Moje konto
Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu pracownika (2022)

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu pracownika (2022)

Tutaj dowiesz się, kiedy pracownikowi należy się odprawa przy zwolnieniu grupowym oraz indywidualnym, a także jaka jest jej wysokość.

Z badania InterviewMe „Życie bez pensji” wynika, że 24% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a u 46% starczyłyby one maksymalnie na miesiąc życia.

 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to odprawa po zwolnieniu może okazać się zbawieniem i zapewnić Ci względny spokój do momentu znalezienia nowej pracy.

 

Jednak czy należy się ona każdemu pracownikowi?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu grupowym
 • kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu indywidualnym
 • jaka jest wysokość odprawy dla pracownika
 • kiedy nie należy się odprawa.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

1. Kiedy należy się odprawa? Zwolnienia grupowe i indywidualne 2022

 

Zasady przyznawania odpraw reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Dokument ten dzieli zwolnienia na grupowe i indywidualne.

 

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu grupowym

 

Zgodnie z ustawą odprawa należy się każdemu pracownikowi zwalnianemu w ramach zwolnień grupowych. Kiedy możemy mówić o tym rodzaju zerwania współpracy?

 

O zwolnieniu grupowym mówimy wtedy, gdy w ciągu 30 dni pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (również za porozumieniem stron):

 • z 10 pracownikami (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników)
 • z 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników)
 • z 30 pracownikami (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

 

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

 

Do odprawy mają również prawo pracownicy zwalniani indywidualnie, ale tylko wtedy, gdy przyczyny rozwiązania umowy leżą wyłącznie po stronie pracodawcy (np. niekorzystna sytuacja finansowa firmy lub ogłoszenie upadłości).

 

Jeśli na decyzję o zwolnieniu indywidualnym miały wpływ również inne czynniki (leżące po stronie pracownika), to odprawa się nie należy.

 

Należy również pamiętać, że w obu przypadkach odprawa przysługuje tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a zwalniany pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę.

 

Odprawa może należeć się również pracownikowi, któremu przełożony wypowiedział warunki pracy lub płacy, a pracownik nie przyjął nowych warunków.

 

Może Cię także zainteresować: Odprawa emerytalna — komu przysługuje, ile wynosi?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Jaka jest wysokość odprawy dla pracownika?

 

Osobom, które spełniają warunki opisane we wcześniejszym rozdziale, należy się odprawa w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Jednocześnie wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Jak informują eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy, oblicza się uwzględniając wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (nawet jeśli były między nimi przerwy).

 

Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, ewentualnie w momencie wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

 

Warto też wiedzieć, że prawo do odprawy ulega przedawnieniu po 3 latach. Dlatego, jeśli odchodząc z pracy, nie wiedziałeś, że Ci się ona należy, a nie upłynął jeszcze ten czas, wciąż możesz się o nią ubiegać.

 

Zajrzyj także do poradnika: Zwolnienie z pracy — obowiązki i prawa pracownika

 

3. Kiedy nie należy się odprawa przy zwolnieniu?

 

Jak już wiesz, odprawa przysługuje pracownikom tylko w ściśle określonych sytuacjach. Podsumujmy więc, kiedy jej nie otrzymasz.

 

Odprawa nie należy się:

 • w przypadku zwolnień w firmach zatrudniających mniej niż 20 pracowników
 • kiedy w przypadku zwolnienia indywidualnego umowa zostaje rozwiązana nie tylko z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. również z winy pracownika lub to sam pracownik wypowiada umowę) i zwolnienie nie spełnia warunków zwolnienia grupowego
 • gdy zwalniany pracownik pracuje na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło
 • gdy stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki została ona zawarta.

 

Może Cię także zainteresować:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz doświadczenia związane z ubieganiem się o odprawę po zwolnieniu? Podziel się swoimi obserwacjami w komentarzu pod artykułem.

Oceń mój artykuł: kiedy nalezy sie odprawa
Średnia: 5 (6 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły