Moje konto
Umowa o pracę na czas określony 2022 [Wzór, zasady, limity]

Umowa o pracę na czas określony 2022 [Wzór, zasady, limity]

Oto najważniejsze informacje na temat umowy o pracę na czas określony. Zobacz wzór umowy. Dowiedz się, co z umową na czas określony w czasie ciąży.

Umowa o pracę na czas określony nie jest tym wymarzonym rodzajem umowy. Co dalej po upływie czasu zapisanego w dokumencie? Czy pracodawca przedłuży ze mną współpracę? Jak długo można to przeciągać, zanim dostanę kredyt zaufania w postaci umowy bez limitu czasowego?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda wzór umowy o pracę na czas określony
 • czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, gdy pracownica jest w ciąży
 • ile urlopu przysługuje na umowie na czas określony.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

Umowa o pracę na czas określony — Wzór 2022

 

…........….................................

 (miejscowość i data)UMOWA O PRACĘzawarta na czas określony od ……............. do …...................:

…........................................................................................................................

(nazwa firmy)

............................................................................................................................

(adres)

............................................................................................................................

(NIP oraz wpis do KRS/CEIDG) reprezentowaną przez:

 

…..........................................................., zwanym dalej Pracodawcą a

….........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.............................................................................................................................

(adres zamieszkania)

..............................................................................................................................

(PESEL)

 

zwanym dalej Pracownikiem.

 

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

 

 1. a) rodzaj pracy: ….........................................................................................
 2. b) miejsce wykonywania pracy:......................................................................
 3. c) wymiar czasu pracy:..................................................................................
 4. d) wynagrodzenie:........................................................................................

słownie: ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

 1. e) inne warunki zatrudnienia:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 1. f) ...............................................................................................................

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 151 § 1 k.p. - dotyczy umowy zawartej z pracownikiem w niepełnym wymiarze godzin)

 

 1. g) Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony)

 

 1. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień ….............................r.

 

…................................ 

(podpis pracodawcy) 

…................................ 

(podpis pracownika)

 

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór jak napisać [PDF, DOC].

 

1. Umowa o pracę na czas określony — co musisz wiedzieć?

 

Co właściwie kryje się pod pojęciem czas określony? Czy istnieją limity czasowe zawierania umów o pracę? Jeszcze do niedawna nie było takich ograniczeń, ale w 2016 roku zostały wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy. Zniknęła możliwość zawierania dowolnie długich umów na czas określony.

 

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy:

 

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie to równoznaczne z uznaniem, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Jak to rozumieć? 

 

Zgodnie z art. 251 § 1 k.p.okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. To oznacza, że umowa o pracę na czas określony może być zawarta na maksymalnie 2 lata i 9 miesięcy.

 

Jeśli w Twojej umowie o pracę na czas określony zapisany jest termin dłuższy niż 33 miesiące, oznacza to, że po upływie tego czasu jesteś zatrudniony na czas nieokreślony.

 

Jest jeszcze coś.

 

Łączna liczba umów o pracę na czas określony nie może przekraczać trzech.

 

To oznacza, że pracodawca nie może w nieskończoność zatrudniać Cię na umowę na czas określony. Powiedzmy, że masz umowę o pracę na rok, następnie kolejną na pół roku i trzecią znowu na 6 miesięcy. To daje razem 2 lata. Kolejna — czwarta umowa musi być już umową o pracę na czas nieokreślony.

Wskazówka: Istniejąca jeszcze do niedawna umowa na zastępstwo została wykreślona z Kodeksu Pracy w 2015 roku. Dziś jest już umową terminową. Oznacza to, że jeśli zatrudnisz się do zastępowania kogoś na danym stanowisku, pracodawca podpisze z Tobą umowę na czas określony. 

Zobacz też: Wniosek o przedłużenie umowy o pracę — przykład do pobrania

 

2. Umowa o pracę na czas określony — jak wypowiedzieć?

 

Umowę o pracę na czas określony może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. W obu przypadkach trzeba przestrzegać okresów wypowiedzenia, zapisanych w umowie. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi on:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, musisz to zrobić na piśmie, a dokument przekazać swojemu przełożonemu. Jeśli masz miesięczny lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia, czas wypowiedzenia będzie się liczył od początku kolejnego tygodnia.

 

W przypadku 2-tygodniowych okresów wypowiedzenia czas wypowiedzenia liczymy od pierwszej niedzieli następującej po dniu złożenia dokumentu. 

 

Zobacz też: Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony — wzór, porady

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Umowa o pracę na czas określony a ciąża

 

Jeśli kobieta, która pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, zachodzi w ciążę, nie może być zwolniona przez czas trwania ciąży ani podczas urlopu macierzyńskiego.Jedyny wyjątek, który może powodować zwolnienie pracownicy w ciąży, to upadek przedsiębiorstwa oraz sytuacja, gdy doszło do:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Od 12. tygodnia ciąży pracownica jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony aż do czasu porodu. Nie może być także zwolniona w czasie trwania urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. 

 

Zobacz też: Wniosek o przedłużenie umowy — wzór DOC (druk)

4. Umowa o pracę na czas określony a urlop

 

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę na czas określony, przysługuje Ci coroczny, nieprzerwany i płatny urlop. Ilość dni urlopowych uzależniona jest od stażu pracy. 

 

Osoby, które mają za sobą mniej niż 10 lat pracy, korzystają z 20 dni urlopu wypoczynkowego. Tym, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, przysługuje 26 dni urlopu.

 

Więcej na temat urlopów dowiesz się tutaj: Urlopy wg Kodeksu pracy — pracownicze, wypoczynkowe i inne

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: umowa o prace na czas okreslony
Średnia: 5 (6 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły