Moje konto
Ewidencja czasu pracy 2021 — wzór [karta roczna i miesięczna]

Ewidencja czasu pracy 2021 — wzór [karta roczna i miesięczna]

Tutaj dowiesz się, co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy i co zrobić, by była zgodna z aktualnymi przepisami. Pobierzesz gotowy wzór karty ewidencji w programie Excel.

Dobrze wiesz, że prowadzenie biznesu w Polsce nie jest łatwe. Trzeba dopełnić wielu formalności—

 

Ewidencja czasu pracy to świetny przykład.

 

Prawo stawia konkretne wymagania co do tego, w jaki sposób ewidencja ma być prowadzona. Zastosowanie się do prawa jest koniecznością, aby w spokoju prowadzić swój biznes.

 

Zresztą sam wiesz najlepiej… Dlatego tu trafiłeś.

 

W tym artykule:

 

 • dowiesz się, jak prowadzić ewidencję czasu pracy 
 • poznasz podstawę prawną tego zagadnienia
 • pobierzesz gotowy i aktualny wzór — za darmo

 

Stwórz profesjonalne CV i zdobądź lepszą pracę. Uruchom kreator CV, wypełnij szablon według wskazówek i gotowe!

 

cv

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1

Ewidencja czasu pracy 2022 

 

Cel prowadzenia ewidencji pracy definiuje art. 149 Kodeksu pracy:

 

 §1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. 

 

§2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

 

Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy względem każdego pracownika, nawet tego, który pracuje w ściśle określonych, tych samych godzinach. Wynika to z faktu, że karta ewidencji czasu pracy zawiera również informacje na przykład o urlopach pracowniczych.

 

Ewidencja czasu pracy została w polskim prawie zdefiniowana ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Do niedawna obowiązywało w tej kwestii rozporządzenia z 1996 r. 

 

Prawo doczekało się jednak zmian — i to całkiem niedawno.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie 10 grudnia 2018 r. Dotyczy ono zakresu, sposobu i warunków prowadzenia ewidencji czasu pracy. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

 

W myśl tego przepisu, karta ewidencji pracy rozszerzona została m.in. o godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów. Oprócz karty pracy, według rozporządzenia ewidencja musi zawierać:

 

 • wnioski pracownika np. dotyczące udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
 • dokumenty np. związane z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
 • zgody pracownika np. związane z wymiarem pracy.

 

W dalszej części omówimy wszystkie elementy, które musi zawierać ewidencja czasu pracy.

 

Podczas rekrutacji pracowników zwróć uwagę, czy w ich CV znajduje się aktualna klauzula CV. W przeciwnym razie nie możesz przetwarzać ich kandydatury! Sprawdź: Aktualna klauzula CV (zgodna z RODO)

 

2

Karta czasu pracy — co musi zawierać?

 

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w §6 definiuje konkretne wymogi dotyczące prowadzonej ewidencji pracownika. Indywidualna karta czasu pracy musi zawierać określone prawem elementy.

 

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

 

1) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:

 

 1. a) ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:

– liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

– liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

– liczbie godzin nadliczbowych,

– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

– liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

– rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

– rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

– wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

– czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

 

Oprócz tego rozporządzenie definiuje, że w ewidencji pracowniczej powinna się znaleźć inna dokumentacja, m.in wnioski pracownicze dotyczące zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy czy zgody na delegowanie poza stałe miejsce w pracy w przypadku ciąży.

 

Co ważne, ewidencja czasu pracy w 2022 roku musi być gromadzona poza aktami osobowymi pracownika oraz osobno dla każdego pracownika.

 

Przepis rozporządzenia wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji dla każdego pracownika z osobna. Nie określa jednak, jak technicznie ma być zorganizowana ewidencja. 

 

Karta czasu pracy może być zatem prowadzona w formie papierowej (np. w segregatorze), ale i elektronicznej. Najważniejsze jest, aby zawierała wszystkie wymagane elementy.

 

Dokumentacja ta powinna być przechowywana 10 lat. Okres ten należy naliczać od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

 

Ewidencja czasu pracy to nudny temat… ale nie dla księgowych. Sprawdź, jak wygląda kariera w tej branży: Kariera w finansach i rachunkowości [oferty i zarobki]

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3

Ewidencja czasu pracy — wzór 2022

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie arkusz karty ewidencji pracy do pobrania.

 

Arkusz miesięczna ewidencja czasu pracy pobierzesz w PDF oraz XLS, czyli w wersji do druku oraz do edycji w programie Excel.

 

Pobierz wzór

 

Ewidencja czasu pracy – druk (PDF)

 

Ewidencja czasu pracy – Excel

 

Pamiętaj, aby zastosować odpowiednie oznaczenia w karcie czasu pracy. Prawo nie definiuje konkretnych oznaczeń, aczkolwiek przyjęło się stosować poniższe:

 

W zwolnieniach od pracy:

 

 • BL – badania lekarskie
 • SB – szkolenie BHP
 • PP – na poszukiwanie pracy
 • ZO – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • OP – opieka nad zdrowym dzieckiem
 • SW – służba wojskowa
 • UO – urlop okolicznościowy
 • ZW – zwolnienie na wezwanie organów państwowych
 • ZB – zwolnienie kobiety w ciąży w celu przeprowadzenia badań

 

W usprawiedliwionych nieobecnościach:

 

 

W dniach wolnych od pracy:

 

 • N – niedziela
 • S – sobota
 • Ś – święto
 • WŚ – dzień wolny za pracę w święto
 • WS – dzień wolny za pracę w sobotę
 • WN – dzień wolny za pracę w niedziele
 • W5 – dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
 • WD – dzień wolny za późny powrót z delegacji
 • WK – dzień wolny za oddanie krwi
 • WH – dzień wolny harmonogramowy

 

Może Cię także zainteresować: Wymiar czasu pracy (ile godzin w miesiącu?)

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Zatrudniłeś swojego pierwszego pracownika i pojawiła się w Twojej firmie konieczność prowadzenia ewidencji? Czy ewidencja czasu pracy ułatwia Ci zarządzanie firmą? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu poniżej.

Oceń mój artykuł: ewidencja czasu pracy
Średnia: 3.92 (24 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Szymon Barczak
Ekspert kariery w InterviewMe. W swoich tekstach dzielę się wiedzą o tym, jak pisać skuteczne CV i listy motywacyjne, i jak radzić sobie na rozmowach kwalifikacyjnych, żeby dostać pracę.
Linkedin

Podobne artykuły

Doświadczenie zawodowe w CV - co wpisać? Przykłady i 4 porady

Doświadczenie zawodowe w CV - co wpisać? Przykłady i 4 porady

Jak opisać w CV zakres obowiązków, żeby pracodawca zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną? W tym artykule krok po kroku dowiesz się, jak dopasować opis obowiązków do wymagań z ogłoszenia o pracę i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy.