Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto
Umowa o pracę — wzór [Zasady zawierania umowy w 2023 r.]

Umowa o pracę — wzór [Zasady zawierania umowy w 2023 r.]

Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania związane z umową o pracę. Zobaczysz wzór umowy o pracę i dowiesz się, co musi się w tym dokumencie znaleźć.

Pisali o nas:

Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia. Dlaczego? Bo gwarantuje pracownikowi szereg uprawnień (wypiszę je w tym tekście). Warto wiedzieć, jakie są zasady zawierania umowy o pracę, bo obowiązują one zarówno pracodawcę, jak i Ciebie.

 

Bez względu na to, czy pracujesz na umowie o pracę, czy dopiero negocjujesz z przyszłym szefem formę zatrudnienia, zawarte tutaj informacje na pewno Ci się przydadzą.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • jak wygląda wzór umowy o pracę
 • jakie są cechy umowy o pracę
 • dlaczego umowa o pracę jest korzystną formą zatrudnienia.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

Umowa o pracę
Umowa o pracę

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Umowa o pracę — wzór 

 

…………………………………….

(pracodawca oraz jego siedziba)

 

………………………

(miejscowość i data)

 

…………………………

(numer REGON-PKD)

 

UMOWA O PRACĘzawarta w dniu ......................................................................................................................................................

(data zawarcia umowy)między .................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)a .........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania — adres do korespondencji)

 

na

.........................................................................................................................................................

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

 

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

 

1) rodzaj pracy .......................................................................................................................................................

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

 

2) miejsce wykonywania pracy ...........................................................................................................................

 

3) wymiar czasu pracy ..........................................................................................................................................

 

4) wynagrodzenie

 

..........................................................................................................................................

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

 

5) inne warunki zatrudnienia ..............................................................................................................................

 

6) termin rozpoczęcia pracy ......................................................................................................................

 

7) .........................................................................................................................................................

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

 

 1. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy

 

.........................................................................................................................................................

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony**)..............................................................................

(podpis pracownika)..............................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**Dotyczy umowy o pracę; z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę; na czas określony w celu, o którym mowa wart. 251 § 4 pkt 1- 3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

 

Wzór umowy o pracę w PDF znajdziesz tutaj.

 

Jak widzisz, we wzorze umowy o pracę znajdują się takie elementy, jak:

 

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • termin rozpoczęcia pracy.

 

Konieczne jest również złożenie podpisów przez obie strony umowy, które potwierdzają obopólną zgodę na określone w dokumencie warunki pracy. 

 

Zobacz też: Podanie o pracę — wzór jak napisać podanie, by zostać przyjętym

 

1. Wszystko, co musisz wiedzieć o umowie o pracę

 

Umowa o pracę jest regulowana w Kodeksie pracy. Jej zawarcie musi mieć potwierdzenie na piśmie (powyżej widzisz wzór takiego dokumentu). 

 

Rodzaje umów o pracę

 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje umów o pracę:

 

 • umowa o pracę na okres próbny — zgodnie z przepisami, umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy
 • umowa o pracę na czas określony — zgodnie z art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy; po upływie 2 lat i 9 miesięcy lub gdy liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie to równoznaczne z uznaniem, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas nieokreślony — zawiera się ją bezterminowo, bez ustalania daty jej wygaśnięcia.

 

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

 

Umowa o pracę może być rozwiązana:

 

 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta

 

a także przez:

 

 

Warto dodać, że każde wypowiedzenie umowy o pracę również powinno zostać sporządzone na piśmie.

 

Zobacz też: Umowa na zastępstwo — jakie prawa [wypowiedzenie, ciąża, urlop, L4]

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Dlaczego warto mieć umowę o pracę?

 

Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia, a to dlatego, że jeśli ją podpiszesz, to:

 

 • jesteś chroniona/chroniony przed zwolnieniem (w czasie ciąży, w okresie przedemerytalnym)
 • pracodawca jest zobowiązany do opłacania za Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne
 • dostajesz wynagrodzenie w czasie choroby (zasiłek chorobowy, wypłacany przez pracodawcę lub ZUS)
 • masz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i do urlopów dla rodziców
 • masz gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Z danych GUS-u wynika, że zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony (85,9%, tj. 11573 tys.). Mowa tutaj o trzecim kwartale 2021 roku. 

 

Umowa zlecenie a umowa o pracę

 

Różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie jest przede wszystkim taka, że ta pierwsza regulowana jest Kodeksem pracy, a druga Kodeksem cywilnym. To sprawia, że osobie wykonującej pracę na zleceniu przysługuje dużo mniej praw niż pracownikowi. 

 

Według art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Trochę inaczej jest w przypadku zlecenia. Zleceniobiorca może z reguły wykonywać pracę w dowolnym miejscu i czasie, bez nadzoru zleceniodawcy.

 

Jeśli chodzi o punkt widzenia firmy, czy przedsiębiorcy, to umowa zlecenie jest o tyle korzystna, że wiąże się z dużo mniejszymi kosztami. Nie mówiąc już o tym, że nie nie wymaga ona stałego nadzoru nad osobą wykonującą zlecenie.

 

Umowa o pracę na pół etatu

 

Zarówno umowę zlecenie, jak i umowę o pracę można zawrzeć na niepełny etat. Jeśli wykonujesz pracę na pół etatu, masz prawo do takich samych przywilejów pracowniczych, jak pełnoetatowcy.

 

Zobacz też: Umowa zlecenie — wzór z danymi. Jakie składki i urlop?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej.

 

Proces redakcyjny InterviewMe

 

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Oceń mój artykuł: umowa o prace
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły