Moje konto
Zasiłek dla bezrobotnych (Kuroniówka) 2021 - dla kogo?

Zasiłek dla bezrobotnych (Kuroniówka) 2021 - dla kogo?

Tutaj przeczytasz, kiedy przysługuje Ci kuroniówka i ile wynosi. Dowiesz się także, jakie warunki musisz spełnić, by dostać zapomogę i ile czasu można pobierać zasiłek.

Stało się—

 

Trzasnąłeś drzwiami i pożegnałeś się z pracą.

 

A może nie przedłużyłeś umowy z pracodawcą.

 

Albo koleżanka jednak zdecydowała się wrócić po macierzyńskim.

 

Powodów może być wiele, ale jedno jest pewne.

 

Przed Tobą chwila oddechu i trochę wolnego czasu.

 

Czasu na szukanie nowego stanowiska i rozmowy kwalifikacyjne.

 

I liczenie każdego grosza…

 

Zasiłek dla bezrobotnych, potocznie zwany kuroniówką, może pomóc Ci utrzymać się w tym czasie na powierzchni.

 

Z tego artykułu dowiesz się, komu przysługuje taki zasiłek, jaka jest jego wysokość, co zrobić, aby go otrzymać i jak długo można pobierać „kuroniówkę”.

 

Szukasz pracy? Aby zainteresować najlepszych pracodawców, przygotuj skuteczne CV i list motywacyjny. W naszym kreatorze znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

zasiłek dla bezrobotnych kuroniówka

Zobacz inne szablony, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

  

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj.

 

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 

 • komu i kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych
 • jaka obecnie jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych (brutto/netto)
 • jak długo można pobierać kuroniówkę
 • czy zasiłek wlicza się do stażu pracy i emerytury, którego dnia jest wypłacany i czy umowa zlecenie daje prawo do tego świadczenia.

 

1

Komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Ile trzeba przepracować?

 

Wyobraź sobie, jaka by była kolejka do urzędu pracy, jeśli każdy mógłby dostać kuroniówkę.

 

Aby liczyć na zasiłek, musisz spełnić określone warunki.

 

Jakie?

 

Zasiłek dla bezrobotnych — kiedy się należy? Warunki, które musisz spełnić:

 

Jeśli tracisz pracę i chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Warunkiem przyznania zasiłku jest udowodnienie, że przez min. 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację było się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna.


Zasiłek możesz otrzymać również, jeśli świadczyłeś usługi (umowa zlecenie i agencyjna) lub prowadziłeś działalność gospodarczą — o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie (nie może być to tzw. mały ZUS).

 

Pamiętaj! Do stażu pracy nie wliczają się okresy urlopu pracowniczego bezpłatnego, dłuższego niż 30 dni. Uwzględniany jest natomiast urlop wychowawczy, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

 

W trakcie rejestracji w urzędzie pracy będziesz potrzebował określonych dokumentów.

 

Jakich?

 

Lista podstawowych dokumentów do rejestracji w urzędzie pracy:

 

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (np. paszport)
 • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • świadectwa pracy
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli takie posiadasz).

 

Więcej informacji o tym, jakie dokumenty będą niezbędne w Twoim przypadku, przeczytasz na stronie swojego urzędu pracy.

 

A komu nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Kuroniówki nie otrzyma osoba, która:

 

 1. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy.
 2. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy/służbowy za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron (wyjątki od tej zasady: porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania lub pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków).
 3. Odbywa płatną praktykę absolwencką z wynagrodzeniem przekraczającym połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. W okresie 6 miesięcy przed rejestracją została zwolniona dyscyplinarnie.

 

Od dłuższego czasu nie możesz znaleźć pracy? Być może popełniasz jeden z typowych błędów kandydatów! Sprawdź, jak ich unikać i szybko zdobyć zatrudnienie: Jak znaleźć pracę? 17 porad dla osób, które nie mogą znaleźć pracy (czytaj).

 

2

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku?

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od Twojego stażu pracy.

 

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli kuroniówka, jest wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy. Może mieć wysokość podstawową, obniżoną (80% podstawy) lub podwyższoną (120% podstawy).

 

W poniższej tabelce znajdziesz kwoty brutto i netto na okres od 1 września 2020 roku (do odwołania) w zależności od stażu pracy.

 

Rodzaj zasiłku

Pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku

Pozostały okres prawa do zasiłku

Podstawowy

(uprawniający do zasiłku staż pracy od 5 do 20 lat)

1200 zł (brutto)

1025 zł (netto)

942,30 zł (brutto)

814,49 zł (netto)

Obniżony

(uprawniający do zasiłku staż pracy poniżej 5 lat)

960 zł (brutto)

828,60 zł (netto)

753,90 zł (brutto)

660,05 zł (netto)

Podwyższony

(uprawniający do zasiłku staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat)

1440 zł (brutto)

1221,40 zł (netto)

1130,80 zł (brutto)

968,03 zł (netto)

 

Zaczywaj wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. W drugiej połowie 2021 r. kwoty nie muszą się jednak zmienić (obecne stawki mają obowiązywać do odwołania).

 

Inne rodzaje zasiłków, o które mogą się ubiegać bezrobotni, to:

 

 • dodatek aktywizujący, czyli tzw. dodatek za znalezienie pracy (do 600 zł brutto)
 • stypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia (240 zł brutto)
 • stypendium na studia podyplomowe (240 zł brutto)
 • stypendium na kontynuację nauki (1200 zł brutto)
 • stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, stypendium na przygotowanie zawodowe dorosłych (1440 zł brutto)
 • zasiłek przedemerytalny (1210,99 zł brutto).

 

Nie masz pomysłu, jak i gdzie szukać pracy? Zajrzyj do naszego praktycznego zestawienia: Jak i gdzie szukać pracy? 49 stron i portali z ofertami pracy (czytaj).

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3

Zasiłek dla bezrobotnych — ile trwa? Kiedy traci się prawo do kuroniówki?

 

Pewnie się zaskoczysz, ale czas, przez który możesz pobierać zasiłek, jest uzależniony m.in. od Twojego… miejsca zamieszkania.

 

Standardowo kuroniówka jest przyznawana na 6 miesięcy.

 

Jednak w przypadku osób mieszkających w powiatach, których stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, okres ten wydłuża się do 12 miesięcy.

 

Zasiłek przez rok mogą pobierać również bezrobotni po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku.

 

Ostatnia grupa, która może liczyć na 365 dni zasiłku, to bezrobotni mający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (gdy małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku).

 

Prawo do zasiłku zostanie także przedłużone w przypadku mamy, która urodziła dziecko w trakcie pobierania zasiłku (lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania).

 

Czas pobierania zasiłku wydłużany jest o okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński.

 

Niestety, każdy bezrobotny może także utracić prawo do pobierania kuroniówki jeszcze przed upływem ustawowego terminu.

 

Kiedy może się tak stać?

 

Kiedy możesz utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

 1. Kiedy odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.
 2. Kiedy po skierowaniu nie podejmiesz szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
 3. Kiedy utracisz status bezrobotnego (np. rozpoczniesz realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego).

 

Status osoby bezrobotnej można odzyskać dopiero po upływie 120 dni.

 

Nie możesz znaleźć pracy w swoim zawodzie? Pomyśl o przebranżowieniu lub przekwalifikowaniu. Jak wejść na nową ścieżkę kariery? Praktyczne wskazówki znajdziesz w artykule: Przebranżowienie i przekwalifikowanie — 26 porad, jak zmienić zawód (czytaj).

 

4

Zasiłek dla bezrobotnych — pytania i odpowiedzi

 

No dobrze, wiesz już, na czym stoisz.

 

Ale kiedy właściwie masz iść się zarejestrować? Od razu po odejściu z pracy czy może warto trochę poczekać?

 

A co z zasiłkiem chorobowym na bezrobociu?

 

Wiele osób zastanawia się też, czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy lub emerytury.

 

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

 

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych — czy ten typ umowy gwarantuje wypłatę kuroniówki?

 

Tak, jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowałeś na podstawie umowy zlecenia przez co najmniej rok, a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

Czy chorobowe wlicza się do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Tak, okres zasiłku chorobowego wlicza się do zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych. Czy otrzymam kuroniówkę po dyscyplinarce?

 

To zależy. Jeżeli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, to prawo do zasiłku nabędziesz dopiero po upływie 180 dni. Na dodatek po dyscyplinarce okres, w którym można pobierać kuroniówkę, jest skracany o 6 miesięcy. Jeśli więc przyznano Ci zasiłek na pół roku, to… nie otrzymasz go wcale. W przypadku świadczenia na 12 miesięcy będzie Ci ono wypłacane przez połowę tego okresu.

 

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?

 

Tak, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Pamiętaj jednak, że samo zarejestrowanie jako bezrobotny bez prawa do kuroniówki nie jest uwzględniane.

 

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

 

Tak, czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury.

 

Zasiłek dla bezrobotnych — kiedy jest wypłacany? Kiedy ma miejsce pierwsza wypłata?

 

Jeśli otrzymałeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to na pierwszą wypłatę poczekasz maksymalnie do 14. dnia kolejnego miesiąca. Przykład: prawo do kuroniówki otrzymałeś w kwietniu, więc pierwszą wpłatę uzyskasz między 1 a 14 maja.

 

W jakim czasie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, aby otrzymać zasiłek?

 

Aby dostać zasiłek, musisz mieć przepracowanych 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Nie ma więc konkretnego terminu rejestracji — wszystko zależy od tego, kiedy zakończył się Twój ostatni okres zatrudnienia.

 

Czy dostanę zasiłek, jak sam się zwolnię z pracy lub rozwiążę umowę za porozumieniem stron?

 

Jeśli wypowiesz umowę lub rozwiążesz ją za porozumieniem stron, otrzymasz prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach. Skróceniu ulegnie również okres pobierania świadczenia (do 3 lub 9 miesięcy).

 

Kuroniówka po macierzyńskim — czy się należy?

 

Tak, pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim pozostaje w stosunku pracy (oskładkowanym). A zatem ten czas jest wliczany do okresu zatrudnienia. Oczywiście trzeba spełnić pozostałe zasady dotyczące stażu pracy i opłacanych składek.

 

Chcesz zwrócić na siebie uwagę najlepszych pracodawców? Pomoże Ci w tym profesjonalne CV. Z naszego poradnika dowiesz się, jak je napisać: Jak napisać CV, które da Ci pracę? 9 rad. Prawdziwe przykłady (czytaj).

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz wskazówki i porady dla innych osób, które chcą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? A może chcesz wyrazić swoją opinię o procesie przyznawania kuroniówki przez urzędy? Podziel się swoimi obserwacjami w komentarzu poniżej!

Oceń mój artykuł: zasilek dla bezrobotnych kuroniowka
Średnia: 4.56 (168 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły