Moje konto
ZUS ZUA - co to jest? Jak wypełnić ten druk online? [Wzór]

ZUS ZUA - co to jest? Jak wypełnić ten druk online? [Wzór]

Tutaj znajdziesz szczegółowy przewodnik wypełniania druku ZUS ZUA. Dowiesz się, jak krok po kroku wypełniać kolejne części i pola druku ZUS ZUA.

Poprawne wypełnienie druku ZUS ZUA może sprawiać trudności. Jest tu dużo pól, które nie są jasno opisane. Zresztą — nikt nie musi znać na pamięć kodów tytułów ubezpieczeń.

 

Jeśli wypełniasz druk ZUS ZUA, ale nie wiesz do końca, jak to zrobić, znalazłeś się we właściwym miejscu.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • co to jest druk ZUS ZUA
 • gdzie znaleźć druk ZUS ZUA online
 • jak wypełnić druk ZUS ZUA.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Druk ZUS ZUA — co to jest?

 

ZUS ZUA to druk, który wypełnia płatnik w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń (społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub wprowadzenia zmian w danych. 

 

Płatnikiem składek jest np. pracodawca (który płaci składki w imieniu pracowników) albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (która sama opłaca w ZUS swoje składki).

 

ZUS ZUA online

 

ZUS ZUA online jest dostępny tutaj. Żeby go wypełnić, warto założyć najpierw konto w PUE (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

 

Będzie Ci również potrzebny certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

 

Uwaga: Pracodawca ma tylko 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę z osobą, którą zatrudnia, na zgłoszenie jej do ubezpieczeń społecznych. 

 

Zobacz też: Własna działalność gospodarcza — jak założyć firmę?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. ZUS ZUA — wzór jak wypełnić

 

Teraz po kolei omówimy każdą część druku ZUS ZUA i podpowiemy, jak ten dokument wypełnić.

 

I. DANE ORGANIZACYJNE

 

W pierwszym punkcie trzeba zaznaczyć pole ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ lub ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ — w zależności od tego, co jest Twoim celem.

 

Zaznaczenie pola oznacza postawienie „X” w odpowiednim kwadraciku. 

 

 

druki ZUS ZUA

 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

 

W paragrafie II wpisuje się dane identyfikacyjne płatnika składek (czyli przedsiębiorcy), a więc:

 

 1. NIP
 2. REGON
 3. PESEL
 4. Nr i seria dowodu osobistego
 5. Nazwa skrócona (czyli po prostu nazwa firmy)
 6. Nazwisko
 7. Imię
 8. Data urodzenia.

 

Pola 04 i 05 wypełnia się tylko w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL.

 

Wszystkie te dane dotyczą oczywiście przedsiębiorcy.

 

ZUS ZUA co to jest

 

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

 

W paragrafie III wpisuje się dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, a więc np. pracownika. 

 

Pole 01 to PESEL. Pole 02 pomijamy. 

 

W polu 03 trzeba zaznaczyć rodzaj dokumentu, a więc wpisać:

 

1 — jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń legitymuje się dowodem osobistym

 

2 — jeżeli osoba zgłaszana do ubezpieczeń legitymuje się paszportem.

 

Pole 04 to seria i numer dowodu lub paszportu. W Polu 04 powinno znaleźć się nazwisko osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, a w polu 06 jej pierwsze imię. Pole 07 przeznaczone jest do wpisania daty urodzenia osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.

 

ZUS ZUA jak wypełnić

 

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

 

Co wpisać w tych polach, jest raczej jasne. Uważaj tylko na pole 01 — tutaj trzeba umieścić drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. 

 

ZUS ZUA onlie

 

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

 

Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 znaków, oznaczających:

 

 • podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)
 • ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)
 • stopień niepełnosprawności (1 znak).

 

Kody wykorzystywane najczęściej przy wypełnianiu ZUS ZUA to:

 

01 10 — pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

 

01 11 — pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

 

01 12 — osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

 

W pozostałych dwóch polach wystarczy wpisać 00.

 

Więcej na temat kodów tytułu ubezpieczenia przeczytasz tutaj.

 

kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZUA

 

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 

ZUS ZUA wzór

 

W tym miejscu druku ZUS ZUA trzeba wpisać:

 

W polu 01 — datę powstania obowiązku ubezpieczeń. Termin ten należy liczyć od następnego dnia po nawiązaniu stosunku pracy

 

W polach obok zaznacza się rodzaj ubezpieczeń, do których zgłasza się daną osobę.

 

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

 

W punkcie VII (w polu 01) druku ZUS ZUA należy wpisać datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dla pracownika obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy i trwa do dnia jego ustania.

 

W polu 02 wpisujemy kod oddziału NFZ. Tutaj znajdziesz pełną listę tych kodów.

 

ZUS ZUA druk

Wskazówka: W przypadku zgłaszania danej osoby do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, podaj taką samą datę podlegania tym ubezpieczeniom.

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 

Ubezpieczenia społeczne są dobrowolne np. w przypadku osób, które mają więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia (np. etat i umowę zlecenie).

 

W polach 01, 03 i 05 trzeba wpisać „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia, a w polach 02, 04, 06 daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (dzień / miesiąc / rok).

 

ZUS ZUA przykład

Wskazówka: Osoby zgłaszane do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego obejmowane są ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Osoby zgłaszane do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podlegające

równocześnie z danego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłaszać

do wszystkich ubezpieczeń od tej samej daty.

 

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

 

W tym przypadku dane odobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym dotyczą osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną. Tutaj przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny.

 

W tym miejscu, podobnie jak w punkcie VII, trzeba wpisać datę rozpoczęcia ubezpieczenia (dzień / miesiąc / rok) oraz kod oddziału NFZ.

 

ZUS ZUA formularz

 

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

 

Blok X pole 02 i 03 wypełnia się w celu zgłoszenia / korekty danych dotyczących okresu sprzed

1 stycznia 2009 r.

 

W polu 01 trzeba wpisać kod zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń. Te kody znajdziesz tutaj

 

ZUS ZUA pdf

 

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

 

W części XI druku ZUS ZUA wpisuje się pełen adres zameldowania na stałe miejsce pobytu osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.

 

ZUS ZUA zgłoszenie pracownika

 

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

 

W części XII druku ZUS ZUA wpisuje się pełen adres zamieszkania osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.

 

ZUS ZUA przez Internet

 

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI

 

W tej części trzeba wpisać adres osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, nie trzeba go powtarzać w każdej części druku ZUS ZUA. Wystarczy wypełnić część XI, a pozostałe zostawić puste.

 

ZUS ZUA interaktywny

 

W dwóch ostatnich częściach druku ZUS ZUA należy się podpisać. Muszą to zrobić zarówno płatnik składek, jak i osoba zgłaszana do ubezpieczeń. 

 

Podpis jest jednocześnie oświadczeniem o tym, że dane w formularzu są prawdziwe i poprawnie zapisane. 

 

Zobacz też: Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: wzór do pobrania [PDF]

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: zus zua
Średnia: 4 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły