Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, zasady

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie (musi to potwierdzić lekarz) lub jeśli pracodawca naruszy podstawowe obowiązków wobec pracownika. Nazywamy to wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

Pracodawca również ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia ze swoim pracownikiem. Za chwilę opiszemy te przypadki. 

Z artykułu dowiesz się:

 • na jakich zasadach można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
 • jak wygląda wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika
 • kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika — Wzór

Warszawa, 25.11.2020

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 Warszawa

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia 1.12.2018 r. W Warszawie pomiędzy firmą ABCXYZ a Janem Tomczykiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez firmę ABCXYZ podstawowych praw pracownika. 

Z poważaniem

…………………….

(podpis pracownika)

Niniejsze pismo otrzymałem

…………………………………

(podpis pracodawcy)

rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — wzór

Warszawa, 25.11.2020

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 Warszawa

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pan Jan Tomczyk

Z dniem 25.11.2020 r. rozwiązuję w trybie art. 52 § 1 k.p. z Janem Tomczykiem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu 1.12.2019 r. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika Jana Tomczyka podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego — Sądu Pracy w Warszawie.

........................................................ 

(potwierdzenie odbioru przez pracownika − data i podpis)

........................................................

 (podpis pracodawcy lub osoby upoważnione do

jego reprezentowania)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór darmowy [PDF i DOC]

1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — co musisz wiedzieć?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia skutkuje natychmiastowym zakończeniem stosunku pracy. To dlatego nazywane jest także wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. 

Obie strony — zarówno pracodawca, jak i pracownik — mogą rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Obie muszą zachować formę pisemną wypowiedzenia i podać powód, dla którego rozwiązują umowę w trybie natychmiastowym. 

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Jak mówi art. 55 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

Natomiast według art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Kodeks pracy przewiduje również sytuacje, w których pracownik niczemu nie zawinił, a pracodawca ma i tak prawo zwolnić go ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczą one przedłużającej się choroby pracownika i związanej z nią niezdolności do pracy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeśli:

 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy (z innych przyczyn niż wyżej wymienione), trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Warto podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1. Umieść datę i miejscowość na górze strony — niech dotyczą dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

2. Zatytułuj dokument: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. Zacznij od wskazania dokładnego dnia, w którym chcesz, by nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

4. Powołaj się na podstawę prawną, która daje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to art. 52 § 1 Kodeksu pracy.

5. Podaj dokładną datę zawarcia umowy o pracę, którą teraz chcesz rozwiązać.

6. Wpisz konkretną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powyżej wypisaliśmy, w jakich przypadkach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

7. Podpisz się i zostaw miejsce na podpis pracodawcy. 

W rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak w każdym innym dokumencie, zadbaj o odpowiednie zwroty grzecznościowe. Sprawdź też treść pod kątem błędów i literówek. 

Zajrzyj też do tych poradników:

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Marta jest ekspertką kariery i autorką artykułów, w których odkrywa tajniki pisania CV, przechodzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobywania cennych kwalifikacji oraz rozwijania kariery zawodowej. Jej porady były cytowane m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, a także serwisach Money.pl, Interia i Wirtualna Polska. Od 2018 roku Marta bada i opisuje strategie pisania CV, zapewniając czytelnikom łatwy dostęp do wiedzy na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Artykuły jej autorstwa poparte są badaniami i ankietami, a także zgodne z procesem redakcyjnym InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły