Moje konto
Praca w Straży Granicznej - nabór, wymagania i obowiązki (+ Zarobki)

Praca w Straży Granicznej - nabór, wymagania i obowiązki (+ Zarobki)

W ostatnich latach nabory do pracy w Straży Granicznej przyciągają coraz więcej chętnych.

 

Przedstawiciele pograniczników twierdzą, że jest to przede wszystkim efekt… sukcesu serialu „Wataha”.

 

Wielu kandydatów twierdzi, że po obejrzeniu serii o kapitanie Rebrowie i Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, poczuło powołanie do służby w Straży.

 

Czy rzeczywiście praca ta polega na ekscytującej walce z nielegalnym przerzutem imigrantów, alkoholu, a nawet materiałów radioaktywnych?

 

Z tego artykułu dowiesz się, czy warto rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady i dołączyć do watahy.

 

Szukasz pracy i chcesz stworzyć CV oraz list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia, praktyczne wskazówki oraz przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

straż graniczna praca

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

Stwórz CV teraz

 

Z artykułu dowiesz się:

 

 • jak wygląda nabór do polskiej Straży Granicznej i gdzie szukać ofert pracy
 • ile zarabia strażnik graniczny
 • jakie obowiązki mają pracownicy Straży Granicznej i czym zajmują się na co dzień.

 

1

Straż Graniczna — nabór, zasady rekrutacji i wymagania

 

Rekrutacja do pracy w Straży Granicznej odbywa się na ściśle określonych zasadach.

 

Ofert pracy nie musisz szukać np. w portalach z ogłoszeniami — wystarczy śledzić kalendarz naborów do służby.

 

Przykładowo, w 2019 roku nabory do pracy w Straży Granicznej przewidziane są na luty, czerwiec i październik.

 

 

Tutaj znajdziesz informacje o aktualnie otwartych naborach do poszczególnych jednostek Straży Granicznej:

 

 

Zbiorczą listę wolnych etatów dla funkcjonariuszy SG znajdziesz tutaj.

 

Straż Graniczna — rekrutacja. Jakie wymagania musisz spełnić?

 

Podstawowe warunki, jakie musi spełniać kandydat na pracownika Straży Granicznej, to:

 

 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe potwierdzona zaświadczeniem
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby
 • gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie
 • zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych)
 • poddanie się procedurze kwalifikacyjnej i zdanie egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia SG.

 

Procedura kwalifikacyjna do Straży Granicznej jest podzielona na 2 etapy.

 

Rekrutacja do Straży Granicznej — etap I. Na czym polega?

 

1. Złożenie podania o przyjęcie do służby.

 

Podanie składa się do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Należy do niego dołączyć m.in. kwestionariusz osobowy, dwie fotografie, kopię dowodu osobistego, kopię książeczki wojskowej, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz zaświadczenie o niekaralności (pełną listę dokumentów znajdziesz tutaj).

 

2. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna.

 

Komisja ocenia m.in. umiejętność autoprezentacji, nawiązywania kontaktu i elokwencji. Poznaje także zainteresowania kandydata, wiedzę o Straży Granicznej i motywację do pracy. Zastanawiasz się jakie pytania możesz usłyszeć? Zajrzyj do naszego poradnika: Pytania rekrutacyjne na rozmowie o pracę i najlepsze odpowiedzi (przykłady).

 

3. Weryfikacja danych kandydata.

 

Sprawdzenie ewidencji, rejestrów i kartotek pod kątem prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

 

4. Testy psychologiczne.

 

Określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata.

 

5. Badanie psychofizjologiczne.

 

Kandydat zostaje podłączony do wariografu i odpowiada na wiele pytań. Prowadzący badanie ocenia, na podstawie zmian fizjologicznych w organizmie, czy mówi prawdę.

 

6. Postępowanie sprawdzające.

 

Postępowanie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową w stosunku do kandydata.

 

7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.

 

Werdykt wydaje komisja lekarska.

 

Pozytywna ocena w etapie I skutkuje dopuszczeniem do II etapu rekrutacji do pracy w Straży Granicznej.

 

Więcej szczegółów o wymaganiach w I etapie naboru znajdziesz tutaj.

 

Rekrutacja do Straży Granicznej — etap II. Na czym polega?

 

1. Testy pisemne.

 

Test z zakresu wiedzy ogólnej, znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego). Przykładowe testy z poprzednich lat znajdziesz tutaj.

 

2. Test sprawności fizycznej.

 

Zasady przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz tabele norm sprawnościowych znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że wcześniej musisz we własnym zakresie uzyskać „Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”. Nie może ono być wydane wcześniej niż 30 dni przed testem. Z opinii lekarskiej musi jasno wynikać, że „brak jest przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”.

 

3. Finalna rozmowa kwalifikacyjna.

 

W skrócie, aby mieć szansę na zatrudnienie w Straży Granicznej, należy otrzymać pozytywną ocenę w I etapie rekrutacji, co najmniej 12 punktów w II etapie oraz uzyskać orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby.

 

Więcej szczegółów o wymaganiach w II etapie naboru znajdziesz tutaj.

 

Po pozytywnym przejściu poszczególnych etapów, nowy funkcjonariusz (kursant) wyjeżdża na 3,5-miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę w macierzystej jednostce, a na koniec na 3,5-miesięczne szkolenie podoficerskie.

 

Interesuje Cię inne stanowiska w służbie cywilnej? Zajrzyj do naszego artykułu: Praca w służbie cywilnej — gdzie szukać ofert + 10 porad jak ją zdobyć.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2

Straż Graniczna — zarobki. Na jaką pensję możesz liczyć?

 

Ile zarabia Straż Graniczna?

 

Niestety pomimo wymagającego procesu rekrutacyjnego, zarobki w Straży Granicznej nie powalają.

 

Podczas szkolenia przygotowawczego kursant otrzymuje ok. 2000 zł netto, natomiast po podjęciu służby może liczyć na pensję w granicach 2500 zł netto.

 

Według danych serwisu Wynagrodzenia.pl z lutego 2018 roku, mediana wynagrodzeń w Straży Granicznej wynosi 5165 zł brutto (oznacza to, że 50% strażników granicznych zarabia mniej, a 50% — więcej).

 

25% najlepiej zarabiających pracowników Straży Granicznej może liczyć na pensje powyżej 5885 zł brutto.

 

Jednak aż 25% strażników zarabia poniżej 3855 zł brutto.

 

W najbliższym czasie zarobki w Straży Granicznej powinny rosnąć. Dlaczego?

 

W 2018 r. związki zawodowe służb mundurowych wynegocjowały z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podwyżki dla strażników w wysokości ok. 655 zł brutto miesięcznie.

 

Chcesz wynegocjować jak najwyższą pensję? Zajrzyj do naszego poradnika: Rozmowa kwalifikacyjna — pytanie o zarobki. Jak wynegocjować wyższą pensję?

 

3

Obowiązki Straży Granicznej. Jak wygląda praca strażnika granicznego?

 

Straż Graniczna jest organem ścigania, która zajmuje się ochroną granicy państwowej na lądzie, morzu i częściowo w powietrzu, kontrolą ruchu granicznego oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

 

Formacja ta podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Do ustawowych obowiązków Straży Granicznej należy m.in.:

 

 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce
 • zwalczanie przestępczości związanej z nielegalną migracją
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz)
 • osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie
 • nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach
 • zapobieganie transportowaniu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych (bez zezwolenia)
 • zapobieganie przemieszczaniu przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (bez zezwolenia).

 

Straż Graniczna ma na wyposażeniu różne rodzaje broni (np. karabiny maszynowe, materiały wybuchowe i siatki obezwładniające), a także skutery śnieżne, pojazdy z termowizorami i noktowizorami, okręty patrolowe, poduszkowce, helikoptery oraz samoloty.

 

Straż Graniczna odgrywa szczególnie ważną rolę na wschodniej granicy Polski, ponieważ jest to jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

 

Polska traktuje to wyzwanie bardzo poważnie. Jak zdradza w rozmowie z NaTemat Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, tamtejszych funkcjonariuszy szkolą... indiańscy tropiciele z amerykańskich służb granicznych.

 

Oczywiście w filmach akcja zazwyczaj toczy się szybko i nie ma pokazanych długich i żmudnych wysiłków, które zmierzają do szczęśliwego i dynamicznego zakończenia tych działań sukcesem. W służbie „w realu” nie zawsze jest tak ciekawie jak w filmie. 90 proc. pracy to przeważnie ta żmudna — ale wiem, że sukces akcji wynagradza funkcjonariuszom długie, czasami nudne, a na pewno męczące godziny obserwacji, godziny spędzone na pracy nad dokumentami — opowiada starszy chorąży Anna Michalska o codzienności strażnika granicznego.

 

A co o pracy polskiej Straży Granicznej mówią statystyki?

 

W 2018 r. polscy funkcjonariusze odprawili, na kierunku do i z Polski, aż 52,3 mln osób (w tym 36 mln cudzoziemców).

 

Na tzw. zielonej granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą zatrzymano 285 osób, które przekroczyły ją nielegalnie.

 

W sumie do Polski nie wpuszczono 77,2 tys. cudzoziemców (aż 48,8 tys. na granicy z Ukrainą).

 

Funkcjonariusze odnotowali m.in. 1222 sfałszowane wizy, 134 fałszywe dowody osobiste i 86 fałszywych paszportów.

 

Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami najwięcej było obywateli Ukrainy (1138), Rosji (145), Białorusi (52), Syrii (47), Iranu (40), Wietnamu (22) i Chin (22).

 

Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w Straży Granicznej od środka? Obejrzyj poniższy materiał kanału „Do Roboty” na YouTube.

 

 

 

Bronić kraju możesz również podejmując pracę w wojsku. Wśród wielu dokumentów niezbędnych w rekrutacji potrzeny Ci będzie np. życiorys do wojska

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Praca w Straży Granicznej działa na Twoją wyobraźnię? A może masz już własne doświadczenia związane ze służbą w SG? Podziel się swoją historią w komentarzu poniżej.

Oceń mój artykuł: straz graniczna praca zarobki nabor
Średnia: 4.05 (154 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły