Moje konto
Świadczenie rehabilitacyjne: komu przysługuje, ile wynosi

Świadczenie rehabilitacyjne: komu przysługuje, ile wynosi

Nie znasz zasad przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego? Tutaj dowiesz się, komu wypłacane jest to świadczenie i ile ono wynosi.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest — jak sama nazwa wskazuje — na okres rehabilitacji po chorobie. Pracownik, który musi wydobrzeć, by ponownie stawić się w pracy, może więc liczyć na finansową pomoc państwa.

 

Jakie są zasady przyznawania takiego świadczenia?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • co to jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje
 • jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
 • Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne
 • czy łatwo dostać świadczenie rehabilitacyjne.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

Świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (dokumenty)

 

Warunkiem przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest złożenie wniosku w odpowiednim czasie — przynajmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego.

 

Tutaj możesz pobrać aktualny wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Jest to tak zwany formularz ZNp-7. Trzeba go złożyć w placówce ZUS (tutaj możesz znaleźć placówkę ZUS-u właściwą Twojemu miejscu zamieszkania).

 

Poza wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne, będą Ci potrzebne również te dokumenty:

 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) — wypełnia je Twój lekarz
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) — nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.

 

Za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne — co wtedy?

 

Jeśli nie uda Ci się złożyć wniosku o świadczenie rehabilitacyjne w terminie (a więc będziesz niezdolny do pracy, oczekując na decyzję o przyznaniu świadczenia), pracodawca powinien uznać Twoją nieobecność w pracy. Niestety za ten okres nie dostaniesz wynagrodzenia.

Wskazówka: Maksymalnym terminem złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne jest 18 miesięcy po upływie okresu zasiłkowego.

Zobacz też: Zasiłek dla bezrobotnych (Kuroniówka) 2021 — dla kogo?

 

2. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego i są nadal niezdolne do pracy. Oczywiście dotyczy to tych, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

 

Jak pewnie wiesz, wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez maksymalnie 33 dni. Jeśli choroba pracownika się przedłuża, wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, ale może to trwać do 182 dni.

 

W przypadku, gdy wyczerpie się zasiłek chorobowy z ZUS, a więc pracownik wciąż będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, należy się mu świadczenie rehabilitacyjne. Wypłaca się je na czas, w którym pracownik dochodzi do zdrowia.

 

O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik z ZUS-u.

Uwaga: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Kto nie może uzyskać świadczenia rehabilitacyjnego?

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli:

 

 • masz przyznaną emeryturę
 • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
 • masz przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, masz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo jesteś na urlopie dla poratowania zdrowia
 • jesteś na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym
 • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i NIE masz skierowania do pracy.

 

Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo można je otrzymywać? 

 

Świadczenie rehabilitacyjne można otrzymywać maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach.

 

Kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne — co dalej?

 

Gdy choremu pracownikowi przestaje przysługiwać świadczenie rehabilitacyjne, może on liczyć na rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

 

Czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do emerytury?

 

Świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłki chorobowe wliczają się do podstawy wymiaru emerytury.

 

Trzeba jednak wiedzieć, że świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlega już wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury w danym roku kalendarzowym wskazanym do obliczenia jej podstawy wymiaru. 

 

Zobacz też: Świadczenie przedemerytalne 2021 — ile wynosi, jakie warunki?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

 

Jak mówi ustawa, świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

 

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy
 • 75% tej podstawy za pozostały okres
 • 100% tej podstawy, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

 

Jak informuje ZUS na swojej stronie, termin na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie, a w przypadku badania przez komisję lekarską — 30 dni od daty wydania orzeczenia.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zasiłku chorobowego, przeczytaj: Zasiłek chorobowy 2021 — komu przysługuje, ile wynosi?

 

4. Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia

 

Ustanie zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jest jednak jeden warunek.

 

Świadczenie rehabilitacyjne będzie Ci przysługiwało nawet po odejściu / zwolnieniu z pracy, tylko jeśli niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu.

 

Żeby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia, należy wystąpić do ZUS przedkładając:

 

Uwaga: Warto wiedzieć, że pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długiej nieobecności w pracy tylko przez 3 miesiące.

Dowód? Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

 

Oczywiście — gdy pracownik powróci już do pracy po chorobie, pracodawca nie może go zwolnić, argumentując swoją decyzję zbyt długą nieobecnością.

 

Zobacz też: Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2021 — kwota netto i brutto

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj komentarz na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: swiadczenie rehabilitacyjne
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły