Moje konto
ZUS DRA cz. II — jak wypełnić druk? [2022]

ZUS DRA cz. II — jak wypełnić druk? [2022]

Tutaj dowiesz się, do czego służy druk ZUS DRA cz. II. Zobaczysz również, jak poprawnie wypełnić pola druku ZUS DRA cz. II na 2022 rok.

ZUS DRA cz. II to formularz do wypełnienia dla osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą na mniejszą skalę i korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne, czyli opłaca składki wyłącznie za siebie. 

 

Jeśli nie wiesz, jak wypełnić druk ZUS DRA cz. II albo masz jakieś wątpliwości, co powinno się znaleźć w konkretnych polach, przeczytaj ten przewodnik.

 

Dowiesz się:

 

 • do czego służy druk ZUS DRA cz. II
 • jak wypełnić druk ZUS DRA cz. II
 • kiedy wysyła się druk ZUS DRA cz. II.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

ZUS DRA cz.II
ZUS DRA cz.II

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. ZUS DRA cz. II — co musisz wiedzieć?

 

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i opłaca składki wyłącznie za siebie, musi złożyć druk ZUS DRA cz. II raz w roku — w styczniu. W kolejnych miesiącach nie trzeba tego powtarzać.

 

Uwaga: W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, od stycznia 2022 przedsiębiorcy mają obowiązek składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc, nawet jeśli ich deklaracje rozliczeniowe DRA z miesiąca na miesiąc będą takie same.

 

Chcesz skorzystać z małego ZUS plus? Jesteś zobowiązany do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA cz. II. 

 

Formularz ZUS DRA cz. II można przesłać:

 

 • za pomocą programu Płatnik
 • przy użyciu platformy PUE ZUS
 • listem poleconym do ZUS
 • złożyć osobiście w ZUS.

 

Zobacz też: ZUS ZUA — co to jest? Jak wypełnić ten druk online? [Wzór]

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. ZUS DRA cz. II — jak wypełnić (krok po kroku)?

 

Oto jak wypełnić wszystkie części i pola druku ZUS DRA cz.II. 

 

I DANE ORGANIZACYJNE

 

W polu 01 — wpisz identyfikator deklaracji, która oznacza liczbę porządkową deklaracji ZUS DRA składanej w danym miesiącu. W Twoim przypadku będzie to więc „01”.

 

Pole 02 — wpisz rok, na który ustalasz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku będzie to 2022 (podstawę ustala się za styczeń 2022 r.)

 

Pole 03, 04 i 05 — nie wypełniaj.


ZUS DRA cz. II

 

II DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

 

W polu 01 — wpisz NIP (numer identyfikacji podatkowej)

 

W polu 02 — wpisz numer REGON (9 lub 14 cyfr)

 

Pole 03 – wpisz swój PESEL 

 

Pola 04 i 05 — wypełniasz wyłącznie, jeśli nie masz nadanych numerów NIP, REGON lub PESEL: 

 

 • w polu 04 — wybierz rodzaj dokumentu (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej)
 • w polu 05 — wpisz serię i numer dowodu osobistego albo paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

 

Pole 06 — wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek 

 

Pole 07 — wpisz swoje nazwisko (jeśli masz podwójne nazwisko, jego człony oddziel kreską)

 

Pole 08 — wpisz swoje pierwsze imię

 

Pole 09 — wpisz swoją datę urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok)


ZUS DRA cz.II jak wypełnić

 

III PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

 

W tej części musisz podać kwotę Twojego przychodu i dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok oraz podstawę wymiaru składek, którą jako płatnik ustalasz na dany rok.

 

Pole 01 — wpisz kwotę przychodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy

 

Pole 02 — wpisz kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Pole 03 — wpisz kwotę dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Kwota ta to suma kwoty dochodu z części IV: pól 02, 04, 06

 

* Tutaj dowiesz się więcej na temat ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 


ZUS DRA cz.II wzór

 

IV FORMA OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCA W UBIEGŁYM ROKU KALENDARZOWYM ORAZ PRZYCHÓD I DOCHÓD

 

W tej części podajesz kwotę Twojego przychodu i dochodu zgodnie z formą opodatkowania obowiązującą Cię w ubiegłym roku kalendarzowym.

 

Pola 01 i 02 wypełniasz, jeśli korzystasz z karty podatkowej:

 

 • Pole 01 — wpisz kwotę przychodu z karty podatkowej za ubiegły rok kalendarzowy 
 • Pole 02 — wpisz kwotę dochodu z karty podatkowej

 

Pole 03 — wpisz kwotę przychodu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły

rok kalendarzowy

 

Pole 04 — wpisz kwotę dochodu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

 

Pola 05 i 06 wypełniasz, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych:

 

 • Pole 05 — wpisz kwotę przychodu z opodatkowania na zasadach ogólnych za ubiegły rok kalendarzowy
 • Pole 06 — wpisz kwotę dochodu z opodatkowania na zasadach ogólnych. W naszym przykładzie nie wypełniamy


ZUS DRA 2

V OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

 

Pole 01 — wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok)

 

Pole 02 — złóż swój podpis pod oświadczeniem (podpis może też złożyć za Ciebie osoba, którą do tego upoważnisz)

 

Pole 03 — przystaw swoją pieczątkę (jeśli ją masz)


 zus dra cz ii jak wypełnić 2022

VI ADNOTACJE ZUS

 

Tego bloku w druku ZUS DRA cz.II nie wypełniasz. Jest to miejsce na ewentualne adnotacje ZUS. 


ZUS DRA

 

Zobacz też: Składki ZUS 2021 — wysokość i najważniejsze informacje

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swój komentarz na forum poniżej.

Oceń mój artykuł: zus dra cz ii
Średnia: 3.33 (6 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły