Moje konto
Likwidacja stanowiska pracy - odprawa i prawa pracownika

Likwidacja stanowiska pracy - odprawa i prawa pracownika

Sprawdź, jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Czy należy mu się odprawa oraz odszkodowanie?

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić np. w wyniku restrukturyzacji firmy lub problemów finansowych pracodawcy. Może być też jedynie „pozorna”.

 

Niezależnie od okoliczności likwidacji stanowiska, pracownik powinien wiedzieć, jakie ma prawa i możliwości.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są prawa pracownika, którego stanowisko jest likwidowane
  • czy w przypadku likwidacji stanowiska pracy pracownikowi przysługuje odprawa
  • co to jest pozorna likwidacja stanowiska pracy i jakie mogą być jej następstwa (odszkodowanie)
  • co jeszcze warto wiedzieć, kiedy Twoje stanowisko jest likwidowane.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1. Likwidacja stanowiska pracy — odprawa i inne prawa pracownika

 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że w przypadku poprawnej likwidacji stanowiska pracy przez pracodawcę, masz te same prawa, co w przypadku standardowego rozwiązania umowy o pracę.

 

Tak więc zależnie od rodzaju umowy, zgodnie z Kodeksem pracy obowiązuje Cię określony okres wypowiedzenia, możesz wykorzystać urlop wypoczynkowy lub otrzymać za niego ekwiwalent pieniężny, wykorzystać dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a także odwołać się do sądu pracy.

 

Szczegółowo proces rozwiązania umowy opisujemy w tych poradnikach:

 

Likwidacja stanowiska pracy — odprawa. Kiedy przysługuje?

 

Jeśli utraciłeś pracę na skutek likwidacji stanowiska, może przysługiwać Ci odprawa. Zostanie Ci ona przyznana, jeśli zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. W tym przypadku rozróżniamy dwa typy zwolnień — grupowe i indywidualne.

 

Jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, ich warunki opisuje Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

O grupowym zwolnieniu mówimy wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w ciągu 30 dni zwolni co najmniej

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Z kolei zwolnienie indywidualne (może dotyczyć nawet jednego pracownika) następuje, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy na podstawie wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Jaka jest wysokość odprawy po likwidacji stanowiska w tym trybie? Zależy to od stażu pracy. Odprawa ma wysokość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Jednocześnie zgodnie z ustawą wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zajrzyj też do naszego poradnika: Porzucenie pracy — konsekwencje

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Pozorna likwidacja stanowiska pracy i jej następstwa

 

Pracodawcy dosyć chętnie rozwiązują umowy, podając jako przyczynę właśnie likwidację stanowiska pracy (np. z powodu złej sytuacji finansowej związanej z pandemią koronawirusa). Dzięki temu nie muszą dowodzić np. niskiej jakości pracy czy też nieodpowiedniego stosunku do obowiązków zatrudnionego.

 

Jednak zdarza się, że pracodawca, likwidując dane stanowisko na potrzeby zwolnienia z pracy, jednocześnie tworzy nowe stanowisko z podobnymi, a nawet identycznymi obowiązkami. Lub przekazuje te zadania innym zatrudnionym. Takie zjawisko nazywane jest pozorną likwidacją stanowiska pracy.

 

Tego typu działania pracodawcy oznaczają złamanie przepisów prawa pracy. Jeśli pracownik się odwoła, a sąd uzna, że rzeczywiście doszło do pozornej likwidacji stanowiska, pracodawca może być zmuszony do przywrócenia byłego podwładnego do pracy lub wypłacenia mu odszkodowania (zazwyczaj w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia).

 

Zajrzyj także do poradnika: Jak znaleźć pracę? 17 praktycznych wskazówek

 

3. Likwidacja stanowiska pracy — co jeszcze warto wiedzieć

 

Czy pracodawca zawsze może wypowiedzieć umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy? Zdecydowanie nie.

 

Poniżej opisaliśmy przykłady takich sytuacji.

 

Likwidacja stanowiska pracy w wieku przedemerytalnym

 

Wiele osób zastanawia się, czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, podając jako przyczynę likwidację stanowiska pracy. Odpowiedź brzmi: nie. Likwidacja stanowiska pracy nie znosi ochrony przed wypowiedzeniem umowy pracownika w wieku przedemerytalnym.

 

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

 

Pracodawca, w związku z likwidacją stanowiska pracy, nie może rozwiązać umowy z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Może jedynie przedstawić wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy — np. ograniczyć etat czy też zmienić stanowisko. Odrzucenie tych warunków jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Poza tym, w większości przypadków nie można zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie, a także niektórych pracowników zaangażowanych w działalność związkową.

 

O czym jeszcze warto wiedzieć?

 

Likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne

 

Osoby, które zostały zwolnione z powodu likwidacji stanowiska pracy (a więc ich stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy), zachowują prawo do świadczenia przedemerytalnego.

 

Likwidacja stanowiska pracy a zasiłek dla bezrobotnych

 

Pracownik, który został zwolniony w związku z likwidacją stanowiska pracy (czyli z przyczyn niezależnych od niego), zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Chcesz zrobić wrażenie na pracodawcy swoim CV? Zajrzyj do artykułu: Doświadczenie zawodowe w CV. Jak je wyróżnić?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz doświadczenia związane z likwidacją stanowiska pracy? Podziel się nimi w komentarzu pod artykułem!

Oceń mój artykuł: likwidacja stanowiska pracy
Średnia: 5 (5 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły