Moje konto
Ile może dorobić emeryt w 2022 roku? [Aktualne kwoty]

Ile może dorobić emeryt w 2022 roku? [Aktualne kwoty]

Sprawdź, ile może dorobić emeryt i jak ta kwota zmienia się co kwartał. Zobacz, w jakich przypadkach emerytura lub renta może być zawieszona.

Emerytura to byłby wspaniały czas, gdyby nie… pieniądze, których najczęściej brakuje starszym ludziom. 

 

Emeryt może oczywiście dorabiać sobie do emerytury, ale jeśli nie przekroczył jeszcze wieku emerytalnego, musi liczyć się z pewnymi limitami.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • ile może dorobić emeryt w 2022 roku
 • ile może dorobić emeryt policyjny
 • ile może dorobić emeryt mundurowy.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Ile może dorobić emeryt w 2022 roku?

 

Limity zarobków dotyczą tylko tych emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet wynosi on 60 lat a dla mężczyzn 65). Powyżej tego wieku można dorabiać bez żadnych ograniczeń.

 

Ile może dorobić emeryt (jeśli nie osiągnął wieku emerytalnego)? 

 

Na emeryturze można zarabiać dodatkowe pieniądze, pod warunkiem, że kwota zarobków nie przekracza:

 

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 

lub 

 

 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 

Dlaczego podajemy dwie kwoty, których nie może przekroczyć emeryt? Dlatego, że w przypadku przekroczenia pierwszej, emerytura lub renta zostaje pomniejszona, a w przypadku tej drugiej — zawieszona. 

 

Oto co mówią na ten temat przepisy prawa (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych): 

 

 • Art. 104 ust. 7: Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 • Art. 104 ust. 8: W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia [...]

 

Warto wiedzieć, że kwoty, o których tu mowa, zmieniają się co kwartał. Ich wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Możesz to sprawdzić tutaj.

 

Zobacz też: Praca dla emeryta — jak zdobyć, gdzie szukać ofert (także pracy z domu)

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Ile może dorobić emeryt mundurowy?

 

Jak wiadomo, pracownicy mundurowi odchodzą na emeryturę wcześniej, niż pozostali. W niektórych przypadkach policjant może zostać emerytem nawet już po 15 latach pracy. Czy może wtedy dorabiać?

 

Tak, ale mundurowi, którzy osiągają przychody w kwocie przekraczającej

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będą mieli zmniejszoną emeryturę o 25% jej wysokości.

 

Mówi o tym Art. 41. 1. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Natomiast jeśli mundurowy zarobi na emeryturze więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale mniej niż 130%, musi się liczyć ze zmniejszeniem swojego świadczenia emerytalnego o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury.

 

Warto również wiedzieć, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w:

 

 • Policji
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Straży Granicznej
 • Straży Marszałkowskiej
 • Służbie Ochrony Państwa
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Służbie Celno-Skarbowej 
 • Służbie Więziennej 

 

albo 

 

 • powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.

 

Zobacz też: Brutto netto — kalkulator. Jak wyliczyć wynagrodzenie na rękę?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Jeśli chcesz skomentować artykuł, dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej. 

Oceń mój artykuł: ile moze dorobic emeryt
Średnia: 4.22 (9 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły