Moje konto
Zasiłek przedemerytalny w 2022 - ile wynosi świadczenie?

Zasiłek przedemerytalny w 2022 - ile wynosi świadczenie?

Zasiłek przedemerytalny nie jest przyznawany od 2004 roku. Zastąpiło go świadczenie emerytalne. Dowiedz się kto i w jakiej wysokości może je otrzymać.

Zasiłek przedemerytalny to pomoc państwowa dla seniorów, którzy stracili swoje jedyne źródło utrzymania, a z racji swojego wieku mają trudności ze znalezieniem pracy. 

 

Jeśli tu trafiłeś, to znaczy, że prawdopodobnie nie wiesz, że zasiłek przedemerytalny został w 2004 roku zastąpiony świadczeniem przedemerytalnym. Jednak za chwilę rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2022 roku
 • kto może otrzymać zasiłek przedemerytalny
 • jaka jest różnica pomiędzy zasiłkiem przedemerytalnym a świadczeniem przedemerytalnym.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Kto może otrzymać zasiłek przedemerytalny? Warunki

 

Zasiłek przedemerytalny mogą otrzymać osoby, które są w wieku zbliżonym do emerytalnego, posiadają długi staż zawodowy, wystarczający do nabycia emerytury oraz — co istotne — zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. 

 

Zasiłek przedemerytalny — warunki

 

Według Ustawy, prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

 • straciła pracę (będąc zatrudniona min. 6 miesięcy) z powodu likwidacji zakładu pracy i ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 

lub

 

 • straciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (będąc zatrudniona min. 6 miesięcy) i ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn

 

lub

 

 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne oraz ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 

lub

 

 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

 

lub

 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy) posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

 

lub

 

 • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

 

posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata

dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

 

Jeśli któryś z tych warunków dotyczy Ciebie, to znaczy, że prawdopodobnie możesz otrzymać zasiłek przedemerytalny. Ale to nie wszystko. 

 

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

 

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która znalazła się w jednej z sytuacji opisanych powyżej, oraz: 

 

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Zobacz też: Likwidacja stanowiska pracy — odprawa i prawa pracownika

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

 

Świadczenie przedemerytalne, które wypłaca ZUS od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r., wynosi 1262,34 zł brutto. Zasiłek netto (na rękę) wynosi 1075,73 zł.

 

Trzeba jednak dodać, że podlega on waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. To znaczy, że w przyszłym roku, na skutek inflacji, podane wyżej liczby mogą być większe. 

 

Zobacz też: Praca na pół etatu — ile to godzin? Ile urlopu? Gdzie szukać pracy?

 

3. Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne — różnica

 

Jak już wspomnieliśmy, zasiłek przedemerytalny to obecnie świadczenie przedemerytalne. Jest ono przyznawane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

 

Świadczenie przedemerytalne jest w istocie zasiłkiem, bo zapewnia pomoc finansową osobom potrzebującym. Warto wiedzieć, że pobieranie zasiłku przedemerytalnego wyklucza otrzymanie renty chorobowej.

 

Zobacz też: Kosiniakowe — świadczenie rodzicielskie. Dla kogo 1000 zł?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej. 

Oceń mój artykuł: zasilek przedemerytalny
Średnia: 4.14 (7 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły