Moje konto
Typy osobowości Junga i Hipokratesa, kolory DISC i test MBTI

Typy osobowości Junga i Hipokratesa, kolory DISC i test MBTI

Tutaj dowiesz się, jakie wyróżniamy typy osobowości. Zobaczysz jak określić swój typ osobowości i poznasz charakterystykę każdego z nich.

Ten typ tak ma — ale jaki to właściwie typ?

 

Ludzie różnią się od siebie sposobem zachowania, rodzajem reakcji na różne sytuacje czy w końcu temperamentem. Wydaje się, że każdy inaczej postrzega świat, ale da się nas podzielić według podobnych sposobów nastawienia do rzeczywistości. 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym są typy osobowości
 • jakie typy osobowości wyróżnił Hipokrates, a jakie Jung
 • czym jest test osobowości Myers-Briggs.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. 4 typy osobowości według Hipokratesa

 

Hipokrates wyróżnił 4 typy osobowości ludzkiej. Są to:

 

 • sangwinik (pogodny ekstrawertyk)
 • choleryk (impulsywny ekstrawertyk)
 • melancholik (wrażliwy introwertyk)
 • flegmatyk (powolny i spokojny introwertyk).

 

Oczywiście, za czasów Hipokratesa, czyli około 300 lat przed naszą erą, nie znano jeszcze pojęć ekstrawersja i introwersja. Stworzył je Carl Gustav Jung. Ale o tym za chwilę.

 

Jak to możliwe, że w czasach starożytnych, gdy psychologia jako nauka jeszcze nie istniała, Hipokrates wyróżnił tak trafnie typy osobowości? Był lekarzem, a więc badał ludzkie ciało, które według niego zawiera soki organizmu — u każdego w innych proporcjach.

 

Te soki organizmu to flegma, krew, żółć czarna i żółć żółta. Jak nietrudno się domyślić u flegmatyków przeważa flegma, u sangwiników — krew, u choleryków żółta żółć a u melancholików — czarna żółć. 

 

Te właściwości fizyczne, według Hipokratesa, sprawiają, że choleryk jest ambitny i odważny, melancholik to osoba powściągliwa i lękliwa, sangwinik jest radosny i optymistyczny, a flegmatyk — spokojny i troskliwy. 

 

Wiesz już, jakim typem osobowości według Hipokratesa jesteś?

 

Zobacz też: Cechy charakteru i osobowości (pozytywne i negatywne)

 

2. Typy osobowości Junga

 

Teraz przejdźmy do Carla Gustawa Junga, który stworzył pojęcia ekstrawertyzmu i introwertyzmu. Był on szwajcarskim psychiatrą i psychologiem oraz jednym z twórców psychologii głębi. Blisko współpracował z Zygmuntem Freudem. 

 

Teoria Carla Gustawa Junga zakłada, że na typ osobowości człowieka ma wpływ kierunek przepływu libido. 

 

2 typy osobowości: ekstrawertyk i introwertyk

 

Dwa podstawowe typy osobowości wyróżnione przez Junga to:

 

 • Ekstrawertyk — osoba, która czerpie energię z zewnątrz, lubi otaczać się ludźmi i jest towarzyska.
 • Introwertyk — jest szczęśliwy we własnym świecie i nie potrzebuje przebywać często w towarzystwie innych. 

 

Ale Jung poszedł jeszcze dalej. W swojej pracy Psychological Types z 1913 roku wyróżnił cztery funkcje osobowości, a raczej sposoby, w jakie świadomy umysł może uchwycić rzeczywistość:

 

 • myślenie — odczuwanie 
 • percepcja — intuicja.

 

Te funkcje, jak nazwał je Jung, są wobec siebie opozycyjne, a każda z nich może charakteryzować zarówno introwertyka, jak i ekstrawertyka. W ten właśnie sposób powstało 16 typów osobowości Junga, które dały fundament pod dzisiejsze, nowoczesne teorie typów osobowości. 

Wskazówka: Często słyszy się określenie jungowski test osobowości. Nie oznacza to, że stworzył go Jung. Każdy test osobowości, stworzony na bazie opisanej wyżej teorii typów osobowości Junga, może być nazwany w ten sposób.

Zobacz też:Cechy dobrego kierownika — 13 umiejętności szefa i managera

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. 16 typów osobowości — test Myers-Briggs

 

Trzecia ważna teoria typów osobowości została stworzona przez Katherine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers w roku 1917. Amerykańskie badaczki opierały swoje odkrycia o wnioski Junga. Stworzyły tak zwany MBTI (Myers–Briggs Type Indicator).

 

Myers–Briggs Type Indicator — co to?

 

MBTI to kwestionariusz, którego wyniki wskazują na typ osobowości, w tym na sposób postrzegania świata i podejmowania decyzji. 

 

Jeśli skorzystasz z testu osobowości MBTI, poznasz swoje predyspozycje oraz mocne i słabe strony. Co więcej — test MBTI jest szeroko stosowany w kontekście zawodowym — w czasie rozmów kwalifikacyjnych oraz do oceny kwalifikacji pracowników. 

 

Jednak środowiska naukowe nierzadko oceniają test Myers–Briggs negatywnie. Istnieją opinie o tym, że jest to tylko narzędzie marketingowe, które niewiele ma wspólnego z prawdziwą diagnozą psychologiczną. 

 

Pracownicy, którym polecono wykonać test osobowości, mogą czuć, że ktoś chce z góry określić ich przydatność do jakiejś pracy. Pokusa zmanipulowania wyników jest duża, jeśli od internetowego testu ma zależeć czyjaś dalsza kariera.

 

Typy osobowości według MBTI 

 

Według teorii Myers-Briggs, każda osoba:

 

 • jest ekstrawertykiem (E) lub introwertykiem (I)
 • doświadcza świata intuicyjnie (N) lub zmysłowo (S)
 • w podejmowaniu decyzji kieruje się albo uczuciami (F) albo myśleniem (T)
 • Do osiągania celów używa percepcji (P), albo osądu (J).

 

Różne kombinacje tych czterech przeciwieństw tworzą 16 typów osobowości:

 

 1. ISTJ (ang. Introverted Sensing Thinking Judging) — Introwertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Sędzia
 2. ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging) — Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Sędzia
 3. ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging) — Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Sędzia
 4. ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging) — Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Sędzia
 5. ISTP (ang. Introverted Sensing Thinking Perceiving) — Introwertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Obserwator
 6. ESTP (ang. Extraverted Sensing Thinking Perceiving) — Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Obserwator
 7. ISFP (ang. Introverted Sensing Feeling Perceiving) — Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator
 8. ESFP (ang. Extravert, Sensing, Feeling, Perception) — Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator 
 9. INTJ (ang. Introvert, iNtuitive, Thinking, Judging) Introwertyk, kierujący się intuicją, Myśliciel, Sędzia 
 10. ENTJ (ang. Extravert, iNtuitive, Thinking, Judging) — Ekstrawertyk, kierujący się intuicją, Myśliciel, Sędzia
 11. INTP (ang. Introverted iNtuitive Thinking Perceiving) — Introwertyk, kierujący się intuicją, Myśliciel, Obserwator
 12. ENTP (ang. Extraverted iNtuitive Thinking Perceiving) — Ekstrawertyk, kierujący się intuicją Myśliciel, Obserwator
 13. INFJ (ang. Introverted iNtuitive Feeling Judging) — Introwertyk, kierujący się intuicją, Uczuciowiec, Sędzia
 14. ENFJ (ang. Extraverted iNtuitive Feeling Judging) — Ekstrawertyk, kierujący się intuicją, Uczuciowiec, Sędzia
 15. INFP (ang. Introverted iNtuitive Feeling Perceiving) — Introwertyk, kierujący się intuicją, Uczuciowiec, Obserwator
 16. ENFP (ang. Extraverted iNtuitive Feeling Perceiving) — Ekstrawertyk, kierujący się intuicją, Uczuciowiec, Obserwator

 

Jeśli chcesz sprawdzić się w teście osobowości Myers–Briggs, możesz to zrobić na przykład na tej stronie

 

Zobacz też: Umiejętności interpersonalne — przykłady zdolności [też do CV]

 

4. Typy osobowości — kolory 

 

Pora na jeszcze jedną klasyfikację typów osobowości. Chodzi o model DiSC, który zakłada, że istnieją cztery typy zachowań, charakteryzowane kolorami: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim: 

 

 1. Kolory czerwony i żółty — aktywni ekstrawertycy
 2. Kolory zielony i niebieski — bierni introwertycy
 3. Kolory czerwony i niebieski — osoby nastawione na wykonywanie zadań
 4. Kolory żółty i zielony — osoby nastawione na relacje z otoczeniem.

 

Być może brzmi to abstrakcyjnie, ale teoria kolorów pozwala lepiej skojarzyć ze sobą różne osobowości. Często wykorzystuje się ją do oceny predyspozycji pracowników. 

 

Model DiSC, oparty na teorii psychologa Williama Moultona Marstona, stworzonej w latach 20. XX wieku, jest popularnym w środowisku HR-owym i stosunkowo łatwym sposobem rozpoznawania stylów zachowań u ludzi. 

 

Typ osobowości a praca

 

Ocenianie pracowników za pomocą testów osobowości, które mają określić, czy dana osoba ma predyspozycje do pracy na danym stanowisku, może wydawać się kontrowersyjne, ale wygląda na to, że działa.

 

I tak okazuje się, że ekstrawertycy potrafią efektywnie pracować pod presją czasu, neurotycy nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych, a ludzie sumienni świetnie zarządzają swoim czasem pracy. Dzięki tej wiedzy o różnych typach osobowości, można łatwiej ocenić, jakie zadania przydzielać pracownikom, aby mogli je wykonać jak najbardziej efektywnie. 

 

Zobacz też: Inteligencja emocjonalna — czym jest i jak ją rozwijać? [Cechy]

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, możesz to zrobić na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: typy osobowosci
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły