Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Świadczenie przedemerytalne 2023 - ile wynosi, jakie warunki

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Niestety nie każdy może lub jest w stanie pracować do samej emerytury. Dla takich osób przewidziano specjalną pomoc — tzw. świadczenie przedemerytalne.

Nie są to kokosy, jednak w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dodatkowe pieniądze mogą okazać się zbawienne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest świadczenie emerytalne
 • ile wynosi świadczenie emerytalne w 2023 roku (brutto i netto)
 • jakie są warunki uzyskania świadczenia emerytalnego i komu ono przysługuje
 • czy świadczenie przedemerytalne wpływa na wysokość emerytury.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

szablon cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1. Świadczenie przedemerytalne — co to jest?

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane starszym osobom w wieku przedemerytalnym, które spełniają określone w ustawie warunki. Ma ono pomóc dotrwać do emerytury tym, którzy ze względu na wiek nie mogą znaleźć pracy.

W praktyce świadczenie przedemerytalne skierowane jest do pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają staż zawodowy wystarczający do nabycia emerytury i utracili źródło przychodu. Wypłata zasiłków to jedno z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie przedemerytalne można pobierać do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne — różnica

Tzw. zasiłek przedemerytalny był regulowany w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która została uchylona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie jest on więc już przyznawany pod tą nazwą. Jego miejsce zajęło właśnie świadczenie przedemerytalne.

Jaka jest wysokość i warunki przyznania świadczenia emerytalnego? Dowiesz się tego w dalszej części artykułu.

Może Cię również zainteresować:

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2023 roku?

W 2023 roku świadczenie emerytalne wyniesie 1600,70 zł brutto miesięcznie. Jest to podwyżka względem roku 2022 i efekt waloryzacji rent i emerytur.

Właśnie odchodzisz z pracy? Zajrzyj do poradnika: Odprawa emerytalna — komu przysługuje i jaka jest jej wysokość?

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

3. Świadczenie przedemerytalne — dla kogo? Warunki, które musisz spełnić

Zgodnie z ustawą oraz informacjami w serwisie ZUS, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić dwa rodzaje warunków — wspólne oraz indywidualne.

Warunki wspólne do przyznania świadczenia przedemerytalnego:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • nadal jesteś zarejestrowany jako bezrobotny (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (i potwierdzi to urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyłeś w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

Warunki indywidualne do przyznania świadczenia przedemerytalnego (wymagany jest jeden z nich):

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyłeś co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodnisz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodnisz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lat dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy posiadasz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, oraz wykażesz że przez co najmniej 10 lat pracowałeś w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcję wyrobów zawierających azbest oraz pracowałeś w nich we wrześniu 1997 r., a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziłeś nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i za ten okres opłaciłeś składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) oraz 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości

 • zarejestrowałeś się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz do tego dnia ukończyłeś co najmniej 55 lat — kobieta i 60 lat — mężczyzna i osiągnąłeś okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 • zarejestrowałeś się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowałeś opiekę. Zasiłek ten pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego ukończyłeś co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Szczegółowo opisane warunki przyznania świadczenia emerytalnego znajdziesz w serwisie ZUS tutaj.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne znajdziesz tutaj, a informację o wymaganych dokumentach tutaj.

Świadczenie przedemerytalne a emerytura

Zastanawiasz się, czy świadczenie przedemerytalne „wlicza” się do emerytury? Odpowiedź brzmi: nie.

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie przekłada się w żaden sposób na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z tego, że wśród świadczeń powodujących obniżenie podstawy obliczenia emerytury nie zostało wymienione świadczenie przedemerytalne.

Chcesz dorobić sobie przed lub podczas emerytury? Zajrzyj do naszych poradników:

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Masz własne doświadczenia związane z ubieganiem się o świadczenie przedemerytalne? Podziel się nimi w komentarzu poniżej i pomóż innym czytelnikom!

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: swiadczenie przedemerytalne
Średnia: 3.63 (131 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Wojciech Martyński jest ekspertem kariery, pisarzem oraz redaktorem prowadzącym InterviewMe, cytowanym m.in. przez Gazetę Prawną, Bankiera, Wyborczą, Interię, Infor, Wirtualną Polskę, INNPoland i Puls Biznesu. Jako absolwent politologii i dziennikarstwa, od ponad 12 lat działa w mediach i marketingu. Od 2017 r. pomaga naszym czytelnikom znaleźć wymarzoną pracę i rozwijać ich kariery, przygotowując artykuły poradnikowe oraz opiniotwórcze badania i raporty. Tworząc własne materiały oraz redagując treści innych autorów, kieruje się redakcyjnymi wytycznymi InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły