Moje konto
Zwolnienia grupowe 2022 - odprawa i zasady (jaka ustawa?)

Zwolnienia grupowe 2022 - odprawa i zasady (jaka ustawa?)

Tutaj dowiesz się, czym są zwolnienia grupowe, jakie są ich zasady i czy w przypadku utraty pracy w wyniku zwolnienia grupowego przysługuje odprawa.

Nie każda firma jest w stanie sprostać wyzwaniom rynku. Automatyzacja, niespodziewany kryzys ekonomiczny czy niefortunne zdarzenia losowe mogą sprawić, że firma zaczyna ciąć koszty. 

 

A jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami finansowymi jest przeprowadzanie zwolnień grupowych.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym są zwolnienia grupowe i jakie są ich zasady
 • czy w przypadku utraty pracy w wyniku zwolnienia grupowego przysługuje odprawa
 • o czym jeszcze powinieneś wiedzieć w obliczu zwolnień grupowych.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1. Czym są zwolnienia grupowe?

 

Zasady tzw. zwolnień grupowych reguluje Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

O zwolnieniu grupowym mówimy wtedy, gdy w ciągu 30 dni pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (również za porozumieniem stron):

 • z 10 pracownikami (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników)
 • z 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników)
 • z 30 pracownikami (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

 

Zwolnienia grupowe zazwyczaj wynikają ze złej sytuacji finansowej firmy (np. ostatnio w wyniku pandemii koronawirusa) lub zmiany jej struktury. Pracodawca, który decyduje się na taki krok, musi:

 • skonsultować zamiar grupowych zwolnień ze związkami zawodowymi
 • zawiadomić o tej sprawie właściwy powiatowy urząd pracy
 • po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi zawiadomić o przyjętych ustaleniach urząd pracy.

 

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia urzędu pracy o zawartym ze związkami zawodowymi porozumieniu.

 

Warto też wiedzieć, że pracownikom zwalnianym grupowo, przysługuje prawo do ponownego zatrudnienia, jeśli pracodawca na nowo rekrutuje pracowników z tej samej grupy zawodowej.

 

Może Cię także zainteresować: 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Zwolnienia grupowe — odprawa. Komu przysługuje?

 

Zgodnie z ustawą, pracownikowi zwalnianemu w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Przy tym należy pamiętać, że wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Może Cię również zainteresować: Odprawa emerytalna — ile wynosi i komu przysługuje

 

3. Zwolnienie grupowe — o czym jeszcze warto wiedzieć?

 

Kwestia zwolnień grupowych rodzi wiele pytań. Poniżej omówiliśmy najważniejsze dla pracowników kwestie.

 

Zwolnienia grupowe — okres wypowiedzenia

 

W przypadku zwolnień grupowych obowiązują standardowe okresy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie pracy. Ile one wynoszą?

 

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Umowa o pracę na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Zajrzyj do naszych poradników:

 

Zwolnienie grupowe a ciąża

 

W tym przypadku pracodawca nie może rozwiązać umowy w sposób definitywny. Pracownicy w ciąży, a także osobom w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też ojcowskiego, można jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy.

 

Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie

 

Zgodnie z ustawą, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim w ramach zwolnień grupowych, tylko wtedy gdy upłynie okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 

Zwolnienie grupowe — pracownicy objęci ochroną

 

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może wypowiedzieć jedynie dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

 • któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego
 • będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego
 • będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej
 • będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek
 • będącemu społecznym inspektorem pracy
 • powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego
 • będącemu członkiem rady pracowników lub przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

 

Zajrzyj także do poradnika: Porzucenie pracy — jakie grożą za nie konsekwencje?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz doświadczenie związane ze zwolnieniami grupowymi? Podziel się swoimi obserwacjami w komentarzu poniżej!

Oceń mój artykuł: zwolnienia grupowe
Średnia: 4.6 (5 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły