Moje konto
Assessment center - co to? Zadania na stanowisko kierownicze

Assessment center - co to? Zadania na stanowisko kierownicze

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Jednak często bywa mylące.

 

Prawdopodobnie zdarzyło Ci się kiedyś poznać osobę, która w pierwszej chwili zrobiła na Tobie bardzo dobre wrażenie, ale z czasem coraz bardziej Cię irytowała.

 

Pracodawcy muszą mierzyć się z takimi sytuacjami cały czas.

 

Podczas zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej mają niewiele czasu, aby dobrze poznać kandydata.

 

Zatrudnienie prawie zupełnie obcej osoby wiąże się z dużym ryzykiem i czasami kończy stratą czasu oraz pieniędzy.

 

Właśnie dlatego pracodawcy zaczęli stosować tzw. assessment center.

 

Dzięki niemu rekruter może lepiej poznać kandydata, obserwować jak pracuje i radzi sobie w zespole.

 

Z tego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega assessment center, jakie zadania czekają na Ciebie podczas takiej sesji i jak się do niej przygotować, aby zrobić dobre wrażenie na pracodawcy.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • co to jest assessment center i jakie są jego zalety
 • jakie przykładowe zadania będziesz musiał rozwiązać podczas sesji
 • jak przygotować się do assessment center, aby dobrze wypaść i dostać pracę

 

Chcesz od razu przygotować się do rozmowy o pracę? Skorzystaj z naszego narzędzia, by nie dać się rekruterowi zaskoczyć żadnym pytaniem.

 

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Nie sam — my Cię przygotujemy. Poznasz najtrudniejsze pytania rekruterów i nauczysz się na nie odpowiadać lepiej niż inni kandydaci.

Przećwicz rozmowę

 

1

Assessment center - co to jest i jakie są jego zalety?

 

W skrócie assessment center (nazywany też ośrodkiem oceny lub centrum oceny, a po angielsku assessment centre) to po prostu wieloetapowy proces oceny Twoich umiejętności.

 

Nie jest to jednak zwyczajna rozmowa kwalifikacyjna. Podczas tzw. sesji assessment center musisz zmierzyć się z konkretnymi zadaniami. Jest to rodzaj symulacji Twojej przyszłej pracy.

 

Podczas AC obserwuje Cię kilku wyszkolonych “sędziów” (tzw. asesorów), którzy sprawdzają, jak radzisz sobie z konkretnymi ćwiczeniami. W ten sposób oceniane są zarówno Twoje specjalistyczne umiejętności, jak również kompetencje miękkie (np. praca w grupie).

 

Assessment center może obejmować zadania indywidualne oraz ćwiczenia w grupie, także w obcym języku.

 

Zalety assessment center - dlaczego jest to najskuteczniejsza metoda rekrutacji?

 

 1. Kandydat jest obserwowany w praktyce. Rekruter nie musi opierać się tylko na CV i wierze w słowa przyszłego pracownika. Ocena bazuje na sposobie realizacji konkretnych zadań, z którymi kandydat zmierzy się na nowym stanowisku.

 

 1. Rekruter może ocenić poziom kompetencji miękkich. Podczas zwyczajnej rozmowy rekrutacyjnej ciężko sprawdzić, jak kandydat poradzi sobie z realizacją zadań pod presją czasu lub w pracy grupowej. Assessment center to doskonały sposób na ocenę umiejętności miękkich.

 

 1. Ocena jest bardziej wiarygodna i obiektywna. Kandydat jest sprawdzany na podstawie różnych kryteriów i podczas wykonywania wielu zadań. Jego pracę ocenia kilku obserwatorów. Dzięki temu wynik rekrutacji nie jest uzależniony od subiektywnej opinii jednej osoby.

 

 1. Kandydat może “zmierzyć” się ze swoimi konkurentami. Podczas sesji AC często zdarza się, że przy zadaniach pracują wspólnie osoby ubiegające się o to samo stanowisko. W ten sposób rekruter może łatwiej porównać kandydatów.

 

 1. Assessment center ogranicza ryzyko przy rekrutacji na kierownicze stanowiska. Dobór pracowników na wyższe stanowiska wiąże się z większym ryzykiem i kosztami. Bardziej rozbudowany proces rekrutacji zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki.

 

 1. Pracownik może “namacalnie” poznać warunki przyszłej pracy. Assessment center daje również możliwość “przetestowania” pracodawcy. Podczas sesji kandydat może sprawdzić, czy odpowiadają mu przyszłe obowiązki oraz atmosfera w firmie.

 

Już wiesz, na czym polega assessment center i dlaczego pracodawcy stosują tę metodę. Jeśli czeka Cię sesja AC, musisz odpowiednio się przygotować...

 

W kolejnym paragrafie dowiesz się, jakie przykładowe zadania mogą czekać na Ciebie podczas assessment center.

 

Przygotowujesz się również do normalnej rozmowy kwalifikacyjnej? Sprawdź, jakich pytań możesz się spodziewać i jak na nie odpowiadać: “Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i najlepsze odpowiedzi. Przykłady” (czytaj)

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2

Assessment center - przykładowe zadania. Co sprawdzają?

 

Jeśli czeka Cię sesja assessment center, musisz być odpowiednio przygotowany.

 

Poniżej zobaczysz przykłady najpopularniejszych zadań - indywidualnych i grupowych, z którymi będziesz musiał się zmierzyć.

 

Dowiesz się także, jakie kompetencje sprawdzają poszczególne ćwiczenia.

 

1. Koszyk zadań (tzw. In-basket lub In-tray)

 

W tym ćwiczeniu przejmujesz funkcję osoby na stanowisku kierowniczym. Musisz zapoznać się z opisem firmy oraz szeregiem dokumentów (maile, notatki, raporty etc.), a następnie rozwiązać pojawiające się problemy, podjąć kluczowe decyzje, nakreślić plan działania.

 

Zazwyczaj otrzymasz bardzo mało czasu na podjęcie odpowiednich decyzji. Koszyk zadań przeważnie trwa 1-2 godziny.

 

Zdarzają się również wersje skrócone, np. 20-minutowe.

 

Koszyk zadań sprawdza:

 

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność w działaniu
 • sprawność w podejmowaniu decyzji
 • organizację pracy
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • umiejętność delegowania zadań

 

2. Case study

 

W czasie tego zadania na assessment center zostaniesz poproszony o znalezienie rozwiązania dla konkretnego problemu w firmie i zaprezentowania go - zazwyczaj w formie prezentacji.

 

Większość firm stawia przed kandydatem realny problem do rozwiązania - taki, który miał już miejsce, z którym firma aktualnie się zmaga, lub który mógłby potencjalnie zaistnieć w danym dziale.

 

Takie zadania pozwalają na sprawdzenie tzw. umiejętności twardych. Niektóre firmy stawiają przed kandydatami zadania sprawdzające również kompetencje miękkie, tak aby szansę mieli kandydaci z różnych branż.

 

Case study sprawdza:

 

 • umiejętność analizy
 • zdolność podejmowania właściwych decyzji
 • kreatywność
 • specjalistyczną wiedzę oraz umiejętność jej zastosowania
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • przydatność do pracy na danym stanowisku

 

3. Prezentacja

 

W tym zadaniu musisz przygotować prezentację na podstawie otrzymanych materiałów, a następnie wygłosić ją przed asesorami.

 

Czasem jest to prezentacja dotycząca problemu opracowywanego w ramach case study. Wtedy Twoim zadaniem będzie przekonujące przedstawienie proponowanych rozwiązań. Prezentacja może też sprawdzać Twoją wiedzę z konkretnej dziedziny biznesu.

 

Największym wyzwaniem w czasie prezentacji na assessment center jest mocno ograniczony czas. Z reguły otrzymujesz do opracowania obszerne materiały, a limit czasu nie pozwala ich nawet dokładnie przeczytać. Twój sukces zależy od odpowiedniego przygotowania.

 

Prezentacja sprawdza:

 

 • kreatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • orientację biznesową
 • wiedzę z danego obszaru
 • umiejętność sprawnej komunikacji w języku ojczystym lub obcym
 • zdolność do czytelnego formułowania myśli
 • umiejętność ustosunkowania się do pytań słuchaczy
 • zdolność przekonywania

 

4. Rozmowa oparta o kompetencje

 

Rozmowa oparta o kompetencje to specjalny rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na której pytania dotyczą zachowań uczestnika w konkretnych sytuacjach, mających miejsce w przeszłości.

 

Przykład: "Proszę opisać sytuację, w której musiał Pan rozwiązać konflikt w zespole. Czego dotyczył oraz jakie działania Pan podjął?".

 

W zależności od firmy i wybranego stanowiska, asesorzy będą poszukiwać u kandydata innych cech i umiejętności.

 

W przypadku rozmowy opartej o kompetencje, często najbardziej oczywista odpowiedź wcale nie jest najlepsza. Pracodawca może poszukiwać osoby, która na przykład stara się pracować w grupie, zamiast samodzielnie rozwiązywać problem.

 

Rozmowa sprawdza:

 

 • umiejętności miękkie
 • cechy wymagane na danym stanowisku
 • dopasowanie kandydata do zespołu

 

5. Dyskusja grupowa

 

Dyskusja zazwyczaj dotyczy rozwiązania problemu i wypracowania strategii działania.

 

Podczas dyskusji każdy z asesorów ma za zadanie obserwować danego kandydata i jego zachowania oraz poszukiwać określonych przez pracodawcę cech.

 

Przebieg dyskusji jest całkowicie nieprzewidywalny. Uczestników jest zazwyczaj od 5 do 8. Przeważnie każdy z kandydatów aplikuje na to samo stanowisko i każdy chce wypaść jak najlepiej.

 

Pamiętaj, jeśli będziesz udawać kogoś kim nie jesteś, szybko zostanie to wychwycone w innym ćwiczeniu, sprawdzającym tę samą kompetencję.

 

Dyskusja grupowa może się odbywać z przypisaniem konkretnych ról lub bez nich. W pierwszym przypadku każdy z dyskutantów ma własny cel, który powinien osiągnąć. W drugim rodzaju dyskusji zazwyczaj chodzi o to, aby grupa szybko podjęła wspólną decyzję.

 

Ćwiczenie sprawdza:

 

 • zdolność przekonywania do własnych pomysłów
 • umiejętność poszukiwania kompromisu
 • inicjatywę
 • zaangażowanie
 • zdolności przywódcze
 • umiejętność wywierania wpływu na innych

 

6. Spotkanie “jeden na jeden”

 

W tej symulacji kandydat jest postawiony w konkretnej roli zawodowej (np. na stanowisku przedstawiciela handlowego) i musi przeprowadzić rozmowę z podstawionym “aktorem”.

 

Zazwyczaj Twój rozmówca odgrywa rolę klienta, partnera biznesowego, współpracownika, podwładnego lub przełożonego.

 

Podczas takiej rozmowy z jednej strony musisz osiągnąć założony cel, z drugiej zaprezentować wysoki poziom kompetencji miękkich.

 

Spotkanie sprawdza:

 

 • poziom umiejętności miękkich
 • odporność na stres
 • zdolność przekonywania
 • umiejętność poszukiwania kompromisu

 

To tylko przykładowe zadania, z którymi możesz się zmierzyć na assessment center. Podczas sesji mogą również czekać na Ciebie różnego rodzaju testy - kompetencyjne i psychologiczne.

 

W ramach testów kompetencyjnych możesz otrzymać opis hipotetycznych sytuacji zawodowych i proponowanych rozwiązań do wyboru.

 

Z kolei testy psychologiczne obejmują te badające zdolności (np. testy inteligencji, twórczego myślenia, czy też zadania matematyczne) oraz osobowość (np. testy temperamentu lub procesów poznawczych).

 

Zastanawiasz się, jak poradzić sobie ze stresem przed i podczas assessment center? 11 skutecznych sposobów na opanowanie nerwów znajdziesz w artykule: "Jak radzić sobie ze stresem: 11 sposobów na stres w pracy i na co dzień" (czytaj)

 

3

Assessment center - jak się przygotować, aby dobrze wypaść?

 

Przed sesją przede wszystkim jeszcze raz dokładnie przeanalizuj ofertę pracy.

 

Sprawdź, jakie wymagania pracodawca stawia na pierwszym miejscu (chodzi zarówno o kompetencje twarde jak i miękkie).

 

W zadaniach na assessment center to właśnie na te elementy będzie położony największy nacisk.

 

Nie szukaj konkretnych rozwiązań zadań w internecie i nie ucz się ich “na pamięć”. Takie działanie nie ma większego sensu, ponieważ ćwiczenia AC zazwyczaj są dopasowane do branży, firmy i stanowiska.

 

Czas na “uczenie” się zadań lepiej poświęcić na… odpoczynek. Przed sesją dobrze się wyśpij, zrelaksuj, pij dużo wody. Zarywanie nocy i wypicie z rana trzech kaw to bardzo zły pomysł.

 

Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Jeśli będziesz chciał zademonstrować kompetencje, których tak naprawdę nie posiadasz, asesorzy szybko to wyłapią.

 

Jak się ubrać na sesję assessment center? Ubiór najlepiej dopasować do branży i stanowiska.

 

Jeśli kandydujesz np. na stanowisko w branży prawniczej lub na pozycję kierowniczą, postaw na garnitur. Jeśli interesuje Cię kreatywna posada w marketingu, wystarczą czyste dżinsy i uprasowana koszula oraz ewentualnie marynarka.

 

Wciąż masz wątpliwości, jak ubrać się na spotkanie z pracodawcą? Więcej porad znajdziesz w artykule: “Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną? Jaki wybrać strój? 5 porad” (czytaj)

 

Jeśli chcesz przygotować się również do standardowej rozmowy kwalifikacyjnej, pobierz bezpłatny e-book: "50 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej".

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz dodatkowe pytania odnośnie assessment center? Wpisz je w komentarzu poniżej. Chętnie Ci pomożemy!

Oceń mój artykuł: assessment center
Średnia: 4.13 (128 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły