Moje konto
Składki ZUS 2021 - wysokość i najważniejsze informacje

Składki ZUS 2021 - wysokość i najważniejsze informacje

Tutaj dowiesz się, czym są składki ZUS i kto je opłaca, jaka jest wysokość składek ZUS w 2021 roku i jakie ulgi przysługują przedsiębiorcom.

Wiele osób wzdryga się na samą myśl o składkach ZUS.

 

Niektórzy z nas nie mają pojęcia, jakiego rodzaju składki opłacają. Inni denerwują się, że państwo odbiera im dużą część pensji.

 

Warto więc sprawdzić, jakie składki ZUS opłacasz i jaką mają one wysokość. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy też pracownikiem.

 

Dzięki temu będziesz mógł lepiej zarządzać budżetem i wybrać dla siebie najkorzystniejszą formę zatrudnienia.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym są składki ZUS i kto je opłaca
 • jaka jest wysokość składek ZUS w 2021 roku i jakie ulgi przysługują przedsiębiorcom
 • w jakim terminie opłaca się składki ZUS.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Składki ZUS — co to i kto je płaci?

 

Składki ZUS to obowiązkowe i dobrowolne składki płacone częściowo lub w całości przez pracowników oraz przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do składek ZUS zaliczają się:

 

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenia rentowe
 • ubezpieczenie chorobowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na Fundusz Pracy
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Jednak które składki opłaca przedsiębiorca, a które pracownik?

 

Składki ZUS opłacane przez przedsiębiorców:

 

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (te składki nie obowiązują, jeśli przedsiębiorca opłaca składki od preferencyjnej podstawy, tj. od 30% minimalnego wynagrodzenia, i jest to dla niego jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych)

 

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, płaci również składki ZUS na:

 

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • Fundusz Emerytur Pomostowych (jeśli zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku).

 

Składki ZUS opłacane przez pracowników:

 

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne

 

Zastanawiasz się, jaka jest wysokość składek ZUS? Dowiesz się tego w kolejnym rozdziale.

 

Może Cię także zainteresować: Własna działalność gospodarcza — zakładanie firmy krok po kroku

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Wysokość składek ZUS 2021

 

Jak już wspomnieliśmy, składki ZUS należy podzielić na te płacone przez przedsiębiorców i pracowników.

 

Składki ZUS przedsiębiorcy (własna działalność gospodarcza)

 

Wysokość składek przedsiębiorcy zależy od zadeklarowanej podstawy, czyli kwoty, od której obliczany jest odpowiedni procent składki. Minimalna podstawa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. minimalna podstawa wymiaru składki wynosi 3155,40 zł.

 

Wyjątkiem jest ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku podstawę wymiaru również stanowi kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2021 roku jest to 4242,38 zł.

 

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość składek ZUS płaconych przez przedsiębiorców wynosi:

 

 • ubezpieczenie emerytalne — 19,52%
 • ubezpieczenie rentowe — 8%
 • ubezpieczenie wypadkowe — od 0,67 do 3,33%
 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) — 2,45%
 • ubezpieczenie zdrowotne — 9%
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy — 2,45%

 

Przykład:

 

Podstawa wymiaru składek: 3155,40 zł (4242,38 zł dla ubezpieczenia zdrowotnego)

 

Ubezpieczenie emerytalne: 615,93 zł 

Ubezpieczenie rentowe: 252,43 zł

Ubezpieczenie wypadkowe: 52,70 zł

Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 77,31 zł

FP i FS: 77,31 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 381,81 zł

 

Suma miesięcznych składek ZUS: 1457,49 zł (1380,18 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

 

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mogą korzystać z różnego rodzaju ulg. 

 

W przypadku „Ulgi na Start” są oni zwolnieni przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Przedsiębiorcy mogą się również zdecydować na składki od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące od rozpoczęcia działalności. Wówczas będą opłacać składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku to 840 zł).

 

Do najmniejszych przedsiębiorców skierowany jest z kolei „Mały ZUS Plus”. W tym przypadku składki są proporcjonalne do dochodu, a podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Z programu „Mały ZUS Plus” mogą skorzystać osoby, których przychód w 2020 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok nie przekroczył 120 tys. zł.

 

Składki ZUS pracownika

 

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca również część ich składek ZUS. Ich wysokość jest zależna od wynagrodzenia zatrudnionego. Składki opłacane częściowo lub w całości za pracownika:

 

 • ubezpieczenie emerytalne — 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe — 6,50%
 • ubezpieczenie wypadkowe — od 0,67 do 3,33%
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy — 2,45%
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — 0,10%

 

Z kolei wysokość składek ZUS opłacanych przez pracowników to:

 

 • ubezpieczenie emerytalne — 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe — 1,50%
 • ubezpieczenie zdrowotne — 9%
 • ubezpieczenie chorobowe — 2,45%

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

 

Kiedy należy opłacić składki ZUS?

 

Składki opłaca się w tym samym terminie, w jakim składa się deklarację rozliczeniową:

 

 • do 10. dnia następnego miesiąca — jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie
 • do 15. dnia następnego miesiąca — jeśli opłacasz składki za siebie oraz za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników
 • do 15. dnia następnego miesiąca — jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i opłacasz składki wyłącznie za siebie (spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom).

 

Jeżeli dni te przypadają w sobotę, niedzielę lub święto, to ostatnim dniem terminu opłacenia składek i przekazania dokumentów jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz pytania lub własne obserwacje? Zachęcamy do komentowania artykułu poniżej.

Oceń mój artykuł: skladki zus
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły