Moje konto
Praca na wysokości - definicja (od ilu metrów?) i przepisy BHP

Praca na wysokości - definicja (od ilu metrów?) i przepisy BHP

Praca na wysokości często wiąże się z ryzykiem urazu, a w skrajnych przypadkach — nawet śmierci.

 

Dlatego każdy pracownik powinien dobrze znać swoje prawa, a także obowiązki pracodawcy. Bo to właśnie zatrudniający w największym stopniu odpowiada za bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym jest praca na wysokości i od ilu metrów możemy o niej mówić
 • jakie są wymagania do pracy na wysokości i kto może pracować w ten sposób
 • jakie są najważniejsze zasady BHP podczas pracy na wysokości, a także obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Praca na wysokości — co to jest, od ilu metrów?

 

Zgodnie z 6. rozdziałem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o pracy na wysokości mówimy, gdy praca jest wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi.

 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy powierzchnia:

 

 • jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi
 • jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

W tych dwóch przypadkach nie mówimy o pracy na wysokości, niezależnie od tego, na jakiej wysokości jest ona wykonywana.

 

Czy zatem np. praca na drabinie jest pracą na wysokości? Tak, jeśli jest wykonywana co najmniej 1 metr nad powierzchnią i nie obowiązują dwa wspomniane wyjątki.

 

Pracą na wysokości będą również zajęcia wykonywane co najmniej metr nad powierzchnią na różnego rodzaju rampach, klamrach, rusztowaniach, pomostach, słupach, masztach czy też kominach.

 

Może Cię także zainteresować: Praca sezonowa — jak szukać? Gdzie wyjechać za granicę?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Praca na wysokości — kto może się jej podjąć?

 

Oczywiście wymagania wobec kandydatów do pracy na wysokości ustalają poszczególni pracodawcy, więc mogą się one różnić. 

 

Istnieje jednak pula warunków, które musisz spełnić, aby myśleć o rozpoczęciu tego rodzaju pracy. O jakie wymagania chodzi?

 

Osoba, która chce pracować na wysokości, musi:

 

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • mieć zaliczone i ważne szkolenie BHP
 • zostać zapoznana z oceną ryzyka zawodowego oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi w danym miejscu pracy
 • zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej (np. hełm ochronny i uprząż) i przeszkolona ze sposobu ich użytkowania.

 

Poza tym, osoba pracująca na wysokości powinna odznaczać się rozsądkiem, odpowiedzialnością i skrupulatnością w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

 

Dlaczego jest to tak ważne?

 

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że upadek z wysokości jest przyczyną

co 6. wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co 3. wypadku śmiertelnego w budownictwie.

 

Nie należy się więc dziwić, że wspomniane na początku artykułu rozporządzenie, zalicza ten rodzaj zatrudnienia do prac szczególnie niebezpiecznych.

Interesują Cię zarobki w pracy na wysokości? Oczywiście ich wysokość jest uzależniona przede wszystkim od stanowiska, doświadczenia i kwalifikacji pracownika. Przykładowo, mediana zarobków alpinisty przemysłowego wynosi 4640 zł brutto (dane: Wynagrodzenia.pl).

Może Cię także zainteresować: Jaki zawód wybrać? Czym się kierować wybierając pracę?

 

3. Praca na wysokości — najważniejsze przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa

 

W przypadku prac na wysokości pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym bezpieczeństwo oraz odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków.

 

Do zadań pracodawcy w przypadku pracy na wysokości zalicza się m.in.:

 

 • zapewnienie bezpośredniego i stałego nadzoru wyznaczonych osób nad pracami na wysokości (np. kierownika budowy)
 • zagwarantowanie asekuracji osób wykonujących prace na wysokości przez innych pracowników (niewykonujących tych zadań)
 • wyposażenie pracowników (nieodpłatnie) w pełni sprawne środki ochrony indywidualnej (np. hełm ochronny, szelki, uprząż) i przeszkolenie w zakresie ich użytkowania
 • wprowadzenie urządzeń ochronnych takich jak osłony miejsc niebezpiecznych czy też oznakowanie tych stref
 • przeprowadzenie instruktażu pracowników obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP.

 

Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w taki sposób, aby pracownik nie był zmuszony do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym pracuje.

 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. W połowie wysokości pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie pracownika. 

 

Jeśli zastosowanie tych środków bezpieczeństwa nie jest możliwe, należy zastosować inne skuteczne środki chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

 

Należy mieć świadomość, że do najczęstszych przyczyn wypadków podczas pracy na wysokości należy:

 

 • niewłaściwe zachowanie się pracowników podczas pracy, spowodowane brakiem szkoleń z zakresu BHP
 • brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych
 • niewłaściwa organizacja i koordynacja robót
 • tolerowanie przez bezpośredni nadzór odstępstw od podstawowych zasad BHP.

 

Jak więc widać, bezpieczeństwo osób pracujących na wysokości spoczywa przede wszystkim w rękach pracodawców. Podobnie jak ich podwładni, oni również powinni sumiennie wykonywać swoje obowiązki i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

 

Może Cię także zainteresować: Szkolenie BHP — jak wygląda, jak często się je przeprowadza?

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Masz doświadczenie związane z pracą na wysokości? Podziel się swoimi obserwacjami w komentarzu pod artykułem!

Oceń mój artykuł: praca na wysokosci
Średnia: 4.67 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły

Jak znaleźć pracę? 17 porad dla osób, które nie mogą znaleźć pracy

Jak znaleźć pracę? 17 porad dla osób, które nie mogą znaleźć pracy

Często świetni kandydaci i rewelacyjni pracownicy mają problem ze znalezieniem pracy. Zdarza się ofertę pracy otrzymują kandydaci znacznie gorsi od nich. Pokażę Ci 6 powodów, dlaczego tak się dzieje. Czy punkt 2 dotyczy także Ciebie? Przekonaj się, jeśli chcesz wiedzieć jak znaleźć pracę.

CV magazynier / operator wózka - Wzór [+ List motywacyjny]

CV magazynier / operator wózka - Wzór [+ List motywacyjny]

Chcesz dowiedzieć się, jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny magazyniera? Pokażemy Ci, jak opisać zakres obowiązków oraz swoje doświadczenie. Skorzystaj z naszych wskazówek oraz zobacz wzór CV, który pomoże Ci szybko dostać pracę.