Moje konto

Kontroluj swoje dane

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby świadczyć Ci nasze usługi i, w zależności od Twoich ustawień, gromadzić dane analityczne i marketingowe. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie. Kliknij „Ustawienia plików cookie”, aby ustawić swoje preferencje. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
Moje konto

Kodeks pracy: zmiany z 2024 i wyjaśnienie przepisów

Stwórz CV teraz

Nasi klienci zostali zatrudnieni przez:*

Kodeks pracy to zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. W Polsce obowiązuje Kodeks pracy z 1975 roku, ale jego przepisy są regularnie nowelizowane.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest Kodeks pracy i gdzie znaleźć jego treść
 • jak zmieniał się polski Kodeks pracy
 • jakie zmiany wprowadzono do Kodeksu pracy w 2023 roku.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

kodeks pracy
kodeks pracy

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1. Kodeks pracy — co to właściwie za dokument?

Kodeks pracy jest najważniejszym aktem prawnym, porządkującym kwestie związane z zatrudnianiem i funkcjonowaniem pracowników w Polsce. Został ustanowiony jeszcze w okresie PRL i od tego czasu oczywiście co jakiś czas jest unowocześniany. 

Tekst jednolity ustawy Kodeks pracy znajdziesz tutaj

Kodeks pracy i prawa pracownicze w Europie

Jak czytamy w opracowaniu pt. „Ewolucja Kodeksu pracy”, prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa, w pełni usamodzielnioną w Polsce, podobnie jak i w wielu innych państwach, dopiero po drugiej wojnie światowej.

Wskazówka: Kodeks pracy po angielsku to Labour law lub Employment code. Prawa pracowników zostały ustanowione na początku w Anglii, kraju, który pierwszy się uprzemysłowił i który stawił czoła często przerażającym konsekwencjom kapitalistycznego wyzysku w całkowicie nieuregulowanych ramach ekonomicznych.

Analizy porównawcze pokazują, że obecnie najlepszy Kodeks pracy w Europie mają takie kraje jak:

Austria — jeśli chodzi o liczbę płatnych urlopów, to austriaccy pracownicy mają szczęście — dostają łącznie 43 dni wolne od pracy rocznie. 

Belgia — nie ma ustalonej płacy minimalnej, a o tym, jaka powinna być minimalna pensja, decydują konkretne sektory. Belgia dopuszcza tylko trzy miesiące urlopu macierzyńskiego i dziesięć dni urlopu ojcowskiego.

Dania — prawo w Danii nie pozwala na żadną dyskryminację w zakresie zatrudniania konkretnych pracowników lub rozwiązywania umów, ponieważ prężnie działają w tym kraju związki zawodowe. W Danii każdemu pracownikowi przysługuje 25 dni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie.

Finlandia — kraj znany z przepisów dotyczących zatrudnienia przyjaznych dla pracowników. Pracownicom przysługuje 105 dni płatnego urlopu macierzyńskiego, a ojcom – 54 dni płatnego urlopu ojcowskiego. Finlandia zapewnia również pracownikom swobodę tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich oraz promuje zdrowe środowisko pracy. 

Niemcy — obowiązują tu jedne z najlepszych przepisów prawa pracy na świecie, a także wysoka płaca minimalna. Pracownicy mają co najmniej 20 dni wolnych od pracy każdego roku.

Jak zmieniał się polski Kodeks Pracy?

Od 1989 roku polski Kodeks pracy był nowelizowany ponad 70 razy. Oto przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych do tego dokumentu. 

Po roku 1989 uchylone zostały przepisy kodeksu dotyczące:

 • obowiązku efektywnego wykorzystania czasu pracy przez pracownika 
 • popierania jakości, wydajności pracy i dyscypliny pracy
 • ograniczenia skracania czasu pracy w sektorze państwowym
 • stabilizacji zatrudnienia
 • popierania współzawodnictwa pracy i wynalazczości pracowniczej
 • rodzajów nagród i wyróżnień
 • wymuszania odpowiedzialności porządkowej i materialnej
 • ograniczeń w zakresie obniżenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • szczególnej ochrony mienia społecznego
 • przesłanek udzielania urlopu bezpłatnego. 

1996 r.: 

 • wprowadzono jednolite pojęcie „pracodawca” zamiast dotychczas używanych pojęć „zakład pracy” i „osoba fizyczna zatrudniająca pracowników”.

2000 r.: 

 • zmieniono zasadniczo dział XI Kodeksu pracy, poświęcony układom zbiorowym pracy.

2001 r.:

 • skrócono tydzień pracy do 40 godzin
 • wprowadzono zapis o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
 • skrócono urlopy macierzyńskie (wcześniej wydłużone ustawą z listopada 1999 r.) do poprzedniego poziomu: 16 tygodni przy pierwszym porodzie i 18 tygodni przy każdym następnym porodzie. 

2002 r.:

 • wprowadzono umowę na zastępstwo
 • ograniczono prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy tylko do wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę
 • ograniczono obowiązek wydania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
 • skrócono okres niezdolności do pracy wskutek choroby, za które wynagrodzenie płaci pracodawca (do 33 dni, pierwszy dzień bez prawa do wynagrodzenia przy zwolnieniu trwającym do sześciu dni)
 • uchylono przepis ograniczający skutki kar porządkowych
 • uelastyczniono czas pracy, w szczególności poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego, dopuszczenie płatnych i niepłatnych przerw w pracy, dopuszczenie większej liczby godzin nadliczbowych w roku oraz zmniejszenie wynagrodzenia za te godziny
 • ograniczono ewidencję czasu pracy
 • ograniczono obowiązek ustalania planu urlopów
 • wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego
 • ograniczono obowiązek badań lekarskich i szkolenia pracowników w przypadku ponownego podjęcia pracy
 • ograniczono obowiązek tworzenia służby bhp do pracodawców zatrudniających więcej niż 100 pracowników, a komisji bhp – więcej niż 250 pracowników.

2003 r.:

 • wprowadzono zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, wiek czy orientację seksualną
 • wprowadzono przepisy antymobbingowe.

W roku 2005 nastąpiła zmiana okresu ochronnego w związku z chorobą pracownika.

2006 r.: 

 • obniżono wymiar czasu pracy z tytułu wliczania do niego każdego święta występującego w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela
 • wydłużono o dwa tygodnie urlop macierzyński (dotyczy także przyjęcia dziecka na wychowanie, którego wiek podniesiono do ukończenia 7. roku życia).

2007 r.:

 • poszerzono katalog wykroczeń
 • podniesiono grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Nowy Kodeks pracy 2023 — zmiany

Rządzący wprowadzili w 2023 roku szereg zmian w polskim Kodeksie pracy. Wiąże się to przede wszystkim z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Dzięki temu wprowadzono następujące rozwiązania:

 • nowy bazpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku, umożliwiający zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym
 • prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika (w wymiarze 2 dni lub 16 godzin) przy zachowaniu połowy wynagrodzenia
 • prawo pracowników posiadających dzieci do 8. roku życia do wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki.

W nowym Kodeksie pracy znalazły się też m.in.:

 1. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy.
 2. Wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców.
 3. Zmiany w zakresie umowy o pracę zawieranej na okres próbny.
 4. Prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o korzystniejszą dla pracownika formę zatrudnienia, która będzie gwarantowała bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 5. Prawo do nieodpłatnego szkolenia dla pracownika.
 6. Uregulowanie zasad związanych z pracą zdalną (teraz pracodawca ma obowiązek pokryć część kosztów, np. prądu i internetu, a pracownik musi każdorazowo poinformować go o nowym miejscu pracy zdalnej).

Zobacz też: Zmiana pracy — kiedy i jak zrobić to bez stresu?

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

2. Kodeks pracy — najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia pracownika

Kodeks pracy reguluje wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem. Wśród ważnych zagadnień, które interesują pracowników wszystkich sektorów, należą np.:

Zobacz też: Umowa o pracę na czas określony [Wzór, zasady, limity]

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej.

Proces redakcyjny InterviewMe

Ten artykuł został sprawdzony przez nasz zespół i jest zgodny z procesem redakcyjnym InterviewMe. Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą oraz dostarczaniu rzetelnych i godnych zaufania porad zawodowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasze wysokiej jakości treści co roku przyciągają ponad 10 milionów czytelników. Ale na tym nie koniec. Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce.

Źródła

Oceń mój artykuł: kodeks pracy
Średnia: 5 (1 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Marta jest ekspertką kariery i autorką artykułów, w których odkrywa tajniki pisania CV, przechodzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobywania cennych kwalifikacji oraz rozwijania kariery zawodowej. Jej porady były cytowane m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, a także serwisach Money.pl, Interia i Wirtualna Polska. Od 2018 roku Marta bada i opisuje strategie pisania CV, zapewniając czytelnikom łatwy dostęp do wiedzy na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Artykuły jej autorstwa poparte są badaniami i ankietami, a także zgodne z procesem redakcyjnym InterviewMe.
Linkedin

Podobne artykuły