodzenie:........................................................................................

słownie: ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

 1. e) inne warunki zatrudnienia:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 1. f) ...............................................................................................................

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 151 § 1 k.p. - dotyczy umowy zawartej z pracownikiem w niepełnym wymiarze godzin)

 1. g) Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony)

 1. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień ….............................r.

…................................ 

(podpis pracodawcy) 

…................................ 

(podpis pracownika)

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór jak napisać [PDF, DOC].

1. Umowa o pracę na czas określony — co musisz wiedzieć?

Co właściwie kryje się pod pojęciem czas określony? Czy istnieją limity czasowe zawierania umów o pracę? Jeszcze do niedawna nie było takich ograniczeń, ale w 2016 roku zostały wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy. Zniknęła możliwość zawierania dowolnie długich umów na czas określony.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy:

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie to równoznaczne z uznaniem, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jak to rozumieć?  Zgodnie z art. 251 § 1 k.p.okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. To oznacza, że umowa o pracę na czas określony może być zawarta na maksymalnie 2 lata i 9 miesięcy.

Jeśli w Twojej umowie o pracę na czas określony zapisany jest termin dłuższy niż 33 miesiące, oznacza to, że po upływie tego czasu jesteś zatrudniony na czas nieokreślony.

Jest jeszcze coś:

Łączna liczba umów o pracę na czas określony nie może przekraczać trzech.

To oznacza, że pracodawca nie może w nieskończoność zatrudniać Cię na umowę na czas określony. Powiedzmy, że masz umowę o pracę na rok, następnie kolejną na pół roku i trzecią znowu na 6 miesięcy. To daje razem 2 lata. Kolejna — czwarta umowa musi być już umową o pracę na czas nieokreślony.

Wskazówka: Istniejąca jeszcze do niedawna umowa na zastępstwo została wykreślona z Kodeksu Pracy w 2015 roku. Dziś jest już umową terminową. Oznacza to, że jeśli zatrudnisz się do zastępowania kogoś na danym stanowisku, pracodawca podpisze z Tobą umowę na czas określony. 

Zobacz też: Wniosek o przedłużenie umowy o pracę — przykład do pobrania

2. Umowa o pracę na czas określony — jak wypowiedzieć?

Umowę o pracę na czas określony może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. W obu przypadkach trzeba przestrzegać okresów wypowiedzenia, zapisanych w umowie. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi on:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, musisz to zrobić na piśmie, a dokument przekazać swojemu przełożonemu. Jeśli masz miesięczny lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia, czas wypowiedzenia będzie się liczył od początku kolejnego tygodnia.

W przypadku 2-tygodniowych okresów wypowiedzenia czas wypowiedzenia liczymy od pierwszej niedzieli następującej po dniu złożenia dokumentu. 

Ponadto zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023, nakazują równe traktowanie pracowników bez względu na rodzaj zawartej umowy. Co to oznacza w praktyce?

Otóż jeśli pracodawca będzie chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas określony, musi podać przyczynę takiego wypowiedzenia. Ponadto pracodawca musi zawiadomić zakładową organizację związkową o przyczynach rozwiązania umowy. Z kolei pracownik może zwrócić się do sądu pracy, gdy uzna, że rozwiązanie umowy jest nieuzasadnione.

Zobacz też: Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — wzór, porady

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

3. Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Jeśli kobieta, która pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, zachodzi w ciążę, nie może być zwolniona przez czas trwania ciąży ani podczas urlopu macierzyńskiego.Jedyny wyjątek, który może powodować zwolnienie pracownicy w ciąży, to upadek przedsiębiorstwa oraz sytuacja, gdy doszło do:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Od 12. tygodnia ciąży pracownica jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony aż do czasu porodu. Nie może być także zwolniona w czasie trwania urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. 

Zobacz też: Wniosek o przedłużenie umowy — wzór DOC (druk)

4. Umowa o pracę na czas określony a urlop

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę na czas określony, przysługuje Ci coroczny, nieprzerwany i płatny urlop. Ilość dni urlopowych uzależniona jest od stażu pracy. 

Osoby, które mają za sobą mniej niż 10 lat pracy, korzystają z 20 dni urlopu wypoczynkowego. Tym, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, przysługuje 26 dni urlopu.

Więcej na temat urlopów dowiesz się tutaj: Urlopy wg Kodeksu pracy — pracownicze, wypoczynkowe i inne

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: umowa o prace na czas okreslony
Średnia: 4.23 (13 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Marta jest ekspertką kariery i autorką artykułów, w których odkrywa tajniki pisania CV, przechodzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobywania cennych kwalifikacji oraz rozwijania kariery zawodowej. Jej porady były cytowane m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, a także serwisach Money.pl, Interia i Wirtualna Polska. Od 2018 roku Marta bada i opisuje strategie pisania CV, zapewniając czytelnikom łatwy dostęp do wiedzy na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Artykuły jej autorstwa poparte są badaniami i ankietami, a także zgodne z procesem redakcyjnym InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły

Przebranżowienie i przekwalifikowanie - 26 porad, jak zmienić zawód

Przebranżowienie i przekwalifikowanie - 26 porad, jak zmienić zawód

Dowiedz się, kiedy warto pomyśleć o przebranżowieniu lub przekwalifikowaniu na inny zawód i jak to zrobić, aby szybko znaleźć lepszą pracę. Z artykułu dowiesz się również, jak zmienić zawód po 30., 40. czy 50. roku życia i jak napisać CV oraz list motywacyjny po przebranżowieniu.