Moje konto
Umowa o pracę a umowa zlecenie - różnice. Jakie składki?

Umowa o pracę a umowa zlecenie - różnice. Jakie składki?

Tutaj dowiesz się, czym charakteryzuje się umowa o pracę, a czym umowa zlecenie i jakie są główne różnice między umową o pracę a umową zlecenia.

Umowa zlecenie często nazywana jest „śmieciówką”. Jednak czy rzeczywiście jest to tak niekorzystna dla pracownika forma współpracy?

 

A może jest to mit i to umowa o pracę jest przeceniana?

 

Aby zdecydować, która z tych umów będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, musisz orientować się, jakie dają one prawa pracownikowi, ale również jakie obowiązki na niego nakładają.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym charakteryzuje się umowa o pracę, a czym umowa zlecenie
 • jakie są podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenia
 • jakie składki opłaca się w przypadku umowy o pracę, a jakie na umowie zleceniu.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

Umowa o pracę a umowa zlecenie
Umowa o pracę a umowa zlecenie

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Umowa o pracę a umowa zlecenie — charakterystyka umów

 

Jak wyjaśniają eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy: zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.

 

Umowa o pracę zalicza się do zatrudnienia pracowniczego, które polega na świadczeniu pracy na podstawie stosunku pracy. W tym przypadku stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Stosunek pracy tworzą tutaj dwa podmioty — pracodawca i pracownik.

 

W przypadku umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem.

 

Umowa zlecenie to z kolei tzw. zatrudnienie niepracownicze. Należy ona do grupy umów cywilnoprawnych. Nie jest więc uregulowana w przepisach Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego. Umowę zlecenia zawierają zleceniodawca i zleceniobiorca.

 

W tym przypadku przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

 

Jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma rodzajami umów? Dowiesz się tego w kolejnym rozdziale.

 

Zajrzyj także do naszych poradników:

 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

 

Ogólnie mówiąc, umowa o pracę gwarantuje stabilność zatrudnienia i przywileje pracownicze, a umowa zlecenie — większą swobodę.

 

Jednak jakie są konkretne różnice między tymi umowami? Przedstawiliśmy to w tabelce poniżej.

 

Umowa o pracę a umowa zlecenie — najważniejsze różnice

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Podstawą prawną jest Kodeks pracy.

Podstawą prawną jest Kodeks cywilny.

Zawsze osobiste świadczenie pracy — brak możliwości wskazania zastępstwa.

Możliwe powierzenie pracy zastępcy — osobie wskazanej przez zleceniobiorcę.

Gwarancja minimalnego wynagrodzenia.

Gwarancja tylko minimalnej stawki godzinowej.

Pracodawca decyduje o miejscu i godzinach pracy.

Brak wyznaczonych godzin i konkretnego miejsca pracy.

Pracodawca ma prawo wydawać polecenia związane z pracą.

Brak szczegółowych wskazówek lub bieżących poleceń.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca pracodawca i pracownik.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca, jeżeli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Dochodzenie roszczeń przed Sądem pracy.

Dochodzenie roszczeń przed Sądem cywilnym.

Prawo do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku.

Brak prawa do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku.

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu okolicznościowego.

Brak prawa do urlopu okolicznościowego.

Prawo do urlopu na żądanie.

Brak prawa do urlopu na żądanie.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zwolnienia lekarskiego.

Prawo do zwolnienia lekarskiego tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży.

Nie ma obowiązku przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży.

Obowiązują zasady i okresy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie pracy.

Może być wypowiedziana w każdym momencie.

Należy przy tym pamiętać, że umowa zlecenie oferuje większą dowolność i może ona zawierać dodatkowe ustalenia. Przykładowo, zleceniodawca i zleceniobiorca mogą się umówić na płatny urlop wypoczynkowy (czyli po prostu wypłacanie wynagrodzenia za czas niewykonywania zlecenia), okres wypowiedzenia, czy też dopłatę za nadgodziny.

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

3. Umowa o pracę a umowa zlecenie — składki ZUS

 

Jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, umowa o pracę i umowa zlecenie różnią się m.in. sposobem opłacania składek oraz ich liczbą.

 

Umowa o pracę — składki

 

Składki opłacane przez pracownika:

 

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenie chorobowe

 

Składki opłacane przez przedsiębiorcę częściowo lub w całości za pracownika:

 

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Jak kwestia składek wygląda w przypadku umowy zlecenia?

 

Umowa zlecenie — składki

 

Składki opłacane przez zleceniobiorcę:

 

 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolnie)

 

Składki opłacane częściowo lub w całości przez zleceniodawcę:

 

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Dodatkowe informacje na temat składek znajdziesz w rządowym serwisie Zielona Linia.

 

Zajrzyj także do naszego artykułu: Składki ZUS — wysokość i najważniejsze informacje

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

A według Ciebie, który rodzaj umowy jest korzystniejszy dla pracownika? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod artykułem.

Oceń mój artykuł: umowa o prace a umowa zlecenie
Średnia: 5 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły