Moje konto
Becikowe 2022 - wniosek online, dokumenty, jak liczyć dochód

Becikowe 2022 - wniosek online, dokumenty, jak liczyć dochód

Czy w 2022 roku przysługuje Ci becikowe? Z tego tekstu dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, by dostać zapomogę. Dowiesz się także, jak wypełnić i złożyć wniosek o becikowe.

Becikowe to jednorazowa zapomoga z okazji urodzenia się dziecka. Ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie przynoszą maluchowi gryzaki, a państwo ofiarowuje becikowe, czyli po prostu pieniądze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka.

 

Trzeba złożyć wniosek o becikowe, żeby dostać jednorazowo 1000 zł. Dla kogo przewidziano takie wsparcie?

 

Otóż nie dla wszystkich, bo becikowe przyznawane jest z powodu niskich dochodów rodziców.

 

Z tego artykułu dowiesz się, co potrzebne do becikowego oraz:

 

 • komu przysługuje becikowe i kto dostanie becikowe 2000 zł
 • jak złożyć wniosek o becikowe
 • jakie dokumenty do becikowego trzeba przedstawić
 • jak obliczyć dochód do becikowego.

 

Jeśli masz w planach poszukiwanie nowej pracy, przygotuj skuteczne CV. Pomoże Ci w tym kreator CV.

 

Stwórz CV teraz

 

cv

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1

Becikowe 2022 — warunki. Komu przysługuje becikowe?

 

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga dla rodziców, przysługuje zarówno tym, którym urodziło się dziecko/dzieci, jak i tym, którzy je adoptowali.

 

W 2022 roku wynosi 1000 zł.

 

To kwota na jedno dziecko — jeśli urodzisz bliźnięta, będzie Ci się należało 2 000 zł, jeśli trojaczki — 3 000 zł.

 

Komu należy się becikowe?

 

Nie wszystkim rodzicom, jedynie tym o niskich dochodach.

 

Kwestie dotyczące becikowego ustala Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

 

Mówi o tym, że jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

 

Jakie warunku trzeba spełniać, żeby otrzymać becikowe?

 

Jeszcze do 2012 roku jednorazową zapomogę z okazji narodzin dziecka dostawali wszyscy rodzice.

 

Obecnie becikowe przyznawane jest ze względu na dochód (wspomniane 1922 zł netto).

 

Ponadto, żeby otrzymać becikowe, trzeba być obywatelem Polski i mieszkać w Polsce.

 

Cudzoziemiec również może liczyć na wsparcie państwa, jeśli tylko spełnia warunki:

 

 • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej
 • jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce
 • ma zezwolenie na pobyt stały
 • ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy
 • ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy i jest obywatelem Unii Europejskiej.

 

Żeby otrzymać becikowe trzeba jednak spełnić podstawowe warunki, a więc być:

 

 • rodzicem noworodka
 • opiekunem prawnym
 • opiekunem faktycznym dziecka.

 

Zaświadczenie do becikowego

 

Jest jeszcze jeden warunek otrzymania becikowego—

 

Należy udokumentować, że matka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką lekarza, czyli:

 

 • odbywała wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym.

 

Te wizyty lekarskie powinny odbywać się conajmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

 

O zaświadczenie do becikowego należy poprosić swojego lekarza, który wyda je na podstawie karty przebiegu ciąży.

 

Dlaczego właściwie wymaga się od kobiet potwierdzenia korzystania z opieki medycznej w czasie ciąży?

 

Dlatego, że państwo chce w ten sposób zadbać o przyszłe matki (oraz ich dzieci) i skłonić je do kontrolowania prawidłowego przebiegu ciąży.

 

Jednak problem z przyznaniem becikowego mogą mieć kobiety z mniejszych miejscowości, w których oczekiwanie na wizytę u lekarza trwa dłużej.

 

Gminne becikowe

 

To dodatkowa zapomoga dla rodziców, którą oferują niektóre gminy.

 

Nie wszystkie — dlatego warto sprawdzić, czy w Twojej miejscowości przewidziano samorządowe becikowe (bo tak brzmi inna nazwa na zapomogę wypłacaną z gminy).

 

Warunki uzyskania zapomogi mogą się różnić w zależności od gminy.

 

Podwójne becikowe

 

Podwójne becikowe przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Jeśli jesteś w tak trudnej sytuacji, zostanie Wam wypłacone becikowe w wysokości 2000 zł netto.

 

Becikowe 2000 zł bywa też nazywane drugim becikowym.

 

Jednak, żeby otrzymać pieniądze, musisz przede wszystkim złożyć wniosek o becikowe.

 

Kosiniakowe a becikowe? Sprawdź, komu przysługuje zasiłek rodzinny: Kosiniakowe 2021 — ile wynosi świadczenie rodzicielskie? Dla kogo?

 

2

Wniosek o becikowe 2022 — jak i kiedy złożyć? Skąd pobrać wniosek o becikowe online?

 

Dokument należy zanieść do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej.

 

Gdzie?

 

W dziale odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń rodzinnych.

 

Masz na to 12 miesięcy od dnia porodu (w przypadku adopcji — od dnia przysposobienia dziecka).

 

Jeśli nie złożysz podania i wszystkich dokumentów w ciągu roku, becikowe przepadnie.

 

Wniosek o becikowe online 

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o becikowe przez Internet.

 

Jak to zrobić?

 

Po pierwsze załóż profil zaufany e-PUAP — tutaj.

 

Następnie pobierz i wypełnij wniosek o becikowe ze strony emp@tia (to serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

Po wypełnieniu formularza (znajduje się tutaj), który jest w formacie PDF i trzeba go najpierw ściągnąć na swój komputer, będziesz miał już gotowy wniosek o becikowe.

 

Będzie Ci potrzebne między innymi oświadczenie wnioskodawcy o dochodach.

 

Teraz zobacz, jak wygląda składanie wniosku o becikowe standardową drogą urzędową.

 

Jak wypełnić wniosek o becikowe?

 

Wniosek o becikowe możesz pobrać z Internetu — tutaj lub poprosić o druk w urzędzie miasta.

 

Przede wszystkim niezbędny będzie PESEL dziecka.

 

Pamiętaj, żeby przed złożeniem wniosku wyrobić go w urzędzie stanu cywilnego. Z reguły procedura wyrobienia numeru PESEL trwa do 30 dni.

 

Oto informacje, które należy umieścić we wniosku o becikowe:

 

 • nazwa i adres organu, w którym składamy wniosek
 • dane osoby składającej wniosek — adres, numer telefonu oraz adres e-mail
 • dane urodzonego dziecka lub dzieci
 • dane wszystkich członków rodziny
 • organ, do którego opłacane są składki zdrowotne
 • dane dotyczące dochodów członków rodziny, czyli: alimenty, utrata pracy czy posiadanie zasiłku
 • numer konta bankowego, na który ma przyjść przelew z becikowym
 • miasto, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.

 

Ile się czeka na becikowe?

 

Jeśli wniosek o becikowe i wszystkie dokumenty złożysz do 10. dnia miesiąca, pieniądze przyjdą najpóźniej za 3 tygodnie.

 

Jeśli wniosek dostarczysz po dziesiątym, becikowe pojawi się na koncie w następnym miesiącu.

 

Możesz wybrać 3 sposoby otrzymania becikowego:

 

 • przelew na konto
 • przelew pocztą
 • wypłata z kasy urzędu.

 

Jesteś w złej sytuacji finansowej i poszukujesz pracy? Przygotuj dobre CV. Pomoże Ci w tym kreator CV.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

 

3

Becikowe — dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

 

Jak dostać zapomogę?

 

Podstawowe dokumenty potrzebne do becikowego w 2022 roku to:

 

 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero dokumentów tożsamości obojga rodziców (dowodów osobistych lub paszportów)
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • dokument potwierdzający wysokość  osiągniętego dochodu (z Urzędu Skarbowego)
 • oświadczenie, że nie pobraliście już becikowego
 • karta ciąży, która zawiera informację o tym, że kobieta od początku ciąży znajdowała się pod opieką lekarza.

 

 

Jak obliczyć dochód do becikowego?

 

Potrzebny Ci będzie kalkulator.

 

Żeby obliczyć dochód do becikowego, musisz zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku.

 

Co więcej—

 

Wliczają się do tego:

 

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń
 • stypendia
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dochody z działalności rolniczej
 • dochody z wynajmu.

 

Następnie otrzymaną kwotę podziel przez liczbę członków rodziny — łącznie z najmłodszym juniorem lub juniorką.

 

W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.

 

Jeśli chcesz sprawdzić, na jakich zasadach przyznaje się inne urlopy dla rodziców, przeczytaj te artykuły:

 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Wiesz już wszystko na temat becikowego?

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości, podziel się nimi na forum poniżej artykułu.  

Oceń mój artykuł: becikowe wniosek
Średnia: 3.53 (145 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim (15+ porad dla mam)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim (15+ porad dla mam)

Czeka Cię powrót do pracy po macierzyńskim? 👶🏻 Może chcesz przedłużyć taki urlop? Poznaj 3 rodzaje urlopów dla młodych mam oraz swoje prawa po powrocie do pracy + zobacz wzór wniosku o wcześniejszy powrót. Zobacz też 7 wskazówek, jak ułatwić sobie powrót do pracy.

Pierwszy dzień w nowej pracy — jak pokonać stres?

Pierwszy dzień w nowej pracy — jak pokonać stres?

Porady jak przetrwać pierwszy dzień w nowej pracy. Dowiedz się, jak się ubrać i zachowywać, aby zrobić dobre wrażenie na pracodawcy i współpracownikach oraz pokonać stres. 🤔 Ponad 20 wskazówek i porady dla osób, które mają przed sobą pierwszy dzień w korporacji lub wracają po urlopie.