Moje konto
Nagroda jubileuszowa w budżetówce - co mówi Kodeks pracy?

Nagroda jubileuszowa w budżetówce - co mówi Kodeks pracy?

Czym jest nagroda jubileuszowa? Komu jest przyznawana i w jakiej kwocie? Oto informacje dotyczące nagród jubileuszowych dla pracowników budżetówki.

And the Oscar goes to… 

 

Nagroda jubileuszowa to wyróżnienie w postaci premii dla pracownika, które przyznawane jest za staż pracy. Ponieważ zasad związanych z nagrodą jubileuszową nie reguluje Kodeks pracy, kryteria jej przyznawania zależą od przepisów dotyczących konkretnych zawodów.

 

Długi staż pracy to powód do dumy i dowód na to, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Dlatego sprawdź, czy należy Ci się nagroda jubileuszowa, a jeśli tak, to na jaką premię finansową możesz liczyć.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • czym jest nagroda jubileuszowa
 • komu i kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa
 • w jakiej kwocie wypłaca się nagrodę jubileuszową.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa? 

 

Nagroda jubileuszowa przysługuje po przepracowaniu określonej liczby lat. Z reguły wypłacana jest pracownikom budżetówki jako swego rodzaju prezent w okrągłą rocznicę pracy. Ale nagrody jubileuszowe mogą wypłacać również szefowie prywatnych firm, jeśli tylko zechcą wpisać taką zasadę do regulaminu firmy.

 

Do stażu pracy, który decyduje o przyznaniu nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Trzeba pamiętać o tym, że to na pracowniku ciąży obowiązek dostarczenia do pracodawcy wszystkich dokumentów, które poświadczają staż pracy.

 

W jakich zawodach wypłacane są nagrody jubileuszowe?

 

Nagroda jubileuszowa należy się przedstawicielom taki zawodów jak:

 

 • nauczyciele
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy samorządowi
 • pracownicy służby zdrowia
 • pracownicy urzędów skarbowych
 • górnicy
 • pracownicy instytucji kultury
 • pocztowcy
 • bibliotekarze

 

Nagrody jubileuszowe przyznawane nie częściej niż raz na pięć lat są zwolnione ze składek na ZUS. 

 

Nagroda jubileuszowa w budżetówce — jak liczyć? (Kalkulator)

 

Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracownika, a jej wysokość od kwoty wynagrodzenia. 

 

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy.

Wskazówka: Do stażu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia.

Nagroda jubileuszowa za 39 lat pracy

 

Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę, a do nagrody jubileuszowej brakuje mu mniej niż 12 miesięcy, to pracodawca wypłaci mu zasłużoną premię, mimo że nie przepracował on pełnych 40 lat. 

 

Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?

 

Niestety tak. Jeśli z jakiegoś powodu, pracodawca nie będzie w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które świadczą o tym, że pracownik ma odpowiedni staż pracy, by otrzymać nagrodę jubileuszową, to po prostu jej wypłaci.

 

Roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się po 3 latach. Po tym czasie premia za określony staż pracy przepada. Nie ma to jednak wpływu na kolejne nagrody jubileuszowe, które oczywiście się pracownikowi należą.

 

Zobacz też: Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu pracownika (2021)

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Nagroda jubileuszowa w policji

 

Policjantom przysługuje nagroda jubileuszowa za określoną liczbę lat pracy w policji. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 

Nagroda jubileuszowa dla policjantów przysługuje w wysokości:

 

 • 75 % miesięcznego uposażenia zasadniczego — po 20 latach służby
 • 100 % miesięcznego uposażenia zasadniczego — po 25 latach służby
 • 150 % miesięcznego uposażenia zasadniczego — po 30 latach służby
 • 200 % miesięcznego uposażenia zasadniczego — po 35 latach służby
 • 300 % miesięcznego uposażenia zasadniczego — po 40 latach służby.

 

Warto w tym miejscu dodać, że miesięczne do miesięcznego wynagrodzenia policjanta wlicza się tutaj również wszystkie dodatki o charakterze stałym. 

 

Jednocześnie do stażu pracy zalicza się również okres studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania w łącznym wymiarze 5 lat.

 

Zobacz też: Praca w wojsku — jak się dostać? Pobór i ograniczenia wiekowe.

 

3. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

 

Informacje na temat przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 

Sama treść dokumentu — w odróżnieniu od jego nazwy — jest krótka. Mówi o na przykład o tym, że podstawę´obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

 

Natomiast Karta Nauczyciela, w rozdziale 6. wskazuje, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

 

 1. za 20 lat pracy — 75 % wynagrodzenia miesięcznego
 2. za 25 lat pracy — 100 % wynagrodzenia miesięcznego
 3. za 30 lat pracy — 150 % wynagrodzenia miesięcznego
 4. za 35 lat pracy — 200 % wynagrodzenia miesięcznego
 5. za 40 lat pracy — 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

 

Ustawodawcy nie przewidują nagród jubileuszowych dla nauczycieli, którzy przepracowali więcej niż 45 lat. Dłuższy niż 40 lat staż pracy nie uprawnia do kolejnych nagród, gdyż Karta Nauczyciela nic o takiej gratyfikacji nie wspomina.

 

Nagroda jubileuszowa nauczyciela a przejście na emeryturę

 

Jeśli nauczyciel przeszedł już na emeryturę, ale wciąż pozostaje zatrudniony w szkole, w momencie gdy nadejdzie 40 rocznica jego pracy w szkole, będzie mu wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości 250% obecnego miesięcznego wynagrodzenia. 

 

Zobacz też:Odprawa emerytalna 2021: wysokość [Wlicza się składki ZUS?]

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: nagroda jubileuszowa
Średnia: 4.6 (10 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły