Moje konto
Wypowiedzenie umowy o dzieło - Wzór i zasady odstąpienia

Wypowiedzenie umowy o dzieło - Wzór i zasady odstąpienia

Jakie są zasady wypowiadania umowy o dzieło? Jak można od niej odstąpić? Tu znajdziesz odpowiedzi i wzór wypowiedzenia umowy o dzieło z omówieniem.

Umowę o dzieło rozwiązuje się inaczej niż inne umowy. Nie można jej wypowiedzieć. Mówimy raczej o odstąpieniu od umowy o dzieło. Można to zrobić tylko w określonych warunkach. Zależą one od tego, która ze stron chce rozwiązać umowę o dzieło. 

 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy o dzieło i nie wiesz, jak i napisać stosowne pismo, jesteś w dobrym miejscu.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór wypowiedzenia umowy o dzieło
 • dokładne omówienie druku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • wyjaśnienie, kiedy, w jaki sposób i z jakimi skutkami można odstąpić od umowy o dzieło.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o dzieło? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

wypowiedzenie umowy o dzieło

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Wypowiedzenie umowy o dzieło — Wzór

 

Warszawa, 06.10.2020

 

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 Warszawa
Niniejszym odstępuję od umowy o dzieło zawartej pomiędzy Janem Tomczykiem a firmą ABCYYZ dnia 17.08.2020 r. z powodu odmowy przez zlecającego pokrycia dodatkowych kosztów wykonania dzieła.

 

Odstąpienia dokonuje zgodnie z art. powyżej wskazanej umowy oraz art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm).
Podpis wykonawcy

………………………………..Podpis zamawiającego

………………………………..

 

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy zlecenia 2020: wzór do pobrania w Pdf

 

1. Wypowiedzenie umowy o dzieło — co musisz wiedzieć?

 

Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego zadania, które jedna strona zleca, a druga realizuje. To dlatego, nazywana jest również umową rezultatu

 

Rozwiązanie umowy o dzieło może się odbyć za porozumieniem — wtedy obie strony po prostu rezygnują z realizowania projektu. Istnieją też konkretne przypadki, w których jedna ze stron może odstąpić od umowy o dzieło. Mówi o nich Kodeks cywilny

 

Kiedy można wypowiedzieć umowę o dzieło?

 

O ile porozumienie stron w przypadku umowy o dzieło dotyczy rezygnacji zarówno zlecającego, jak i wykonawcy zrealizowania konkretnego projektu, o tyle jednostronne odstąpienie od umowy o dzieło jest już trochę bardziej zawile. 

 

Wykonawca może odstąpić od umowy o dzieło:

 • jeśli jest niezdolny do pracy
 • jeśli wskutek zmian, których nie można było przewidzieć, wykonawca chce zwiększyć wynagrodzenie, a zamawiający się nie zgadza
 • jeśli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak (wtedy przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy).

 

Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło: 

 • gdy wykonawca opóźnia się z oddaniem dzieła
 • jeżeli wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową
 • jeśli wykonujący dzieło nie przeprowadza prac zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem

 

Poza tym, jak mówi art. 644 KC:

 

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

 

Tego typu prawo przysługuje zamawiającemu przez cały czas trwania umowy o dzieło.

 

Jedynym skutkiem odstąpienia od umowy o dzieło w takim przypadku (poza koniecznością wypłacenia przez zamawiającego ustalonego wynagrodzenia wykonawcy) jest obowiązek zwrócenia sobie nawzajem wszelkich zaliczek i materiałów. 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Jak napisać wypowiedzenie umowy o dzieło?

 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy o dzieło, powinieneś zrobić to na piśmie. Zasada jest taka, że wypowiedzenie umowy powinno się odbyć w takiej formie, w jakiej umowa została zawarta. Przygotuj więc odpowiedni dokument, wzorując się na przykładzie, który zamieściliśmy powyżej.

 

Wypowiedzenie umowy o dzieło zawiera: 

 

 • aktualną datę i miejscowość, w której sporządzono pismo
 • dane wykonawcy: imię, nazwisko, nazwa, adres/siedziba, telefon kontaktowy
 • dane zamawiającego: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres/siedziba firmy, telefon kontaktowy
 • wskazanie przyczyn odstąpienia od umowy.

 

Warto dodać również informację o tym, czego dotyczyła umowa o dzieło: napisania artykułu, wykonania remontu, uszycie odzieży.

 

Zajrzyj do naszych poradników:


Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o dzielo
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły