Moje konto
ZUS DRA — co to? Jak wypełnić druk online? [2022]

ZUS DRA — co to? Jak wypełnić druk online? [2022]

Tutaj dowiesz się, do czego służy druk ZUS DRA. Zobaczysz również, jak wypełnić pola druku ZUS DRA (też w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Druki ZUS-owskie to dokumenty, które wymagają objaśnienia. Występuje w nich wiele niezrozumiałych pojęć. Często nawet pozornie jasne fragmenty wydają się nieprecyzyjnie opisane. 

 

Poniżej znajdziesz omówienie wszystkich części druku ZUS DRA. 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

  • co to jest druk ZUS DRA
  • jak wypełnić druk ZUS DRA
  • jak wypełnić druk ZUS DRA (cz. I), jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

ZUS DRA
ZUS DRA

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. ZUS DRA — co to?

 

ZUS DRA to deklaracja rozliczeniowa w formie formularza. Służy do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń. W deklaracji ZUS DRA wykazujesz podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i wszystkie osoby ubezpieczone, jeśli je masz.

 

Istnieje również formularz ZUS DRA cz. II. Dotyczy on przedsiębiorców rozliczających osoby współpracujące lub zatrudnione. 

 

Druk ZUS DRA możesz pobrać tutaj.

 

Ważne: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników i decydujesz się na opłacanie minimalnych składek ZUS, to nie masz obowiązku składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc. Musisz jednak złożyć pierwszą deklarację na druku ZUS DRA do ZUS-u. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w wysokości opłacanych składek, musisz złożyć druk ZUS DRA za ten miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

Zobacz też: ZUS ZUA — co to jest? Jak wypełnić ten druk online? [Wzór]

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. ZUS DRA — jak wypełnić?

 

Teraz po kolei omówimy każdą część druku ZUS DRA i podpowiemy, jak ten dokument wypełnić.

 

I DANE ORGANIZACYJNE

 

ZUS DRA

 

Pole 01 — termin przesyłania deklaracji i raportów. Wpisz:

 

  • 1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • 2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • 3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni 

Uwaga: Termin złożenia deklaracji ZUS DRA i opłacenia składek za przedsiębiorcę (za siebie) upływa każdego 10. dnia kolejnego miesiąca. W przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, termin ten ulega wydłużeniu do 15. dnia miesiąca.

A więc, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, powinieneś wpisać w polu 01 cyfrę: 2. 

 

Pole 02 — identyfikator deklaracji. Wpisz tam dokładną datę dzienną (numer/ miesiąc/ rok, np. 01 12 2021). Jest to miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. 

Pól 03 i 04 — nie trzeba wypełniać.

 

II DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

 

Pole 01 – wpisz numer NIP (numer identyfikacji podatkowej).

Pole 02 – wpisz numer REGON (wraz z cyframi zero).

 

Uwaga: Pola od 03 do 05 wypełniają osoby będące płatnikami — osobami fizycznymi.

 

Pole 03 — wpisz numer PESEL

Pole 04 i 05 — wypełniają tylko te osoby, którym nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL

Pole 06 — wpisz nazwę skróconą płatnika (tę, którą podałeś we wniosku CEGID-1)

 

Uwaga: Pola od 07 do 09 wypełniają osoby będące płatnikami — osobami fizycznymi.

 

Pole 07 — wpisz swoje nazwisko.

Pole 08 — wpisz swoje pierwsze imię.

Pole 09 — wpisz datę swojego urodzenia (dzień/miesiąc/rok).

 

 

ZUS DRA

 

III INNE INFORMACJE

 

Pole 01 — musisz wpisać liczbę ubezpieczonych, za których rozliczasz składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeśli rozliczasz składki tylko za siebie, wpisujesz tu „1”. 

Pole 02 — nie wypełniasz, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r.

Pole 03 — wpisz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, wpisz 1,67%.

 

ZUS DRA

 

IV ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

 

Żeby poprawnie wypełnić tę część druku ZUS DRA, musisz rozumieć te dwa pojęcia:

 

  • Płatnik składek — osoba odpowiedzialna za obliczenie składek w prawidłowej wysokości i ich wpłacenie do ZUS. Np. płatnikiem składek za pracownika jest pracodawca.
  • Ubezpieczony — osoba objęta co najmniej jednym z ubezpieczeń społecznych: emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym.

 

Składki społeczne są finansowane przez ubezpieczonego oraz płatnika na ubezpieczenie.

 

Pole 01 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne (to suma wartości pól 04, 07, 10,

13, 16).

Pole 02 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe (to suma wartości pól 05, 08, 11, 14,

17).

Pole 03 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (to suma wartości pól

01 i 02).

Pole 04 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego.

Pole 05 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego. Pole 06 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli sumę wartości pól

04 i 05).

Pole 07 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 08 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 09 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (to suma wartości pól

07 i 08). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 10 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 11 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez budżet państwa.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 12 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (to suma wartości pól

10 i 11). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Uwaga: Pól 13–15 nie wypełniasz.

 

Pole 16 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz

Kościelny. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Pole 17 — wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 18 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (to suma wartości pól

16 i 17). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 19 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe (to suma wartości pól 22, 25, 28,

31, 34).

Pole 20 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe (to suma wartości pól 23, 26, 29,

32, 35).

Pole 21 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (to suma wartości

pól 19 i 20).

Pole 22 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego.

Pole 23 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez ubezpieczonego.

Pole 24 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (to suma wartości

pól 22 i 23).

Pole 25 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez płatnika składek. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 26 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez płatnika składek. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 27 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (to suma wartości

pól 25 i 26). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 28 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet

państwa. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 29 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez budżet

państwa. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 30 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (to sumę wartości

pól 28 i 29). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Uwaga: Pól 31–33 nie wypełniasz.

 

Pole 34 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez Fundusz

Kościelny. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 35 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez Fundusz

Kościelny. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 36 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (to suma wartości pól 34 i 35). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 37 — wpisz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinieneś przekazać (to suma wartości pól 06, 09, 24, 27).

 

 

ZUS DRA

 

V ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wskazówka: Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, pomijasz tę część druku ZUS DRA. Nie musisz jej wypełniać.

Pole 01 — kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

Pole 02 — kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego.

Pole 03 — kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 

Pole 04 — kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS.

Pole 05 — kwota stanowiącą sumę pól 01, 02, 03, 04.

 

ZUS DRA

 

VI ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Pole 01 — wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansujesz.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Pole 02 — wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych przez ubezpieczonego, którego zatrudniasz. 

 

Pole 03 — wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje Fundusz Kościelny. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Pole 04 — wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są finansowane z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

Pole 05 — wpisz kwotę należnych składek do przekazania przez Ciebie (jest to suma wartości pól 01 i 02).

 

Pole 06 — to pole wypełnia się tylko w przypadku korygowania deklaracji za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003 roku.

 

Pole 07 — wpisz kwotę, którą jesteś zobowiązany zapłacić, jako płatnik składek. Będzie to różnica wartości pól 05 i 06.

 

ZUS DRA

 

VII ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FP I FS ORAZ FGŚP

 

Pole 01 — kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W 2021 roku ta suma to 77,31 zł (tutaj sprawdzisz aktualne stawki).

Pole 02 — kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 03 — w tym polu należy wpisać sumę pól 01 i 02.

 

 

ZUS DRA

 

VIII ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

 

Pole 01 — liczba pracowników, za których opłacasz składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 02 — liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

Pole 03 — suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wypełniasz tego pola.

 

ZUS DRA

 

IX ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK DO ZWROTU

 

Pole 01 — kwota do zwrotu przez ZUS. Wpisujesz ją tylko wtedy, jeśli z wyliczenia wynika, że Twoja kwota do zapłaty jest na minusie. Może się tak zdarzyć tylko w przypadku płatników zasiłków.

Pole 02 — w tym polu trzeba wpisać wynik następującego równania z pól: IV37 + VI07 + VII03 + VIII03 – V05 = ?

 

ZUS DRA

 

X DEKLARACJA DOCHODU

 

Tę część druku ZUS DRA wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie.

 

Pole 01 — wpisz obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia,

który podałeś w zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Pole 02 — podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pole 03 — podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie.

Pole 04 — podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Pole 05 — podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 06 — wypełniasz tylko, jeśli przekroczyłeś roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpisujesz:

 

1 — jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazuje ubezpieczony.

2 — jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazuje ZUS.

 

ZUS DRA

 

XI OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

 

Pole 01 — wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok).

Pole 02 — złóż podpis, aby potwierdzić wiarygodność danych.

Pole 03 — przystaw pieczątkę firmy (jeśli taką pieczątkę posiadasz). 

 

ZUS DRA

 

XII ADNOTACJE ZUS

 

To miejsce pozostaw wolne na ewentualne adnotacje ZUS-u.

 

ZUS DRA

 

Zobacz też: Ubezpieczenie społeczne — co to? Jakie ubezpieczenia obejmują? 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: zus dra
Średnia: 3.25 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły