Moje konto
Struktura zatrudnienia - co to? Jaka jest struktura w Polsce?

Struktura zatrudnienia - co to? Jaka jest struktura w Polsce?

Tutaj dowiesz się, czym jest struktura zatrudnienia, jakie są jej najważniejsze cechy w różnych ujęciach, a także jaka jest struktura zatrudnienia w Polsce.

Wielu z nas lubi porównywać Polskę do najbardziej rozwiniętych krajów świata. Zastanawiamy się, jak wypadamy na ich tle.

 

Jednym z wyznaczników postępu i zaawansowania gospodarczego państwa jest właśnie struktura zatrudnienia. Jednak ma ona również inne znaczenia i zastosowania.

 

Jakie?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym jest struktura zatrudnienia (w ujęciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym)
 • jakie są najważniejsze cechy struktury zatrudnienia w poszczególnych ujęciach
 • jaka jest struktura zatrudnienia w Polsce i jak wypadamy na tle krajów zachodnich.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Struktura zatrudnienia — co to?

 

Struktura zatrudnienia należy rozpatrywać w dwóch ujęciach — makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym.

 

 • Struktura zatrudnienia w ujęciu makroekonomicznym — jest to podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, który jest zależny od poziomu rozwoju gospodarczego państwa.

 

 • Struktura zatrudnienia w ujęciu mikroekonomicznym — jest to podział zatrudnienia w zakładzie pracy, np. pod względem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji czy też rodzaju wykonywanej pracy.

 

Struktura zatrudnienia w ujęciu makroekonomicznym

 

Państwową gospodarkę najczęściej dzieli się na 3 sektory:

 

 • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 • przemysł i budownictwo
 • usługi.

 

Dodatkowo usługi dzieli się na usługi podstawowe (np. handel, gastronomia, usługi świadczone przez oświatę, wymiar sprawiedliwości czy też instytucje finansowe), oraz usługi specjalistyczne (np. przetwarzanie informacji, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwami).

 

W krajach słabo rozwiniętych zdecydowana większość mieszkańców (nawet 90%) pracuje w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Następnie w przemyśle, a niewielki procent — w usługach.

 

Z kolei w państwach wysoko rozwiniętych procent osób pracujących w rolnictwie oraz przemyśle jest znacznie niższy. Ma to związek z mechanizacją, automatyzacją oraz komputeryzacją. Zdecydowana większość ludności pracuje w usługach, przede wszystkim specjalistycznych — związanych m.in. z handlem, opieką zdrowotną, turystyką czy też finansami.

 

Struktura zatrudnienia w ujęciu makroekonomicznym

 

W tym przypadku mówimy o charakterystyce zatrudnienia w danej jednostce gospodarczej, np. firmie. Podział może dotyczyć miejsca w hierarchii, kwalifikacji, wykształcenia, czy też rodzaju wykonywanej pracy. 

 

Podziału wewnętrznego zatrudnienia można dokonać na podstawie 3 czynników:

 

 • statusu stanowiska
 • szansy awansu zawodowego
 • stabilności zatrudnienia.

 

W firmowej strukturze zatrudnienia najwyżej w hierarchii są osoby z wysokim statusem stanowiska. Jest to zazwyczaj kadra kierownicza odznaczająca się dużym doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, wysokim wynagrodzeniem oraz stabilnością zatrudnienia.

 

Poza tym trzonem firmy są osoby na niższych stanowiskach, które mają małe szanse na awans zawodowy i niższe pensje. Ci pracownicy nie mają gwarancji utrzymania zatrudnienia, a ich sytuacja jest w dużej mierze zależna od sytuacji ekonomicznej.

 

Warto wiedzieć, że na zmiany struktury zatrudnienia i struktury zawodowej mogą wpływać:

 

 • wahania rynkowe i strukturalne w podstawowych sektorach gospodarki państwa
 • zmiany na arenie międzynarodowej (np. nowe dyrektywy, kryzys migracyjny)
 • postęp technologiczny
 • polityka państwa
 • demografia (wiek emerytalny, średnia długość trwania życia, odsetek kobiet i mężczyzn w społeczeństwie).

 

Może Cię również zainteresować: Stosunek pracy — co to? Definicja i przepisy

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Struktura zatrudnienia w Polsce

 

Z danych GUS wynika, że struktura zatrudnienia w Polsce w IV kwartale 2019 r. prezentowała się następująco:

 

 • sektor rolniczy — 9,1% pracujących
 • sektor przemysłowy — 32% pracujących
 • sektor usługowy — 58,2% pracujących

 

Jakie zmiany na rynku pracy przyniosła pandemia koronawirusa? Wydaje się, że na razie niewielkie. W IV kwartale 2020 r. struktura zatrudnienia w Polsce wyglądała tak:

 

 • sektor rolniczy — 9,7% pracujących
 • sektor przemysłowy — 31% pracujących
 • sektor usługowy — 58,8% pracujących

 

Jak te statystyki prezentują się na tle danych historycznych? W 2015 roku w Polsce w rolnictwie pracowało 11,6% osób, w przemyśle 30,3%, a w usługach 57,9%. Cofnijmy się jednak dalej w przeszłość. W 1990 roku, zaraz po rozpoczęciu transformacji, rolnictwem zajmowało się 30,4% pracujących, przemysłem 34%, a usługami 35,6%.

 

Dla porównania, w 2016 r. w Niemczech w rolnictwie pracowało 1,4% osób, w przemyśle — 24,2%, a w usługach — 74,3%. We Francji w tym samym roku było to odpowiednio 2,8%, 20% i 77,2%.

 

Jak widać, w ostatnich 30 latach struktura zatrudnienia w Polsce drastycznie się zmieniła i obecnie zbliżamy się w tej kwestii do najbardziej rozwiniętych Państw świata.

 

Warto też wiedzieć, że zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2021 r. wyniosła 6,5%. To o 1 punkt procentowy więcej niż w lutym 2020 r. (5,5%) — tuż przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

 

Może Cię także zainteresować: Bezrobocie — rodzaje, przyczyny i skutki

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Chcesz się podzielić własnymi obserwacjami na temat struktury zatrudnienia w Polsce? Możesz to zrobić w komentarzu pod artykułem.

Oceń mój artykuł: struktura zatrudnienia
Średnia: 5 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły

Jak znaleźć pracę? 17 porad dla osób, które nie mogą znaleźć pracy

Jak znaleźć pracę? 17 porad dla osób, które nie mogą znaleźć pracy

Często świetni kandydaci i rewelacyjni pracownicy mają problem ze znalezieniem pracy. Zdarza się ofertę pracy otrzymują kandydaci znacznie gorsi od nich. Pokażę Ci 6 powodów, dlaczego tak się dzieje. Czy punkt 2 dotyczy także Ciebie? Przekonaj się, jeśli chcesz wiedzieć jak znaleźć pracę.