Moje konto
Wykształcenie wyższe: czy to magisterskie, licencjat, niepełne?

Wykształcenie wyższe: czy to magisterskie, licencjat, niepełne?

Sprawdź, co właściwie oznacza mieć wyższe wykształcenie? Wystarczy licencjat czy trzeba mieć tytuł magistra? Co z wykształceniem wyższym niepełnym?

Wykształcenie wyższe to edukacja akademicka, która prowadzi do uzyskania stopnia naukowego. Wyższe wykształcenie zdobywa się na uniwersytecie, politechnice i innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj 3 lata, a drugiego stopnia 2 lata.

 

Czyli — żeby móc wpisywać mgr przed nazwiskiem, trzeba się na jakiś czas poświęcić nauce. A może wystarczy licencjat? Czy dyplom po 3 latach studiów oznacza wykształcenie wyższe? Za chwilę to wyjaśnię.

 

Z tego artykułu dowiesz się również:

 • co oznacza wykształcenie wyższe niepełne
 • czy niepełne wykształcenie wyższe można wpisać do CV
 • jak zdobyć wykształcenie wyższe techniczne.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Wykształcenie wyższe

 

Żeby mówić o warunkach zdobycia wykształcenia wyższego, trzeba wspomnieć o Systemie bolońskim. Jest to program zapoczątkowany w 1999, który określa system funkcjonowania wyższych uczelni w Europie.

 

Deklaracja bolońska, podpisana przez wszystkich ministrów edukacji UE wprowadziła podział większości kierunków na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. 

 

To oznacza, że możesz porównywać swój poziom wykształcenia ze swoim niemieckim, francuskim czy hiszpańskim kolegą z pracy na podstawie tych samych zasad. Podobnie pracodawcy zatrudniający w Europie wiedzą, że np. wykształcenie wyższe w CV Francuza odpowiada wykształceniu wyższemu w CV Polaka.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie

 

Wykształcenie wyższe magisterskie posiadają osoby z tytułem magistra. Są to absolwenci szkół wyższych, którzy odbyli studia II stopnia, a więc studiowali pięć lat i zdali egzamin magisterski, broniąc pracę i uzyskując dyplom uniwersytetu, politechniki lub wyższej uczelni medycznej. 

 

Warto dodać, że program kształcenia na uczelniach wyższych może oferować studia jednolite magisterskie — bez egzaminu licencjackiego i tytułu licencjata. Można też najpierw uzyskać tytuł licencjata w trybie 3-letnim, a następnie ukończyć studia magisterskie (1,5 — 2 lata). 

Wskazówka: Na studiach technicznych odpowiednikiem tytułu magistra jest tytuł magistra inżyniera.

Wykształcenie niepełne wyższe

 

Czy prezydent Kwaśniewski ma wyższe wykształcenie? Nie ma. I chociaż przyznał, że wydawało mu się, iż zaliczenie wszystkich egzaminów na studiach magisterskich, ale bez obrony pracy magisterskiej, daje mu wyższe wykształcenie, to niestety wprowadził w błąd opinię publiczną.

 

Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów nie jest równoznaczne z ukończeniem studiów i zdobyciem tytułu magistra. Trzeba mieć dyplom studiów wyższych, by szczycić się tytułem magistra. Wykształcenie wyższe niepełne to pojęcie, które oznacza, że ktoś rozpoczął studia, ale ich nie skończył.

 

Czy niepełne wykształcenie wyższe można wpisać do CV?

 

W rubryce wykształcenie w CV trzeba umieścić ostatni etap edukacji. Jeśli studiowałeś na uczelni wyższej, ale nie uzyskałeś dyplomu, możesz wpisać: wykształcenie wyższe niepełne. To pojęcie na tyle utarło się w języku polskim, że pracodawca lub rekruter będzie wiedział, że zdobywałeś przez ileś lat konkretną wiedzę, ale nie masz dyplomu ukończenia studiów.

 

Czy licencjat to wykształcenie wyższe?

 

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich, który obronił pracę lub zdał egzamin licencjacki, posiada wykształcenie wyższe. Gdyby prezydent Kwaśniewski zdobył tytuł licencjata, potem zaliczył wszystkie egzaminy bez podejścia do obrony pracy magisterskiej — w rubryce wykształcenie mógłby zaznaczyć — wyższe

 

Osoba, która posiada dyplom studiów licencjackich, może się poszczycić wyższym wykształceniem.

 

Wykształcenie wyższe techniczne

 

Wykształcenie wyższe techniczne zdobywa się, uzyskując tytuł magistra inżyniera (odpowiednikiem licencjata na uczelniach technicznych jest tytuł inżyniera). Żeby zdobyć wyższe wykształcenie techniczne, trzeba studiować od 4,5 do 6 lat. 

 

Jak mówi Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, wykształcenie wyższe techniczne zdobywa się na jednym z tych kierunków:

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka i robotyka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biotechnologia
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • budownictwo
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • górnictwo i geologia inżynierska
 • Informatyka
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środowiska
 • mechanika
 • metalurgia
 • technologia chemiczna
 • telekomunikacja
 • transport
 • włókiennictwo.

 

Zobacz też: Wykształcenie w CV (rodzaje wykształcenia). Jak opisać poziom edukacji?

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Wykształcenie wyższe w Polsce i na świecie

 

Polacy są nieźle wykształceni na tle innych mieszkańców Unii Europejskiej. W 2016 r. średni odsetek osób z wykształceniem wyższym w UE wynosił 39,1%. W ramach strategii „Europa 2020” w osiemnastu państwach członkowskich osiągnięto cel wynoszący co najmniej 40% osób z wykształceniem wyższym.

 

W większości państw europejskich młode kobiety z większym prawdopodobieństwem uzyskają wyższe wykształcenie niż mężczyźni w podobnym wieku. Różnica wynosi 33% (kobiety) do 30% (mężczyźni). Przewaga kobiet osiągających ten poziom wykształcenia występuje w niemal wszystkich państwach członkowskich, największa jest w krajach bałtyckich, Finlandii, Szwecji i w Słowenii.

 

Jeśli chodzi o Polskę, dane przedstawiają się następująco (wg. Eurostatu):

 

 

Wykształcenie

 

Niższe niż podstawowe i podstawowe

średnie

wyższe

Kobiety

7%

55,3%

37,7%

Mężczyźni

7,8%

66%

26,2%

 

Na koniec warto wspomnieć o terminologii. W Unii Europejskiej na określenie wykształcenia wyższego stosuje się termin: tertiary education, czyli trzeci poziom edukacji (po pierwszym podstawowym i drugim — średnim). 

 

Zobacz też: Czy wykształcenie wyższe w Stanach to strata pieniędzy? [Wywiad]

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: wyksztalcenie wyzsze
Średnia: 3.17 (18 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły