Moje konto
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (dochodach) - wzór

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (dochodach) - wzór

Tutaj dowiesz się, czym jest zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, a czym zaświadczenie o dochodach i znajdziesz wzór takiego zaświadczenia.

Zostałeś poproszony o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, np. przez bank?

 

A może potrzebujesz zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego?

 

Pamiętaj, że są to dwa różne dokumenty!

 

W tym artykule znajdziesz:

 

 • wyjaśnienie, czym jest zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, a czym zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego
 • wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
 • wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz zaświadczenie o dochodach — co to?

 

Chociaż wiele osób stosuje nazwy tych zaświadczeń zamiennie, to jednak są to dwa różne dokumenty.

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (wynagrodzeniu) to dokument, który pracodawca wystawia pracownikowi. Potwierdza się w nim, że pracownik jest zatrudniony oraz podaje wysokość jego wynagrodzenia. 

 

Zaświadczenie to może być wymagane:

 

 • podczas załatwiania spraw kredytowych
 • w przypadku zakupów z płatnością rozłożoną w ratach
 • jeśli chcesz skorzystać z kursu finansowanego przez UE
 • przy zapisywaniu dziecka do przedszkola lub żłobka
 • przy rozprawie o alimenty
 • do rozprawy rozwodowej.

 

Warto też wiedzieć, że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wydaje się na prośbę pracownika (nie jest wymagany wniosek) i pracodawca ma obowiązek je wystawić (odmowa może być potraktowana jako działanie na szkodę pracownika). Nie ma również limitu wystawianych zaświadczeń — można o nie prosić dowolną liczbę razy.

 

Ile jest ważne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? Zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy. Jest to zależne przede wszystkim od wewnętrznej polityki banku czy też sklepy, w którym dokonujesz zakupu na raty.

 

Z kolei zaświadczenie o wysokości dochodu wystawia urząd skarbowy. Dokument ten potwierdza zadeklarowane przez nas dochody oraz obroty działalności gospodarczej.

 

W tym przypadku, aby otrzymać zaświadczenie o dochodach, wymagany jest formalny wniosek, który składa się do naczelnika urzędu skarbowego. Należy również uiścić opłatę skarbową za wydanie dokumenty.

 

Jak wyglądają te zaświadczenia / wnioski? Dowiesz się tego w dalszej części artykułu.

 

Może Cię także zainteresować: Świadectwo pracy — wzór

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach — wzór

 

Aby zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu było poprawne, powinny się w nim znaleźć:

 

 • pieczęć firmowa
 • miejscowość i data
 • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, adres, PESEL)
 • informacje o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, rodzaj umowy i jej długość)
 • wysokość wynagrodzenia
 • informacje o zajęciu komorniczym oraz o tym, czy pracownik nie przebywa na okresie wypowiedzenia
 • podpis pracodawcy.

 

Jak wygląda to w praktyce? Zobacz przykład poniżej.

 

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu — wzór

 

...

 (pieczątka firmowa)

 ...

 (miejscowość, data)

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 

Niniejszym poświadczam, że Pan/i … zamieszkały/a … nr PESEL … jest zatrudniony/a w … na podstawie … (umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę), zawartej na czas … (określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny) od dnia ... do dnia … na stanowisku … ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto z okresu ostatnich trzech miesięcy w wysokości … (słownie: ...).

 

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie … miesięcznie

od dnia … do dnia … 

 

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

 

...

 (podpis osoby uprawnionej)

 

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu do pobrania i wydruku znajdziesz tutaj.

 

Pamiętaj, że przy ubieganiu się o kredyt, należy skorzystać ze wzoru zaświadczenia przygotowanego przez dany bank. Oto przykłady takich dokumentów:

 

 

Może Cię także zainteresować: Becikowe — komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

 

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach — wzór

 

Jak już wspomnieliśmy, aby otrzymać zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 

 • miejscowość i data
 • dane identyfikujące podatnika (NIP/PESEL, nazwa firmy/imię i nazwisko, adres firmy/zamieszkania)
 • wskazanie organu, do którego składamy wniosek (naczelnik urzędu skarbowego)
 • treść żądania (prośba o wydanie zaświadczenia o dochodach)
 • podpis wnioskodawcy.

 

Zobacz, jak może wyglądać ten wniosek na przykładzie poniżej.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego — wzór

 

...

(miejscowość, data)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach za rok ...

 

...

(Identyfikator podatkowy NIP/PESEL)

...

(nazwa firmy/ imię i nazwisko wnioskodawcy)

...

(siedziba/adres zamieszkania - os. fizyczna)

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

...

(miejscowość)

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o dochodach za … rok. Zaświadczenie będzie przedłożone w (nazwa) … w związku z ubieganiem się o … 

 

(podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki do wniosku:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu do pobrania i wydruku znajdziesz tutaj.

 

Warto też wiedzieć, że wniosek można złożyć także online logując się na stronie epuap.gov.pl (należy wejść w zakładkę „Katalog spraw”, wybrać „Pisma do urzędu”, następnie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, kliknąć „Załatw sprawę” i uzupełnić formularz).

 

Może Cię również zainteresować: Zaświadczenie o niekaralności — jak je uzyskać?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Ubiegasz się o jedno z wymienionych zaświadczeń i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami? Zachęcamy do komentowania artykułu poniżej.

Oceń mój artykuł: zaswiadczenie o dochodach
Średnia: 5 (1 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły