Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - Wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - Wzór

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Wzór i wskazówki, jak rozwiązać umowę za porozumieniem, dla pracownika i pracodawcy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to najszybszy sposób zakończenia stosunku pracy. Strony (pracownik i pracodawca) same ustalają, z jaką datą nastąpi rozwiązanie umowy i godzą się za zakończenie współpracy. Zasady rozwiązywania umowy za porozumieniem stron reguluje art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy.

 

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę i potrzebujesz rzetelnych informacji, ten artykuł Ci pomoże. Pokażemy również:

  • wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika
  • jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  • jakie elementy zawiera rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika.

 

Chcesz od razu napisać rozwiązanie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy terazRozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika — wzór PDF

 

rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron

 

Warszawa, 06.10.2020

 

Jan Tomczyk

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma Aladyn

ul. Kwiatowa 185b

03–120 WarszawaRozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

 

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu 2.01.2017 r. pomiędzy firmą Aladyn a Janem Tomczykiem na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień 31.12.2020 r.

 

Z poważaniem

 

……………………...……

(podpis pracownika) 

 

……….…………………… 

(podpis pracodawcy)

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron: co musisz wiedzieć? (Podstawa prawna, urlop)

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. W dokumencie nie trzeba podawać powodu zakończenia współpracy. Każda ze stron proponuje warunki rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, ale oczywiście to nie znaczy, że ta druga strona musi je przyjąć.

 

Zobacz, co mówi Kodeks pracy na temat rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i czy przysługuje Ci w okresie wypowiedzenia urlop.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron art. 30 § 1 KP (Podstawa prawna)

 

Kwestie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron reguluje art. 30 § 1 KP. Stwierdza on, że umowę o pracę za porozumieniem stron można rozwiązać w każdym uzgodnionym terminie, zarówno krótszym, jak i dłuższym od ustawowego okresu wypowiedzenia.

 

Kodeks pracy mówi ponadto, że:

 

  • okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca

 

oraz że:

 

  • oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

Co prawda, ustawodawca nie nakazuje nam tu wyraźnie, że należy bezwzględnie zachować formę pisemną, rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron, ale, jak potwierdza ekspert:

Z ostrożności procesowej warto zachować formę pisemną rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, w szczególności gdy zaistnieje spór z pracodawcą przed sądem.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a urlop

 

Jeśli rozwiązujesz umowę o pracę za porozumieniem stron, możesz skorzystać z przysługującego Ci urlopu w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie może dać Ci wolnego, musi wypłacić ekwiwalent za urlop

 

Jednocześnie musisz wiedzieć, że umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron w każdej chwili. Nie ma znaczenie czy jesteśmy tego dnia w pracy, w środku urlopu czy chorobowego.

 

Zobacz też: Urlop wypoczynkowy 2020: wymiar. Jak liczyć i uniknąć odmowy

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę (wzór)

 

rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron

 

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w formacie PDF pobierzesz tutaj.

 

Warszawa, 06.10.2020

 

Jan Tomczyk

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

 

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma Aladyn

ul. Kwiatowa 185b

03–120 WarszawaRozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stronZwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu w dniu 2.01.2017 r. pomiędzy firmą Aladyn a Janem Tomczykiem na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień 31.12.2020 r. 

 

Powodem rozwiązania umowy za porozumieniem stron pozostaje osiągnięcie przez pracownika wieku (....) lat, uprawniającego ze świadczeń socjalnych.

 

Pracodawca oświadcza, że w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę, pracownik nabył uprawnienia do odprawy przewidzianej w art. 92 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. z dnia 17 września 20144. (Dz.U. z 2014 r. po. 1502)Z poważaniem

……………………...……

(podpis pracownika) 

 

……….…………………… 

(podpis pracodawcy)

 

Jeśli osiągasz wiek emerytalny, masz prawo odejść na emeryturę i uzyskać przysługujące Ci świadczenia. Jednak zanim pożegnasz się z pracą zawodową na dobre, powinieneś pisemnie powiadomić pracodawcę o chęci rozwiązania z nim umowy i przejścia na emeryturę.

 

Powyższy wzór rozwiązania umowy o pracę z powodu odejścia na emeryturę pomoże Ci stworzyć swój dokument. 

 

Natomiast warto wiedzieć, że: 

W czasie gdy jest się pracownikiem w okresie ochronnym — tj. potwierdzona ciąża, okres ochrony przedemerytalnej — podpisując porozumienie, świadomie decydujemy się o rezygnacji z ochrony.

Zobacz też: Jak napisać CV dla emeryta — krok po kroku [Przykład i porady]

 

3. Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

 

Masz już wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, masz również nasz kreator dokumentów, teraz zobacz jak krok po kroku napisać pismo.

 

Pisząc rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pamiętaj, że:

 

  1. Na samej górze dokumentu powinna się znaleźć data i miejscowość. Poniżej trzeba umieścić swoje dane osobowe oraz dane nadawcy pracodawcy.

  2. Dokument powinien nosić tytuł: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Warto tytuł wyśrodkować i zapisać pogrubioną czcionką.

  3. W rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron wystarczy napisać jeden akapit tekstu. Posłuż się sformułowaniami, które podajemy we wzorze powyżej lub skorzystaj z naszego kreatora dokumentów.

  4. W rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron trzeba podać datę zawarcia umowy oraz wymienić strony umowy (pracownika i pracodawcę). Warto również wskazać proponowaną datę zakończenia współpracy z pracodawcą.

  5. Dokument należy zakończyć zwrotem grzecznościowym, a poniżej się podpisać. Pozostaw również miejsce na podpis pracodawcy. 

 

Nie znalazłaś w powyższych porad wszystkiego, czego szukasz? Zobacz: Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny: wzór, porady

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron
Średnia: 5 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły