Moje konto
Zasiłek chorobowy 2022 - komu przysługuje, ile wynosi

Zasiłek chorobowy 2022 - komu przysługuje, ile wynosi

Tutaj dowiesz się, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek chorobowy, a także jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania zasiłku chorobowego (wniosek).

Zachorowałeś i zastanawiasz się, czy otrzymasz wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy?

 

W takiej sytuacji pracownicy mogą zazwyczaj liczyć na tzw. zasiłek chorobowy. Sprawdź, czy Ty również otrzymasz to świadczenie.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym jest zasiłek chorobowy i kto go wypłaca
 • komu przysługuje i ile wynosi zasiłek chorobowy
 • czy przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
 • jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania zasiłku chorobowego (wniosek).

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Czym jest i komu przysługuje zasiłek chorobowy?

 

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez płatnika składek (pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy w danym okresie są niezdolni do pracy, np. z powodu choroby. Zasiłek chorobowy przysługuje jedynie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym — obowiązkowym lub dobrowolnym.

 

Zgodnie z przepisami, obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym objęci są:

 

 • pracownicy (osoby pracujące na podstawie umowy o pracę)
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

 

Z kolei dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym objęte są:

 

 • osoby wykonujące pracę nakładczą
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, współpracujące z osobą, która wykonuje taką umowę, pracujące na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzące pozarolniczą działalność lub współpracujące z osobą, która prowadzi taką działalność
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • duchowni.

 

Ponadto, zasiłek chorobowy można otrzymać również z ubezpieczenia wypadkowego. Dzieje się tak, gdy staniesz się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymasz z tego powodu zwolnienie lekarskie.

 

Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

 

Należy pamiętać, że prawo do zasiłku chorobowego otrzymuje się po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli trwania ubezpieczenia.

 

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenie chorobowego, prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli z kolei posiadasz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, prawo do zasiłku nabędziesz po 90 dniach.

 

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje, jeśli jesteś:

 

 • absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii — od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji — od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki
 • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
 • ubezpieczony obowiązkowo i masz co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
 • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji
 • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Okres przysługiwania zasiłku chorobowego

 

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż 182 dni lub 270 dni (w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży).

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

 

Zasiłek chorobowy można otrzymywać również po ustaniu ubezpieczenia (czyli np. po ustaniu zatrudnienia).

 

Przysługuje Ci on, jeśli stałeś się niezdolny do pracy jeszcze w czasie ubezpieczenia chorobowego, ale nieprzerwana niezdolność do pracy trwa po ustaniu ubezpieczenia. 

 

Zasiłek chorobowy przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała dopiero po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, ale:

 

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania ubezpieczenia chorobowego (w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby).

 

Szczegółowe przepisy znajdziesz w serwisie ZUS.

 

Zajrzyj także do naszych poradników:

 

 

2. Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2022 roku?

 

Wysokość tego świadczenia wylicza się z podstawy wymiaru zasiłku, czyli Twojego średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

 

Standardowy zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru. Są jednak wyjątki. Za okres pobytu w szpitalu obowiązuje bowiem zasiłek w wysokości 70% wymiaru. 

 

Wyjątek: Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeśli jesteś pracownikiem i ukończyłeś 50. rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50. roku życia. A także jeśli wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą.

 

Z kolei 100% podstawy wymiaru należy się osobom niezdolnym do pracy na skutek:

 

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • ciąży
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Przykład:

 

Pracownik zarabia najniższą krajową, która w 2022 r. wynosi 3010 zł brutto. Przy obliczaniu podstawy wymiaru, należy od tej kwoty odjąć składki ZUS: emerytalną, rentową i chorobową (3010 zł — 412,68 = 2597,32 zł).

 

Uzyskaną kwotę dzieli się na 30 i w ten sposób otrzymuje się podstawę wymiaru zasiłku za każdy dzień nieobecności w pracy (2597,32 zł : 30 = 86,58 zł).

 

W przypadku minimalnej pensji 3010 zł brutto, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za każdy dzień nieobecności będzie wynosiła więc 86,58 zł netto.

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Wniosek o zasiłek chorobowy — jakie dokumenty musisz przygotować?

 

Zasiłek chorobowy otrzymuje się na podstawie zwolnienia lekarskiego:

 

 • w formie dokumentu elektronicznego (e–ZLA),
 • które jest wydrukiem zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e–ZLA)
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

 

Jaka wygląda ta procedura w praktyce?

 

W standardowych przypadkach nie musisz składać żadnych dokumentów. Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS.

 

Jeśli jednak otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym, musisz złożyć u pracodawcy zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.

 

Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:

 

 • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu
 • wiesz od swojego pracodawcy, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

 

Z kolei jeśli zasiłek wypłaca Ci ZUS, będzie Ci także potrzebne zaświadczenie płatnika składek na druku:

 

 • Z-3 — jeśli jesteś pracownikiem
 • Z-3a — jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np. wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia).

 

Jeżeli występujesz o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia, składasz dodatkowo oświadczenie na druku Z-10.

 

Dokumenty te w formie papierowej możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą. Możesz to zrobić również w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

 

Może Cię także zainteresować: Ubezpieczenie zdrowotne — kto mu podlega, ile wynosi składka

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz pytania lub własne obserwacje? Zachęcamy do komentowania artykułu poniżej. 

Oceń mój artykuł: zasilek chorobowy
Średnia: 4.6 (5 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły