Moje konto
Rozwiązanie umowy zlecenie - Wzór [+ Wyjaśnienia i porady]

Rozwiązanie umowy zlecenie - Wzór [+ Wyjaśnienia i porady]

Zobacz, jak przebiega rozwiązanie umowy zlecenie. Zapoznaj się ze wzorem dokumentu, który trzeba napisać, rozwiązując umowę zlecenie. Sprawdź przepisy.

Umowa zlecenie rozwiązuje się w momencie, w którym zostanie wykonany jej przedmiot. Można również rozwiązać umowę zlecenie w drodze wypowiedzenia, a — jak mówi Kodeks cywilny — zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym momencie. 

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

 

W tym artykule pokażemy:

 • wzór rozwiązania umowy zlecenia 
 • jak napisać rozwiązanie umowy zlecenia
 • jakie są zasady rozwiązywania umowy zlecenie.

 

Chcesz od razu napisać rozwiązanie umowy zlecenia?Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Rozwiązanie umowy zlecenia — wzór 

 

rozwiazanie umowy zlecenie

 

Warszawa, 06.10.2020

 

Jan Tomczyk

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

 

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABC

ul. Kwiatowa 185b

03–120 WarszawaWYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIAWypowiadam umowę zlecenia zawartą dnia 1.10.2018 roku w Warszawie, pomiędzy firmą ABC a Janem Tomczykiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 2 tygodnie. 

 

Przyczyny wypowiedzenia: sytuacja rodzinna.Z poważaniem,

………………………………..

(podpis pracownika) Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

……………………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy o pracę - Wzór darmowy [PDF i DOC]

 

1. Rozwiązanie umowy zlecenia — co musisz wiedzieć?

 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Przez to, zasady dotyczące rozwiązania umowy zlecenie są ustalane przez strony, podpisujące umowę.

 

Z jednej strony oznacza to, że możesz rozwiązać umowę zlecenie w każdym momencie. Z drugiej strony — może tak postąpić również Twój zleceniodawca, co nie brzmi już tak komfortowo. W dodatku umowy zlecenie nie wymagają nawet stosowania terminów wypowiedzenia. 

 

Kodeks cywilny chroni jednak obie strony umowy przed stratami finansowymi. Jak mówi art. art. 746 § 1:

 

 • dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. 

 

Jednocześnie jeśli:

 

 •  zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie (przez przyjmującego zlecenie) nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Umowa zlecenie podlega zasadzie swobody umów, a więc jej zapisy mogą być dowolne. Warunkiem jest zgodność z prawem oraz akceptacja warunków umowy przez obie strony. Właśnie ta zasada powoduje, że w dowolnym momencie każda ze stron może rozwiązać umowę zlecenie. 

 

Musisz jednak rozróżnić dwie sytuacje. Umowa zlecenie ulega rozwiązaniu:

 

 1. po wykonaniu przedmiotu umowy
 2. w drodze wypowiedzenia.

 

My przyglądamy się bliżej temu drugiemu przypadkowi.

 

Rozwiązanie umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym

 

Jak pewnie wiesz, w umowie zlecenie może być zapisany okres wypowiedzenia, jeśli strony umowy taki uzgodnią. Najlepiej tych terminów dochowywać — zwyczajnie ze względów grzecznościowych. 

 

Natomiast może wystąpić sytuacja, która zmusi Cię do rozwiązania umowy zlecenie wcześniej, niż to ustaliłeś ze zleceniodawcą. Powiedzmy, że dostaniesz bardzo atrakcyjną pracę od zaraz i chcesz zrezygnować z obecnego zajęcia jak najszybciej. Możesz to zrobić poprzez rozwiązanie umowy zlecenie ze skutkiem natychmiastowym

 

Pamiętaj jednak o tym, co napisałam wyżej. W takim wypadku zleceniodawca może obciążyć Cię kosztami. Jak mówi art. 746. § 2.:

 

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Tutaj musisz wiedzieć, że ważnymi powodami rozwiązania umowy zlecenie w trybie natychmiastowym może być:

 • sytuacja rodzinna
 • sytuacja zdrowotna (Twoja choroba, choroba rodziców)
 • sytuacja naukowa

 

Nie wpisuj więc w wypowiedzeniu, w rubryce Powody, zamiaru podjęcia atrakcyjniejszej pracy. 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Rozwiązanie umowy zlecenie — jak napisać pismo?

 

Jeśli chcesz rozwiązać umowę zlecenie, powinieneś napisać wypowiedzenie. Co prawda, ani sama umowa zlecenie, ani jej rozwiązanie nie musi mieć formy pisemnej, ale warto jej jednak dotrzymać. Tym bardziej że rozwiązanie umowy zlecenie powinno nastąpić w takiej formie, w jakiej umowa została zawarta. 

 

 Zobacz, jak stworzyć takie pismo.

 

Rozwiązując umowę zlecenie pisemnie:

 

 1. Pamiętaj o tym, by wskazać na samej górze dokumentu datę i miejscowość, a także podać dane swoje i zleceniodawcy.

 2. Zatytułuj dokument: Wypowiedzenie umowy zlecenie. Wyśrodkuj i pogrub ten tytuł.

 3. Dopilnuj, by w wypowiedzeniu znalazły się dane umowy zlecenia, która jest wypowiadana, a więc data i miejsce jej zawarcia, informacje o stronach, które ją zawarły i ewentualnie jej numer.

 4. Jeśli umowa zlecenie była zawarta z konkretnym okresem wypowiedzenia, również o nim napisz. 

 5. Wypowiadając umowę przed okresem wypowiedzenia, podaj powód, dla którego chcesz zakończyć współpracę. Pamiętaj jednak, że nie jest to obowiązkowe.

 6. Na końcu dokumentu zostaw swój podpis. Dodaj również zwrot grzecznościowy

 

Zajrzyj także do naszych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy zlecenie
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły