Służba cywilna

Służba cywilna

Administracja Państwowa
Duża
 1. Służba cywilna

Praca w służbie cywilnej — co musisz wiedzieć?

O służbie cywilnej

Służba cywilna działa, w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. 

 

Dzieli się na:

 

 • administrację rządową centralną (czyli ministerstwa)
 • administrację rządową terenową (wojewódzką), obejmującą w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda.

Jednym słowem, praca w służbie cywilnej to urzędnicy szczebla centralnego (pracownicy ministerstw, urzędów centralnych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) oraz przedstawiciele rządowej administracji terenowej.

 

Nabór do służby cywilnej

Nabór do pracy w służbie cywilnej prowadzony jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

 

Ogłoszenia pojawiają się na stronie biuletynów informacyjnych różnych urzędów.

 

Jeśli ubiegasz się o pracę w służbie cywilnej możesz pracować np. w:

 

 • samorządzie terytorialnym,
 • sądach powszechnych i administracyjnych,
 • Trybunale Konstytucyjnym,
 • Kancelariach Prezydenta RP, Sejmu i Senatu,
 • Najwyższej Izbie Kontroli,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • w Policji. 
Idealne CV do pracy w undefined przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.

Służba cywilna w liczbach

1 184 urzędy

7 544 urzędników służby cywilnej

5 524 zł — przeciętne wynagrodzenie pracownika służby cywilnej

3,9 % — zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

81,6 % — udział osób z wyższym wykształceniem

11,1 % — wskaźnik odejść

Kariera w Służbie Cywilnej — praca, rekrutacja, kariera

Kandydat do pracy w służbie cywilnej musi:

 

 • posiadać polskie obywatelstwo*
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej;
 • cieszyć się nienaganną opinią w sensie moralnym i etycznym.

(istnieje możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa);

Kandydaci do pracy w służbie cywilnej wyłaniani są w drodze naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Ogłoszenia pojawiają się w siedzibie konkretnego urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Rekrutacja do pracy w służbie cywilnej odbywa się na otwartych i konkurencyjnych zasadach.

 

Kto może wziąć udział w naborze? Każdy, kto spełnia wymagania formalne. Musisz być tylko gotowy wykonywać zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

 

 

 

 

 

 

Praca w służbie  cywilnej oznacza stabilne zatrudnienie i prestiż. 

 

Zyskujesz również dodatkowe uprawnienia, w tym. np dodatek służby cywilnej, indywidualny program rozwoju zawodowego itp.

 

Ale—

 

spodziewaj się również ograniczeń, a wśród nich:

 

 • zakaz tworzenia i uczestniczenia w partiach politycznych;
 • zakaz pełnienia funkcji w związkach zawodowych;
 • obowiązek składania oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko pracy.

W skład służby cywilnej wchodzą:

 

urzędnicy szczebla centralnego:

 

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • ministerstwa,
 • urzędy centralne;

 

przedstawiciele rządowej administracji terenowej:

 

 • urzędy wojewódzkie,
 • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,
 • o regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • komendy policji,
 • komendy państwowej straży pożarnej,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej,
 • urzędy statystyczne,
 • wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe,
 • urzędy górnicze.

Rekrutacja w służbie cywilnej krok po kroku

1

Sprawdź, czy spełniasz wymagania z ogłoszenia. 

2

 Złóż ofertę. Jeśli aplikujesz przez Internet, pamiętaj o kwalifikowanym podpisie elektronicznym lub prześlij dokumenty za pomocą platformy ePUAP.

3

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o naborach. 

4

Określenie liczby etapów naboru.

5

Wyłonienie maksymalnie 5 osób do finałowego etapu.

6

Wyłonienie zwycięskiego kandydata przez dyrektora generalnego danej instytucji. 

Oferty pracy w służbie cywilnej

Kontakt KPRM

Kontakt w sprawie naboru do służby cywilnej

https://nabory.kprm.gov.pl/kontakt

Chcesz zadać pytanie? Odwiedź powyższy link.

LinkedIn

Podoba Ci się ten profil?

Oceń go!

Dziękujemy za oddanie głosu!
Średnia: 3.8 28

Masz opinię o pracy w służbie cywilnej? A może pytanie?

Dodaj komentarz na forum poniżej.