Moje konto
Podanie o zwolnienie z pracy: jak napisać, wzór (PDF), porady

Podanie o zwolnienie z pracy: jak napisać, wzór (PDF), porady

Tutaj znajdziesz wskazówki, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy, wzór pisma do wypełnienia online i pobrania w PDF, oraz inne praktyczne porady.

Zdecydowałeś się odejść z pracy? Pamiętaj, że nie możesz po prostu jej porzucić, ponieważ wiąże się to z określonymi konsekwencjami.

 

Aby cały proces przebiegł sprawnie i zgodnie z przepisami, musisz spełnić określone formalności.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wskazówki, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy
 • wzór podania o zwolnienie z pracy i kreator online tego dokumentu (w PDF)
 • inne praktyczne porady, dzięki którym przygotujesz poprawne i skuteczne podanie o zwolnienie z pracy.

 

Chcesz od razu napisać podanie o zwolnienie z pracy? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy?

 

Podanie o zwolnienie z pracy częściej nazywane jest „wypowiedzeniem umowy o pracę” lub „podaniem o rozwiązanie umowy o pracę”. Wszystkie te dokumenty pisze się na podstawie tych samych zasad. 

 

Podanie o zwolnienie z pracy powinno zawierać poniższe informacje:

 • aktualna data i miejscowość
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka do potwierdzenia odbioru podania.

 

Przygotowując podanie o zwolnienie z pracy, bądź skrupulatny. Uważaj na literówki w danych osobowych i dokładnie sprawdź, czy wpisałeś poprawne daty kluczowe dla okresu wypowiedzenia.

 

Pamiętaj, że podanie o zwolnienie z pracy powinieneś złożyć w formie pisemnej. Teoretycznie, możesz to zrobić również ustnie, jednak jest to naruszenie przepisów formalnych. W takiej sytuacji w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. Dlatego nie warto ryzykować!

 

Zajrzyj też do poradnika: Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Podanie o zwolnienie z pracy — wzór (PDF)

 

podanie o zwolnienie z pracy

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Podanie o zwolnienie z pracy — o czym musisz wiedzieć?

 

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • na mocy porozumienia stron
 • z upływem czasu, na który została zawarta.

 

Który wariant dotyczy Ciebie? Poniżej dokładnie je opisaliśmy.

 

Podanie o zwolnienie z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 

W tym przypadku w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownika obowiązuje określony w Kodeksie pracy okres wypowiedzenia. Ile on trwa?

 

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Umowa o pracę na okres próbny

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

 

Jeśli podanie o zwolnienie z pracy ze strony pracodawcy dotyczy umowy na czas nieokreślony, przełożony musi podać przyczynę zakończenia współpracy. A także poinformować o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

 

Pamiętaj też, że pracodawca czy też pracownik nie mogą odrzucić wypowiedzenia (jest to oświadczenie jednostronne). Tak więc zgoda drugiej strony nie ma tutaj znaczenia.

 

Więcej dowiesz się z poradników:

 

Podanie o zwolnienie z pracy bez okresu wypowiedzenia

 

Ta forma rozwiązania umowy o pracę powoduje, że współpraca zostaje zerwana natychmiast, bez standardowego okresu wypowiedzenia.

 

W tym przypadku w podaniu należy podać istotne przyczyny rozwiązania umowy, a także muszą zostać spełnione określone przesłanki, o których piszemy poniżej.

 

Zwolnienie pracownika z pracy w trybie natychmiastowym może nastąpić w razie:

 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić:

 

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Więcej informacji znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl tutaj (dla pracodawcy) i tutaj (dla pracownika).

 

Zajrzyj również do naszego poradnika: Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

 

Podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron

 

Jest to najbardziej elastyczna forma rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku pracownik i pracodawca ustalają wspólnie długość okresu wypowiedzenia (lub rezygnują z niego). Nie jest wymagane podanie powodu zakończenia współpracy.

 

Na podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron należy odpowiedzieć — czyli wyrazić (lub nie) zgodę na proponowane warunki.

 

Więcej dowiesz się z poradników Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

 

Jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenia, najważniejsze informacje znajdziesz tutaj:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Przygotowujesz podanie o zwolnienie z pracy i masz dodatkowe pytania? Możesz je zadać w komentarzu pod artykułem.

Oceń mój artykuł: podanie o zwolnienie z pracy
Średnia: 5 (1 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły