Moje konto
L4 w ciąży — ile płatne? Jak i kiedy ZUS je wypłaca? [2022]

L4 w ciąży — ile płatne? Jak i kiedy ZUS je wypłaca? [2022]

Jeśli nie wiesz, jak długo pracownica w ciąży może być na L4, kto wypłaca zasiłek chorobowy w ciąży i jaka jest jego wysokość — tutaj wszystkiego się dowiesz.

Ciąża to nie choroba, ale L4 dla kobiety w ciąży stanowi w wielu przypadkach konieczność. Na szczęście prawo bierze pod uwagę fakt, że samopoczucie ciężarnej pracownicy jest najważniejsze i że przysługuje jej w takim przypadku zwolnienie lekarskie. 

 

Jeśli chcesz uzyskać wszystkie ważne informacje na temat L4 w ciąży, jesteś we właściwym miejscu.

 

Z tego artykułu dowiesz się: 

 

  • jak długo kobieta w ciąży może być na L4 
  • kto wypłaca świadczenie za ten okres przebywania na L4 w ciąży
  • ile płatne jest L4 w ciąży.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

L4 w ciąży
L4 w ciąży

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. L4 w ciąży — kiedy można iść na zwolnienie lekarskie?

 

Sam fakt bycia w ciąży nie uprawnia do pójścia na zwolnienie lekarskie. Jeśli kobieta, która spodziewa się dziecka, źle się czuje, powinna zgłosić się do lekarza, który wypisze L4. Na tej podstawie przysługuje jej wtedy płatna przerwa w pracy.

 

Lekarze wystawiają L4 w przypadku ciąży przebiegającej z powikłaniami albo gdy istnieje ryzyko poronienia. Często również praca, jaką wykonuje ciężarna kobieta, może być zbyt obciążająca fizycznie lub psychicznie, by ją kontynuować.

Wskazówka: Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży przysługuje tylko kobietom ubezpieczonym — mają one wtedy prawo do zasiłku chorobowego

Jak długo można być na L4 w ciąży?

 

Kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni (czyli 9 miesięcy). L4 przysługuje do dnia poprzedzającego poród, zaraz po nim rozpoczyna się urlop macierzyński.

 

Jak widzisz, kobieta w ciąży ma prawo do dużo dłuższego okresu pobierania zasiłku chorobowego, niż inni pracownicy. Standardowo bowiem czas przebywania na zwolnieniu wynosi maksymalnie 182 dni. 

 

Kiedy można iść na L4 w ciąży w nowej pracy?

 

Jeśli kobieta była ubezpieczona, pracując na poprzednim stanowisku, a przechodząc do nowej pracy wciąż opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, może iść na L4 w dowolnym momencie, jeśli tylko lekarz orzeknie, że taka jest konieczność. 

 

Jak stanowi Art. 4. 1. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 

Ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 

  1. Po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego — jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu.
  2. Po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego — jeżeli jest ubezpieczona dobrowolnie.

 

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli kobieta nie była wcześniej ubezpieczona. 

 

Ile trzeba przepracować, żeby iść na L4 w ciąży?

 

Prawo do ubezpieczenia chorobowego nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku na L4 w ciąży można przejść po miesiącu od momentu rozpoczęcia opłacania składek. Jeśli przerwa w posiadaniu ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła 30 dni, to do okresu wlicza się również dni z poprzedniego ubezpieczenia.

 

Uwaga: Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Zobacz też: Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim? [Przepisy]

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. L4 w ciąży — ile płatne w 2022 i kto za nie płaci? 

 

Pracownicy w ciąży, będącej na zwolnieniu lekarskim, przysługuje 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Mimo że zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikom w wysokości 80% pensji, to kobieta w ciąży otrzyma całość tej kwoty.

Wskazówka: Zwolnienie lekarskie dla kobiety w ciąży może być wystawione nie tylko przez ginekologa, ale też przez internistę czy lekarza innej specjalizacji. Wysokość zasiłku chorobowego dla ciężarnej będzie zawsze wynosiła 100% wynagrodzenia.

L4 w ciąży — jak obliczyć?

 

Jak czytamy w art. 36 wyżej wymienionej ustawy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Ta zasada odnosi się również do pracownic w ciąży — chorobowe w ciąży to 100% średniego (przeciętnego) wynagrodzenia chorobowego, wypłaconego pracownicy za okres ostatniego roku. 

 

Jeżeli pracownica była ubezpieczona krócej niż rok, pod uwagę bierze się średnie miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe trwania ubezpieczenia. Wlicza się do niego również premie oraz wynagrodzenie za np. pracę w godzinach nadliczbowych.

 

L4 w ciąży — kto płaci?

 

Zasady są takie, że przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy pracownica w ciąży (a także każdy inny pracownik) otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, za którego wypłatę odpowiedzialny jest pracodawca. Po upływie tego czasu obowiązek wypłaty świadczenia (nazywanego od teraz zasiłkiem chorobowym) przechodzi na ZUS. 

 

Jeśli kobieta w ciąży jest zatrudniona na umowie zleceniu, wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS przez cały okres, w którym pracownica jest niezdolna do pracy. 

 

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży? 

 

ZUS powinien wypłacić zasiłek chorobowy za L4 w ciąży niezwłocznie, a dokładnie nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnienia do zasiłku. Odkąd funkcjonują e-zwolnienia, czyli elektroniczne L-4, cała procedura związana ze zwolnieniami i świadczeniami powinna się skracać.

 

Zobacz też: Kosiniakowe: świadczenie rodzicielskie 2021. Dla kogo 1000 zł?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.


Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: l4 w ciazy
Średnia: 4.5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły