Moje konto
Świadczenie przedemerytalne 2022 - ile wynosi, jakie warunki

Świadczenie przedemerytalne 2022 - ile wynosi, jakie warunki

Tutaj dowiesz się, ile wynosi świadczenie emerytalne w 2022 roku (brutto i netto), komu ono przysługuje i jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać.

Niestety nie każdy może lub jest w stanie pracować do samej emerytury. Dla takich osób przewidziano specjalną pomoc — tzw. świadczenie przedemerytalne.

 

Nie są to kokosy, jednak w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dodatkowe pieniądze mogą okazać się zbawienne.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest świadczenie emerytalne
 • ile wynosi świadczenie emerytalne w 2022 roku (brutto i netto)
 • jakie są warunki uzyskania świadczenia emerytalnego i komu ono przysługuje
 • czy świadczenie przedemerytalne wpływa na wysokość emerytury.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

szablon cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1. Świadczenie przedemerytalne — co to jest?

 

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane starszym osobom w wieku przedemerytalnym, które spełniają określone w ustawie warunki. Ma ono pomóc dotrwać do emerytury tym, którzy ze względu na wiek nie mogą znaleźć pracy.

 

W praktyce świadczenie przedemerytalne skierowane jest do pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają staż zawodowy wystarczający do nabycia emerytury i utracili źródło przychodu. Wypłata zasiłków to jedno z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie przedemerytalne można pobierać do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne — różnica

 

Tzw. zasiłek przedemerytalny był regulowany w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która została uchylona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie jest on więc już przyznawany pod tą nazwą. Jego miejsce zajęło właśnie świadczenie przedemerytalne.

 

Jaka jest wysokość i warunki przyznania świadczenia emerytalnego? Dowiesz się tego w dalszej części artykułu.

 

Może Cię również zainteresować:

 

2. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2022 roku (brutto i netto)?

 

Od 1 marca 2021 r. świadczenie emerytalne wynosi 1262,34 zł brutto miesięcznie. „Na rękę” jest to 1075,73 zł netto. Stawka ta obowiązuje do 28 lutego 2022 r.

 

Jak zmieni się wysokość świadczenia emerytalnego w dalszej części 2022 roku?

 

Według prognoz, w marcu wysokość świadczenia emerytalnego wzrośnie. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie jednak znany dopiero w lutym 2022 r.

 

Właśnie odchodzisz z pracy? Zajrzyj do poradnika: Odprawa emerytalna — komu przysługuje i jaka jest jej wysokość?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Świadczenie przedemerytalne — dla kogo? Warunki, które musisz spełnić

 

Zgodnie z ustawą oraz informacjami w serwisie ZUS, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić dwa rodzaje warunków — wspólne oraz indywidualne.

 

Warunki wspólne do przyznania świadczenia przedemerytalnego:

 

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • nadal jesteś zarejestrowany jako bezrobotny (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyłeś w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

 

Warunki indywidualne do przyznania świadczenia przedemerytalnego (wymagany jest jeden z nich):

 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyłeś co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodnisz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodnisz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lat dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy posiadasz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, oraz wykażesz że przez co najmniej 10 lat pracowałeś w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcję wyrobów zawierających azbest oraz pracowałeś w nich we wrześniu 1997 r., a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziłeś nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i za ten okres opłaciłeś składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) oraz 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości

 • zarejestrowałeś się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz do tego dnia ukończyłeś co najmniej 55 lat — kobieta i 60 lat — mężczyzna i osiągnąłeś okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 • zarejestrowałeś się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowałeś opiekę. Zasiłek ten pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego ukończyłeś co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Szczegółowo opisane warunki przyznania świadczenia emerytalnego znajdziesz w serwisie ZUS tutaj.

 

Wniosek o świadczenie przedemerytalne znajdziesz tutaj, a informację o wymaganych dokumentach tutaj.

 

Świadczenie przedemerytalne a emerytura

 

Zastanawiasz się, czy świadczenie przedemerytalne „wlicza” się do emerytury? Odpowiedź brzmi: nie.

 

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie przekłada się w żaden sposób na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z tego, że wśród świadczeń powodujących obniżenie podstawy obliczenia emerytury nie zostało wymienione świadczenie przedemerytalne.

 

Chcesz dorobić sobie przed lub podczas emerytury? Zajrzyj do naszych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz własne doświadczenia związane z ubieganiem się o świadczenie przedemerytalne? Podziel się nimi w komentarzu poniżej i pomóż innym czytelnikom!

Oceń mój artykuł: swiadczenie przedemerytalne
Średnia: 3.8 (65 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły