Moje konto
Dane osobowe - co nimi jest, a co nie? (+ definicja RODO)

Dane osobowe - co nimi jest, a co nie? (+ definicja RODO)

Tutaj znajdziesz definicję danych osobowych (także w ujęciu RODO) i wyjaśnienie, jakie informacje zaliczamy do danych osobowych (z przykładami).

Współcześnie, kiedy niemal codziennie udostępniamy w internecie swoje dane osobowe, ich ochrona jest szczególnie ważna.

 

Dlatego powinieneś mieć pełną świadomość, jakie informacje uznajemy za dane osobowe, jakie masz prawa i w jaki sposób jesteś chroniony.

 

W tym artykule znajdziesz:

 

 • definicję danych osobowych (także w ujęciu przepisów RODO)
 • wyjaśnienie, jakie informacje zaliczamy do danych osobowych, a jakie nie (i przykłady danych osobowych)
 • wyjaśnienie, jak chronione są dane osobowe.

 

profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Dane osobowe — co to jest? Definicja

 

Obecna definicja danych osobowych zawarta w unijnym akcie prawnym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest zbieżna z wcześniej obowiązującą w Polsce ustawą (rozporządzenie zastąpiło ją 25 maja 2018 r.).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Jednak jak tę definicję przełożyć na „ludzki” język?

 

Jak wyjaśniają eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, informacje takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, odciski palców, wygląd, czy też pozycja społeczna, będą mogły zostać uznane za dane osobowe dopiero wtedy, kiedy po ich powiązaniu będzie możliwa identyfikacja konkretnej osoby.

 

Z kolei za dane osobowe nie uważa się informacji zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których one dotyczą, nie da się zidentyfikować. Aby dane były naprawdę anonimowe, anonimizacja musi być nieodwracalna.

 

Jakie więc konkretnie informacje mogą być zaliczone do danych osobowych? Przykłady znajdziesz w kolejnym rozdziale.

 

Może Cię także zainteresować: Dane osobowe w CV — jak je wpisać?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Dane osobowe — co do nich zaliczamy?

 

Jak już wspomnieliśmy, o danych osobowych mówimy wtedy, gdy informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Poniżej znajdziesz przykłady takich danych.

 

Dane osobowe — przykłady

 

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail umożliwiający identyfikację jego właściciela (np. zawierający imię i nazwisko)
 • numer telefonu komórkowego lub domowego
 • numer dowodu osobistego
 • PESEL
 • dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym)
 • adres IP
 • identyfikator plików cookie
 • identyfikator reklamowy w telefonie komórkowym
 • dane przechowywane przez szpital lub lekarza, które mogą jednoznacznie wskazywać tożsamość danej osoby

 

Z kolei danymi osobowymi nie będą m.in.: numer KRS, firmowy adres e-mail (np. kontakt@firma.pl), anonimowe dane.

 

Dodatkowo, w RODO wyróżnione są dane osobowe szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Zaliczają się do nich informacje takie jak:

 

 • pochodzenie rasowe lub etniczne
 • poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe
 • przynależność do związków zawodowych
 • dane genetyczne i dane biometryczne używane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
 • dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

Może Cię także zainteresować: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV (klauzula CV) — wzór po RODO

 

3. Jak chronione są dane osobowe?

 

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia RODO, w maju 2018 r. dawna ustawa o ochronie danych osobowych została zastąpiona przez zaktualizowaną Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Ta nowelizacja znacząco zwiększyła kontrolę właściciela nad jego danymi osobowymi — przedsiębiorstwa muszą dokładnie poinformować go o zakresie, w jakim te informacje będą wykorzystywane.

 

Właściciele danych osobowych uzyskali także tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli nakazania usunięcia tych informacji.

 

Ponadto dane muszą być w pełni zabezpieczone — zarówno przed dostępem z zewnątrz (np. w wyniku ataku hakerskiego) oraz od wewnątrz (ograniczenie dostępu tylko dla wybranych pracowników). To na przedsiębiorstwie spoczywa obowiązek zapewnienia, aby: 

 • dane były przetwarzane zgodnie z przepisami
 • dane były zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją
 • do zbioru danych nie miały dostępu osoby postronne.

 

Niezbędne jest również uzyskanie świadomej zgody właściciela danych osobowych na ich wykorzystanie. Właśnie dlatego od pewnego czasu na stronach internetowych musimy akceptować wykorzystanie plików cookies lub po prostu na przetwarzanie naszych danych osobowych.

 

Więcej na ten temat dowiesz się z naszych artykułów: 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz swoje refleksje na temat ochrony danych osobowych w Polsce? Podziel się nimi w komentarzu pod artykułem!

Oceń mój artykuł: dane osobowe
Średnia: 5 (1 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły