Moje konto
Know-how — co to znaczy? Definicja i przykłady know-how

Know-how — co to znaczy? Definicja i przykłady know-how

Oto wyjaśnienie pojęcia know-how. Zobacz przykłady know-how i dowiedz się, w jakim zakresie polskie prawo chroni unikalną wiedzę i doświadczenie.

Know-how (z ang. wiedzieć jak) to termin określający praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają dobrze wykonać pracę w danej dziedzinie. Wiesz, jak coś zrobić i robisz to dobrze? To znaczy, że masz know-how, którym możesz dzielić się z innymi. 

 

Takie jest potoczne rozumienie pojęcia know-how. W świecie wielkiego biznesu know-how oznacza informacje o sposobie produkcji nieobjęte patentami i umowami licencyjnymi. Tutaj kwestia dzielenia się swoim know-how z innymi nie jest taka oczywista. 

 

W artykule znajdziesz informacje o tym:

 

  • czym jest know-how
  • jakie są rodzaje know how
  • czy polskie prawo chroni know-how.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Know-how — rodzaje i przykłady

 

Know-how może oznaczać co innego w różnych dziedzinach. Jeśli masz cukiernię, która sprzedaje najlepszą szarlotkę w mieście, to Twoim know-how będzie przepis na to ciasto i tylko Tobie znane tajniki jego przygotowania.

 

Jeśli masz swój sposób na zorganizowanie pracy w firmie, dzięki któremu wszyscy konkurenci zazdroszczą Ci efektywności, Twoim know-how będzie własne doświadczenie i wiedza z dziedziny zarządzania.

 

Know-how może być:

 

  • techniczne — np. znajomość przepisów, zagadnień produkcyjnych
  • handlowe — doświadczenie w dziedzinie obrotu towarów lub usług
  • organizacyjne — znajomość metod organizacji, doświadczenie w zarządzaniu
  • finansowe — wiedza na temat prowadzenie operacji i analiz finansowych.

 

Bez względu jednak na to, jaki rodzaj know-how posiadasz, jest on z pewnością dużą wartością. Wielu chciałoby, abyś się nim podzielił. I o ile na poziomie koleżeńskim, reagowanie zgodą na prośbę pokaż mi, jak to zrobiłeś, jest normalne, to sprawy komplikują się, gdy w grę wchodzą np. duże pieniądze. 

 

Pewnie znasz to powiedzenie Steve’a Jobsa:

 

Dobrzy artyści kopiują, wielcy artyści kradną. (Good artists copy, great artists steal.)

 

Właściwie jest to zdanie, które wypowiedział Pablo Picasso, a Steve Jobs lubił je cytować. 

 

Biorąc pod uwagę, że zalążki Macintosha, które doprowadziły do ​​powstania iPoda, iPhone'a i iPada, pochodziły z pomysłów powstałych w ośrodkach badawczych, takich jak np. Xerox, Steve Jobs dobrze wiedział, o czym mówi. 

 

Zobacz też: Kompetencje zawodowe: definicja, przykłady, jak wpisać w CV

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Know-how a prawo polskie

 

Pojęcie know-how nie dotyczy kwestii związanych z wynalezieniem sposobu na prowadzenie jakiejś działalności. Odnosi się jednak do często chronionej przed osobami z zewnątrz tajemnicy firmowej.

 

To oznacza, że przedsiębiorstwo, które chce strzec swoich technologii, procesów czy wiedzy przekazywanej pracownikom, może liczyć na przychylność polskiego prawa. Istnieje bowiem Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera m.in. takie zapisy: 

 

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

3. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

 

Kolejne artykuły ustawy mówią również o tym, że osoba, która ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

 

Jest to o tyle uzasadnione, że dziś mówi się o know-how jako o składniku majątku przedsiębiorstwa. Wiedza, doświadczenie oraz umiejętności są prawdziwym bogactwem i to one stanowią w dużej mierze o sukcesie przedsiębiorstwa. 

 

Podobnie jest zresztą w przypadku kompetencji kandydatów do pracy. Jeśli chcesz zdobyć wymarzone stanowisko, musisz mieć odpowiedni know-how w danej dziedzinie. 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Przeczytaj też: Klauzula CV, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych — jak powinna brzmieć jej treść?

 

Chcesz skomentować artykuł? Dodaj swoją wypowiedź na forum poniżej tekstu.

Oceń mój artykuł: know how
Średnia: 5 (1 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły